Кариери
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
03.02.2023
На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
Разбери повече
Лекар-специализант по Акушерство и гинекология
01.01.2023
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“
Разбери повече
Свободна длъжност за лекар специализант по “Хирургия“
05.08.2022
Специализант по “Хирургия“ към Хирургично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече
Свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“
01.07.2022
Свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“
Разбери повече
Свободна длъжност за лекар специализант по “Урология“
01.07.2022
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Урология“ към Урологично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече