Кариери
Свободна длъжност за лекар специализант по “Хирургия“
01.07.2022
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Хирургия“ към Хирургично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече
Лекар специализант по “Урология“
16.05.2022
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Урология“ към Урологично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД
Разбери повече
Лекар специализант по “Педиатрия“
16.05.2022
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Педиатрия“ към Педиатрично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече
Лекар специализант по “Ортопедия и травматология“
16.05.2022
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Ортопедия и травматология“ към Ортопедо-травматологично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече
Една свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“
16.05.2022
Свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“ към Клинична лаборатория на МБАЛ „Хигия“ АД.
Разбери повече