Финансов директор

Борислав Велев
Борислав Велев
Финансов директор
В продължение на 22 години е част от екипа на лечебни заведения „Хигия“.

През 1986 г. е завършва ВИИ „Карл Маркс“ София , има две специалности – „Счетоводство и контрол“ и „Журналистика“. Магистър по здравен мениджмънт. В продължение на 10 години е бил главен финансов ревизор в Държавен финансов контрол – Пазарджик. В периода 2004 -2007 г. е главен финансист на община Пазарджик.

МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 55 96
e-mail: fin.director@higia.bg