PR

Теодора Навущанова
Теодора Навущанова
Част от екипа на лечебни заведения „Хигия“ от 1-ви февруари 2008 г. Преди това има десетгодишен професионален опит в сферата на журналистиката и медиите. Завършила е „Български език и история“ във ВТУ „Св. Св. Климент Охридски“. Магистър по здравен мениджмънт.

МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 33 06
e-mail: pr@higia.bg