Педиатрия №101

Екип
Д-р Димитър Агов
Д-р Димитър Агов
Педиатър
Иванка Иванова
Иванка Иванова
Медицински секретар
Контакти
Адрес
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, №101