Нов апарат за определяне на анбиотична чувствителност и биохимична идентификация скъсява времето на изследванията в Микробиологична лаборатория – „Хигия“

Експертната оценка  за антибактериалната чувствителност с апарата е на базата на минимална инхибираща концентрация – златен стандарт в микробиологичната диагностика

Основен принцип в развитието на Лечебни заведения Хигия е непрекъсната инвестиция в нова апаратура за  бързи и точни резултати, с цел създаване на сигурност в работата на лекарите и медицинските специалисти, и гаранция за качествена диагностика при лечението на пациентите. Новият апарат VITEK 2 COMPACT за биохимична идентификация и определяне на антибактериална чувствителност в Микробиологична лаборатория „Хигия“ дава  възможност за идентификация на клинично значимите микроорганизми – 187 вида грам отрицателни бактерии, 128 вида грам положителни бактерии, 91 вида анаеробни и коринебактерии, 36 вида взискателни микроорганизми и  57 вида гъбички, съобщи д-р Мариана Ашикян, началник Микробиологична лаборатория.  Говорим за  много висока диагностична прецизност на апарата, на  базата на 64 биохимични теста.  Другото предимство на автоматизираната система е, че скъсява  времето за идентификация  на 3 до 4 часа, а времето за определяне на чувствителността до 8 часа, което дава възможност изследванията да бъдат приключени много по-рано, уточни д-р Ашикян. Тя поясни, че експертната оценка  за антибактериалната чувствителност с апарата е на базата на минимална инхибираща концентрация – златен стандарт в микробиологичната диагностика, като в същото време се отчитат важни механизми на резистентност.  Работното време на лабораторията е от 8.00 до 17.00 ч., в делничните дни. Проби за микробиологични изследвания се приемат от всички лечебни заведения и диагностични кабинети.