Главна медицинска сестра

Галина Цинигарова
Галина Цинигарова
Главна медицинска сестра
Завършила Медицински институт – Пловдив. Има магистърска степен по здравен мениджмънт.

Част от трудовата и кариера е преминала като акушерка в Окръжна болница – Пазарджик. От 1995 г. е главна сестра на болница „Хигия“. От 2017 г. Галина Цинигарова е председател на Регионалната асоциация на професионалистите по здравни грижи в Пазарджик.

МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 33 06
e-mail: gs@higia.bg