Кардиология №313

Екип
Д-р Димитър Попов
Д-р Димитър Попов
Кардиолог
Йорданка Крапчанска
Йорданка Крапчанска
Медицинска сестра