Инвазивна кардиология

Екип
Д-р Иван Кузев
Д-р Иван Кузев
Началник отделение
Д-р Димитър Попов
Д-р Димитър Попов
Кардиолог
Д-р Дениз Кутолиев
Д-р Дениз Кутолиев
Кардиолог
Цвятко Шопов
Цвятко Шопов
Старши лаборант
Веска Петрова
Веска Петрова
Медицинска сестра
Евгения Фиданина
Евгения Фиданина
Медицинска сестра
Елена Лазарова
Елена Лазарова
Санитар
Услуги в отделението
Структурата по инвазивната кардиология към Отделението по кардиология е разкрита през 2007 г. и притежава III-то, най-високо ниво на компетентност. Разположена е на 3-я етаж в МБАЛ „Хигия.
Обслужва пациенти в планов и спешен порядък 24 часа в денонощието.

Апаратура: Последно поколение ангиограф за инвазивни изследвания на сърдечно -съдовата система и интервенционално лечение на исхемичната болест на сърцето.