Финансов отдел

Димитър Бенев
Димитър Бенев
Главен счетоводител
Стела Маргитина
Стела Маргитина
Даниела Моллова
Даниела Моллова
Зорница Неделкова
Зорница Неделкова
Румяна Сиракова
Румяна Сиракова
Анна Терзийска
Анна Терзийска
МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 55 96
Контакти
Телефон
+359 34 44 55 96