Кабинет на изпълнителен директор

Анна Терзийска
Анна Терзийска
Личен асистент
-------------------------------------------------------------
МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 33 06
e-mail: office@higia.bg