Ценоразпис
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: Диагностично-консултативен център "Хигия" ООД - Пазарджик
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU89030 Първичен преглед бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZU89012 Вторичен преглед бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZF00001 Потребителска такса по чл. 37 от ЗЗО бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZF00002 Потребителска такса Прегледи (пенсионер) бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZFL0001 Такса „биологичен материал“ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU89044 Преглед освободен от такси бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU89070 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ бр. 80лв. 0лв. 0лв.
ZU89056 Урологичен преглед с ехография бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU89046 Кардиологичен преглед с ехоКГ бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU89047 Гастроентерологичен преглед с ехография бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU89067 Нефрологичен преглед с ехография бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU89048 АГ медицински преглед с ехография бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU0047 Консултация от психолог Г. Стоенчева бр. 35 лв. 0лв. 0лв.
ZU94113 Оценка на психологична експертиза Г. Стоенчева бр. 40лв. 0лв. 0лв.
ZU89520 ЕКГ - изследване бр. 7 лв. 0лв. 0лв.
ZU93080 ЕМГ - изследване бр. 50лв. 0лв. 0лв.
ZU93084 ЕМГ - 4 крайника / иглено - изследване бр. 100лв. 0лв. 0лв.
ZU89140 ЕЕГ - изследване бр. 40лв. 0лв. 0лв.
ZU89501 Холтер ЕКГ - изследване бр. 60лв. 0лв. 0лв.
ZU89430 Стрес тест (Велоергометрия) - изследване бр. 60лв. 0лв. 0лв.
ZU89016 Преданестезиологична консултация бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZU03911 Анестезия за КАТ бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZZ02Z73 Медицинско свидетелство бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZU89020 Експертиза на временна неработоспособност ЛКК бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU60182 Вземане на секрет за антигенен тест бр. 10лв. 0лв. 0лв.
ZF00003 Очен Преглед доц. Дъбов бр. 55 лв. 0лв. 0лв.
ZF00004 Контролен преглед Доц. Дъбов бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZM00183 Предоперативен преглед с изработване на план за лечение - проф. Пламен Кинов бр. 100лв. 0лв. 0лв.
ZM00181 Пакет консултации и лечение - проф. Пламен Кинов бр. 900лв. 0лв. 0лв.
ZM00489 Контролен преглед проф. Пламен Кинов бр. 80лв. 0лв. 0лв.
ZM00093 Пакет консултации и лечение проф. Румен Пандев бр. 2 300лв. 0лв. 0лв.
ZU79710 Наместване на луксация на рамо бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZU89143 Профилактичен преглед по договор с РЗИ бр. 15 лв. 0лв. 0лв.
ZU89075 Профилактичен преглед от ИНТЕРНИСТ с RR и ЕКГ бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
GMS003 Профилактичен преглед АГ с цитонамазка бр. 18 лв. 0лв. 0лв.
ZU89073 Профилактичен преглед от специалист бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
ZU00042 Профилактичен преглед - ултразвукова диагностика бр. 18 лв. 0лв. 0лв.
ZU89074 Профилактичен преглед от ОЧЕН ЛЕКАР-очни дъна и визус бр. 20лв. 0лв. 0лв.
ZZ74Z82 ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ бр. 55 лв. 0лв. 0лв.
ZZ74Z83 Домашно посещение с хирургична манипулация бр. 65 лв. 0лв. 0лв.
ZU88725 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU88794 Ехография на щитовидна жлеза бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU88730 Ехография на млечна жлеза бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU38921 Склерозиране на вени бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU88772 ЕХО доплер на вена, артерия и притоците бр. 55 лв. 0лв. 0лв.
P655068 УНГ манипулации бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU98201 Отстраняване на кърлеж бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZM00092 Медикаментозен аборт бр. 182 лв. 0лв. 0лв.
LAB0117 Бърз тест COVID-19 IgG / IgM бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU45230 Фиброколоноскопия бр. 150лв. 0лв. 0лв.
ZU45135 ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ бр. 55 лв. 0лв. 0лв.
ZU48290 Ректоскопия бр. 55 лв. 0лв. 0лв.
ZU45130 Езофагодуоденоскопия. Гастроскопия с/без хистология бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU45240 Фибросигмоидоскопия с/без хистология бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU9929D Венозна инфузия (система) - без стойността на системата и лекарството бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZU99291 Венозна инжекция бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU89611 Измерване на артериално налягане бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU99290 Мускулна инжекция. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU93577 Превръзка асептична малка бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZU93579 Превръзка асептична голяма бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU89172 Скрининг Национална програма бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ZU88386 Компютърна аксиална томография КАТ бр. 98 лв. 0лв. 0лв.
ZU87730 ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ бр. 60лв. 0лв. 0лв.
ZU87641 ИРИГОГРАФИЯ бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
IR0008A ДЕХА/ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ/ бр. 65 лв. 0лв. 0лв.
ZU88888 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД И СТОМАХ бр. 35 лв. 0лв. 0лв.
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU89455 ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU87352 МАМОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ бр. 30лв. 0лв. 0лв.
ZU87290 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87440 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87630 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪНКИ ЧЕРВА бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU88190 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU88260 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU88270 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88271 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87150 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87160 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87161 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87170 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87430 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87431 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87432 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87433 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87490 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU88171 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88210 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88211 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88212 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88220 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88221 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88230 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88231 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАНИ И ПРЪСТИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88261 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88272 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88280 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88281 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU88330 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU87492 РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87444 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZU87820 Хистеросалпингография (съвместно с рентгенолог) бр. 75 лв. 0лв. 0лв.
ZFA0009 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZZ027Z1 Медицински документ – дубликат рентг. филм (диск) бр. 10лв. 0лв. 0лв.
МИКРОБИОЛОГИЯ
ZU91415 Комплексна диагностика на гениталната система бр. 35 лв. 0лв. 0лв.
DM4C0WR Хелокобактер пилори ангинен - в изпражнения бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
DM2500D Хламидия трахоматис вагинален секрет бр. 18 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z0KT Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Helicobacter pylori, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр. 15 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z1X2 Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z1X3 Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z1X4 Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DO0Z091 Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DO0Z092 Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W1RW Секрет - носен бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W19W Ранев секрет бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W1R4 Секрет - гърлен бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W1MW Секрет - ушен бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W1BW Секрет - очен бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0W1UW Секрет - устна кухина бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z03T Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z0WT Секрет - влагалищен бр. 14 лв. 0лв. 0лв.
DM5600N Инфекциозна мононуклеоза(Paul-Bunnell) бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM9U00D Сифилис бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM0Z09T Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium и др. бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM100WJ Антибиограма с 6 антибиотични диска бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM4R00D Anti-HCV Хепатит С бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZU90210 Взимане на намазка за микробиологично изследване бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
DM9D00N Антистрептолизинов титър (AST) бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM9D000 AST бр. 10лв. 0лв. 0лв.
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 10лв. 0лв. 0лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DH41050 Пълна кръвна картина бр. 8 лв. 0лв. 0лв.
DH81050 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски бр. 7 лв. 0лв. 0лв.
DH8B050 Морфология на еритроцитите - микроскопски бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DH49058 СУЕ бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
DCPU000 PSA бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DC20060 Микроалбуминурия бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DCQ9030 Общ белтък в урина- 24 часа (количествено) бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DDFC000 Химично изследване със сухи тестове,комплексно 10 изсл. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
DDGT033 Седимент на урина-ориентировъчно изследване бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
DM4Q00D HbsAg Хепатит Б бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
DM5D00D HIV бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZZ01Z84 Кръвна група бр. 15 лв. 0лв. 0лв.
4110250 Wassermann бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DZ07.02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
DCSS000 TSH Хормон бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DCSX000 FT4 Хормон бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DH7V020 Протромбиново време бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DH0C050 АРТТ - ККВ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DH02550 Време на кървене бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DH4L020 Фибриноген бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
DCJE000 Липаза бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU89079 Кръвна захар бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC6P000 Калций бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCDT000 Глюкоза - серум бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC97000 Креатинин - серум бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCV5000 Урея бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCV3000 Пикочна киселина бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCQ9000 Общ белтък бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC22000 Албумин бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCW4000 Билирубин-общ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCW3000 Билирубин-директен бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC81000 Холестерол бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCTG000 Триглицериди бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCWG000 LDL-холестерол бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC58000 АСАТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC1A000 АЛАТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCD5000 ГГТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC2P050 АФ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC94000 КК бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC8C000 Креатинкиназа КК-МВ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DC31000 Алфа-амилаза бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DODT05G Орален глюкозо-толерантен тест бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
DCXJ000 Тропонин бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DCRH000 Натрий (Na) бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCPH000 Калий бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCJ6000 Желязо (Fe) бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCJ1000 т.ЖСК бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
DCW7000 CRP количество бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
DM686QF RF бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
DM9D000 AST бр. 10лв. 0лв. 0лв.
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 10лв. 0лв. 0лв.
DCDT050 Кр.захар - 3 кратен - КЗП бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ZZ008Z0 Преглед за санаториум бр. 58 лв. 0лв. 0лв.
LAB0119 Човешки левкоцитен антиген бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0241 Озонова терапия бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZU8907A Консултация бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZZ02Z71 Експертиза на работоспособността бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
SE00002 Центрофугиране на кръв за вътрешно-ставна манипулация бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU222Z1 ИНЦИЗИЯ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU04801 БЛОКАДА бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0025 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0112 ЛИМФОДРЕНАЖ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0161 ТАНГЕНТОР бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0023 ДИХАТЕЛНА ЛФК бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0026 ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0143 ПОСТ И ЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦИЯ бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0024 ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0087 ИНХАЛАЦИОН НА ТЕРАПИЯ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0093 КИНЕЗИОЛЕНТИ - ГОЛЕМИ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0107 ЛЕЧЕНИЕ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0111 ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЧТ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0176 ТРУДОТЕРАПИЯ ОБУЧЕНИЕ В ДЕЖ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0115 ЛФКС УРЕДИ бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0094 КИНЕЗИОЛЕНТИ МАЛКИ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0105 ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0106 ЛЕЧЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ И ВИДИМИ ЛЪЧИ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU99924 Иглотерапия бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZU93181 ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93130 Постизометрична релаксация бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU00090 Лечение с ултразвук бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93384 Електростимулация бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93120 Аналитична гимнастика бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93394 Лечение със СЧТ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93111 Пасивни упражнения бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93216 Екстензионна терапия бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93240 Обучение за ползване на протези бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93396 Лечение с нискочестотно магнитно поле бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93190 Механотерапия бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU93940 ИНХАЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZU99811 Криотерапия бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ZU93140 ЛФК с уреди бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ZU93231 Позиционна терапия бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU93395 Лечение с ВЧТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU93393 Лeчение с НЧТ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU99820 Лечение с ултравиолетови лъчи бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU042Z0 КРИОТЕРАПИЯ СХЕМА бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU93511 ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА НА РЪКА бр. 17 лв. 0лв. 0лв.
SE00001 Артроцентеза бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
СПА
ZUS0222 Промоция 4бр. Филър коса + 4бр. Мезотерапия бр. 1 412 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0131 ОБЕМИ РАДИ ЕС 1,5 бр. 963 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0209 СПА Първичен преглед бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0208 СПА Вторичен преглед бр. 25 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50246 2БР.КРИСТАЛИС бр. 963 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0014 БОТОКС СКУЛИ бр. 749 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0195 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО МЪЖЕ бр. 749 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0218 Кристалис бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0224 Нов колагенов стимулиращ филър бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0245 Рестилейн Събкю бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0254 Ботокс против изпотяване на мишници бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0191 ФИЛЪРИ ВОЛБЕЛА бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0194 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО ЖЕНИ бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50245 1БР. КРИСТАЛИС+2БР. К-БИО бр. 642 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0214 Филър бр. 631 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0130 ОБЕМИ РАДИ ЕС 0,8 бр. 621 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0165 ТЕОСИАЛ КИС бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0166 ТЕОСИАЛ УЛТРАДИИП бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0179 ФИЛЪР ВОЛЛИФТ бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0182 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА 4 бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0186 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0187 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ ДИЙП бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0188 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ КИС бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0190 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ УЛТРА ДИЙП бр. 589 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0244 Рестилейн перлейн бр. 556 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0249 Плуриал Волуме бр. 556 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0012 БОТОКС бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0013 БОТОКС НА ОТДЕЛНА ЗОНА /ЧЕЛО,НАЗОЛAБИАЛНИ ГЪНКИ/ бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0136 ПЛАЗМА бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0140 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪР УСТНИ бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0142 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ НАЗОБИАЛНИ TEOSIAL бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0180 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ ВОЛЮМ бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0183 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА З бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0199 ХИАЛУРОН УСТА бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0200 ХИАЛУРОН ФИЛЪР ОЧИ бр. 535 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0073 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + СЛИП - МЪЖЕ бр. 524 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0226 филър Кристалис + 3 броя пилинг за очи бр. 514 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0246 Рестилейн Лип бр. 514 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0248 Плуриал Класик бр. 514 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0243 Рестилейн бр. 482 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0251 Сафа волюм плюс бр. 482 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0141 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ PRINCESS бр. 482 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0177 ФИЛЪР PRINCESS бр. 482 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0178 ФИЛЪР PRINСЕSS VOLUМ бр. 482 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0185 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 465 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0220 Етермис 4 бр. 449 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0219 Етермис 3 бр. 449 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0164 ТЕОСИАЛ ДИИП ПРОМОЦИЯ бр. 439 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0184 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ бр. 439 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0216 ФИЛЪР РАДЕНСИТИ RHA1 бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0252 Сафа класик бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0070 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - МЪЖЕ бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0230 СПА ПАКЕТ 2 КЛИЕНТА бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0020 ДАРСОНВАЛ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0163 ТЕОСИАЛ RHA 1 бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0181 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ СМАЙЛ бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50243 ФИЛЪР ХИДРАЛИКС-УЛТРА ДИЙП бр. 428 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0072 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БРАЗИЛСКИ БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 407 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0212 Филър Перфекта бр. 407 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50248 ХИДРАЛИКС ДИЙП бр. 407 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0227 филъри хиалурон + 2 броя пилинг за очи бр. 375 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0247 Рестилейн Витал бр. 375 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0250 Плуриал Бустер бр. 375 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0192 ФИЛЪРИ ЖУВИДЕРМ ВОЛБЕЛА бр. 375 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0071 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 364 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0223 Мезотерапия за коса бр. 342 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0032 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - МЪЖЕ бр. 321 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0069 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - ЖЕНИ бр. 321 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0083 ЖУВИДЕРМ МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 300лв. 0лв. 0лв.
ZUS0221 Филър за КОСА бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0031 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - ЖЕНИ бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0076 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0127 МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦЕ бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0189 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ РАДЕНСИТИ 1 МЕЗО бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS5242 МЕЗОТЕРАПИЯ-К-БИО бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50244 ХИДРАЛ2%+1БР.-К-БИО бр. 268 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50247 МЕЗОФИЛЪР бр. 257 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0253 Ботокс на зона бр. 214 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0021 ДЕРМАРОЛЕР бр. 214 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0042 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ И КОРЕМ МЪЖЕ бр. 214 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0077 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 214 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0027 ЕПИЛАЦИЯ - 1/2 ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 171 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0075 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 171 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0124 МЕЗО ЛИЦЕ ЛИФТИНГ бр. 161 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0126 МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО бр. 161 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0197 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 161 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0055 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - ЖЕНИ бр. 139 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0056 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - МЪЖЕ бр. 139 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0225 мезотерапия за лице + пилинг за очи бр. 128 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0041 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ - МЪЖЕ бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0049 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ - МЪЖЕ бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0074 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0088 КАРТА - СПА ПАКЕ Т /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0198 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0068 ЕПИЛАЦИЯ - СЛИП бр. 96 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0066 ЕПИЛАЦИЯ - СЕДАЛИЩЕ - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 91 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0036 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ, ШИЯ И СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0064 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0065 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0100 КОЛАГЕН бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0122 МЕ3О КОСА бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0125 МЕЗО ОЧИ бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0255 Карбоситерапия бр. 86 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0078 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛО ЛИЦЕ-ЖЕНИ бр. 80лв. 0лв. 0лв.
ZUS0053 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - МЪЖЕ бр. 75 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0148 РАЙСКИ МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ бр. 70лв. 0лв. 0лв.
ZUS0052 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - ЖЕНИ бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0082 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0089 КАРТА -АКВАСПИНИНГ /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0128 МИКРОДЕРМОАБРАЗИ0 ГРЪБ бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0147 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0217 Антицелулитна терапия с бинтове Ароша бр. 59 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0001 ТЕРАПИЯ C КИСЛ. К-ЛА & КОЗМЕТИЧНИ БИНТОВЕ AROSHA бр. 59 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0008 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ бр. 59 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0201 ХИДРАТИРАЩА И ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ С МЕД С КИСЛ.К-ЛА & КОЗМЕТ. БИНТОВЕ AROSHA бр. 59 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0240 скулптурираща терапия със златен био пилинг и фитохормони бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0242 Ваучър бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0011 АЮРВЕДА бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0028 ЕПИЛАЦИЯ - АНУС - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0034 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА И 1/2 ШИЯ - ЖЕНИ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0048 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - МЪЖЕ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0084 ЗЛАТЕН МАСАЖ МЕД И МЛЯКО бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0104 ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0129 МИКРОДЕРМОАБРАЗИО бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0151 РЕЛАКСИРАЩА ТЕРАПИЯ НАТУРАЛЕН КОКОС бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0153 СПА РИТУАЛ РОЗОВ ЦВЯТ И БУКЕТ ОТ ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0156 СПА РИТУАЛ ОГНЕНО ДОКОСВАНЕ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0159 СПА ТЕРАПИЯ ТОПЪЛ ШОКОЛАД - ТЯЛО бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0174 ТОПЪЛ ШОКОЛАД ТЯЛО бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0004 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА +ВАКУУМ МАСАЖ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0006 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0009 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ - КОРЕМ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0015 ВАКУУМ МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0035 ЕПИЛАЦИЯ - В РАТ - МЪЖЕ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0040 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА И БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0101 КОЛАГЕНОВА МАСКА С НAHО ЗЛАТО бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0114 ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С КОЕНЗИМ Q10 И ЗЛАТО ЗА СТЕГНАТА И ЕЛАСТИЧНА КОЖА бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0137 ПОДМЛАДЯВАЩА И ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С ФИТОСТВОЛОВИ КЛЕТКИ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0149 РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0172 ТЕРАПИЯ СБОТОКС ЕФЕКТ бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0205 Кислородна избелваща терапия бр. 48 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0228 процедура за двойна брадичка бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0215 Диамантена терапия с течно сребро бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0003 АНТИОКСИДАНТНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. Е бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0037 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ-ЖЕНИ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0038 ЕПИЛАЦИЯ - ВЪНШНИ БИКИНИ - ЖЕНИ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0044 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0047 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - ЖЕНИ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0051 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0081 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0085 ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. С бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0091 КАРТА ФИТНЕС 3 МЕСЕЦА бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0097 КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ + ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0102 КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0144 ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК+ДАРСОНВАЛ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0157 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - ТЯЛО бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0158 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО СИЯНИЕ СЕКО МЕД-ТЯЛО бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0167 ТЕРАПИЯ ANTI-AGE И ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0170 ТЕРАПИЯ ЗА РОЗАЦЕЯ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0171 ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ ПРОТИВ СТРИИ И БЕЛЕЗИ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0173 ТЕРАПИЯ ЧЕРНО ЗЛАТО С ХАЙВЕР, КОКТЕЙЛ ОТ АМИНОКИСЕЛИНИ С 24К ЗЛАТО бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0203 ХИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0204 ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0206 Кралска диамантена терапия бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0207 Терапия с диаманти и арганово масло бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50249 златна гибла с хайвер бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS50250 снежно нежно силвър почистване бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0079 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ - МЪЖЕ бр. 39 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0005 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА-SUM ШЕ бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0046 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - МЪЖЕ бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0063 ЕПИЛАЦИЯ - РАМЕНЕ - МЪЖЕ бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0095 КИСЛОРОДНА ANTI- AGE ТЕРАПИЯ C 30% ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0098 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0113 ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0138 ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ СВАКУУМ И РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0145 ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С УЛТРА38УК бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0168 ТЕРАПИЯ АЗУЛЕН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0213 Почистване с ултразвук бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0007 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЧАСТИЧНА бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0018 ВАКУУМЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0043 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0050 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0058 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ-МЪЖЕ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0117 МАСАЖ АРОМАТНО КАФЕ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0123 МЕДЕНО - МЛЕЧ НА ВАНА С РОЗИ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0160 СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО / ПОДДЪРЖАЩА / -1 ПЪТ МЕСЕЧНО бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0169 ТЕРАПИЯ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0196 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЗОНА бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0010 АРОМОМАСАЖ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0019 ВАКУУМЕН МАСАЖ ЗА ЛИЦЕ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0029 ЕПИЛАЦИЯ - АРЕОЛИ-ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0033 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0045 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0054 ЕПИЛАЦИЯ - МЕЖДУ ВЕЖДИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0057 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ -ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0060 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - МЪЖЕ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0062 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0080 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ-ЖЕНИ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0155 СПА ПАКЕТ бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0210 Терапия за крака - Годжи Бери бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0211 Терапия за ръце - Годжи Бери бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0231 СПА ПАКЕТ 3 КЛИЕНТА бр. 26 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0030 ЕПИЛАЦИЯ - БАКЕМБАРДИ - ЖЕНИ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0039 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА - ЖЕНИ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0059 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - ЖЕНИ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0061 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0067 ЕПИЛАЦИЯ - СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0092 КАРТА-ФИТНЕС/ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0096 КИСЛОРОДНА КАПСУЛА бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0099 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0116 МАСАЖ ИЗМОРЕНИ КРАКА бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0150 РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ ТОПЪЛ ШОКОЛАД ЧАСТИЧЕН - ТЯЛО бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0202 ХИДРАТИРАЩА МАСКА бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0229 спа пакет 1 клиент бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0086 ИНДИЙСКИ МАСАЖ НА ГЛАВА бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0090 КАРТА ФИТНЕС 1/2 МЕСЕЦ бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0121 МАСАЖИ НА ЯКА бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0152 РЕФЛЕКТОРЕН МАСАЖ бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0162 ТАНГЕНТОР + ПЕРЛЕНА ВАНА бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0175 ТОЧКОВ МАСАЖ НА СТЪПАЛАИЛА И ДЛАНИ бр. 16 лв. 0лв. 0лв.
ZFR0017 Вода и канал бр. 12 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0002 АКВАСПИНИНГ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0016 ВАКУУМ С ЧАШКА бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0022 ДЕТОКСИКАТОР бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0118 МАСАЖ НА ЛИЦЕ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0119 МАСАЖ ОБЩИ ТЕХНИКИ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0133 ПАРНА БАНЯ + СТУДЕН ДУШ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0154 САУНА + СТУДЕН ДУШ бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZFR0016 Почистване бр. 7 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0017 ВАКУУМ С ЧАШКИ бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0146 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - НА ЗОНА бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ZUS0193 ФИТНЕС бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU86251 Химичен пилинг бр. 107 лв. 0лв. 0лв.
ZU862Z1 Електрокаутеризация накожни лезии бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93179 Масаж със специализирани техники бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
ZU93174 Масаж общи техники бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZU93352 Лазер бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ДРУГИ
SE00003 Фекален калпротектин бр. 40лв. 0лв. 0лв.
ZF00005 Диабетна ретинопатия диагностика доц. Дъбов бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
LAB0118 Пренатест бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZU93578 Превръзка асептична средна бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
ZU38992 Поставяне на периферен венозен път бр. 6 лв. 0лв. 0лв.
ZU93577 Превръзка асептична малка бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
LAB0120 Взимане на проба за PCR тест бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ANGD146 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 40 mg. - 1 amp. бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
ANGD165 PROFENID FL. Профенид Венозно бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ANGD144 MANITOL /МАНИТОЛ/ 15 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ANGD166 НОЛПАЗА /NOLPAZA/ бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ANGD145 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 20 mg. - 1 amp. бр. 4 лв. 0лв. 0лв.
ANGD128 DICYNONE /ДИЦИНОН/- 1 бр. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD156 PROFENID FL. Профенид Мусколно бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD159 RINGER /РИНГЕР/ - 1000 ml. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD164 SOPHAFYLLIN /СОФАФИЛИН/ - 1 amp. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU89098 урина: албумин, захар, уробилиноген, билирубин бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD126 DEXOFEN /ДЕКСОФЕН/ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD143 MANITOL /МАНИТОЛ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD129 DOPAMIN /ДОПАМИН/ - 1 amp. бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ANGD157 QUAMATEL /КВАМАТЕЛ/ бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZU89045 Извинителна бележка бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD116 BUSCOLISIN /БУСКОЛИЗИН/ - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD118 BROMHEXIN /БРОМХЕКСИН/ - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD132 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 10 % - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD135 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD136 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD137 SER.GLUCOSE /СЕР.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD158 RINGER /РИНГЕР/ 500 ml. - 1 6p. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD161 ТАП /ТЕТАТОКС/ - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD162 TRAMADOL Трамадол бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD131 FUROSEMID /ФУРАНТРИЛ/ - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD155 PIRACETAM (NOOTROPIL) Ноотропил - 3gr. - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD150 NATRIUM BROMATUM /НАТРИИ БРОМ/ - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD112 ALERG0SAN /АЛЕРГОЗАН/- 1 amp бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD123 CORDARONE /КОРДАРОН/ - 1 amp. - 3ml./150mg./ бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD134 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/40 % - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD139 KALIUM CHLORATUM /КАЛИЕВ ХЛОРАД/ - lamp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD148 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD163 VITAMIN ВИТАМИН “ C “ 5 mg. - 1 amp. бр. 2 лв. 0лв. 0лв.
ANGD111 ADRENALIN /АДРЕНАЛИН/ -1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD127 DIASEPAM /ДИАЗЕПАМ/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD122 CHLORPROMAZINE /ХЛОРПРОМАЗИН/ бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD147 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 100 ml. - 16p. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD121 CHLOPHASOLIN /ХЛОФАЗОЛИН/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD124 DEGAN /ДЕГАН/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD160 SPASMALGON /СПАЗМАЛГОН/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZU00038 Абокат бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZU00039 Инфузионна система бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZFR0019 Отопление бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD113 ANALGIN /АНАЛГИН/ -1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD114 ATROPIN /АТРОПИН/ -1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD117 NO-SPA /НО-ШПА/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD119 CAVINTON /КАВИНТОН/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD153 PAPAVERIN /ПАПАВЕРИН/ - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD133 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 20 % - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD125 DEXAMETASON /ДЕКСАМЕТАЗОН/- 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ANGD149 NA CHLORATUM /НАТРИЕВ ХЛОРАД/ 10 mg . - 1 amp. бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZFR0018 Ел. енергия на kWh бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU00041 Спринцовка бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU00040 Инжекционна игла бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU03911 Анестезия за КАТ бр. 45 лв. 0лв. 0лв.
ZU89501 Холтер ЕКГ бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU89430 Стрес тест (Велоергометрия) бр. 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU88775 Периферен артериален доплер – (долни, горни крайници) бр. 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU89612 Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) бр. 37 лв. 0лв. 0лв.
P655068 УНГ манипулации бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
ZU93084 ЕМГ - 4 крайника / иглено бр. 64 лв. 0лв. 0лв.
ZU67320 Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матка, перинеум, вулва бр. 27 лв. 0лв. 0лв.
ZU97740 Екстракция на вагинален песар бр. 7 лв. 0лв. 0лв.
ZU96180 Апликация на вагинален песар бр. 7 лв. 0лв. 0лв.
ZU90210 Взимане на намазка за микробиологично изследване бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZU95261 Очно изследване бр. 11 лв. 0лв. 0лв.
LAB0121 Тестуване с антигенен тест за Ковид бр. 51 лв. 0лв. 0лв.
LAB0122 Abbott Ig G бр. 31 лв. 0лв. 0лв.
LAB0123 Abbott Ig M бр. 22 лв. 0лв. 0лв.
ZU90432 Храчка бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
ZZ74Z81 Посещение от сестра/ акушерка бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
GSR8965X Измерване на артериални кръвни газове (КАС) бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
ZU00012 Медицинска услуга бр. 3 лв. 0лв. 0лв.
ZZ024Z12 Транспорт със санитарна линейка за изминати км. в двете посоки на км бр. 1 лв. 0лв. 0лв.
ZU00113 Първична извънболнична медицинска помощ бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU00111 Неотложна медицинска помощ бр. 0лв. 0лв. 0лв.
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца бр. 5 лв. 0лв. 0лв.
DM1Z00L Директен тест на Coombs /с полиспецифичен АГС/ бр. 32 лв. 0лв. 0лв.
ZU41320 Пункционна биопсия и ексцизия, с вземане на материал за хистологично изследване:далак бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
DP09091 Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация бр. 21 лв. 0лв. 0лв.
DZ07.09 Цитонамазка от женски полови органи-изсл бр. 13 лв. 0лв. 0лв.
DP0Z0C0@ Спермограма бр. 11 лв. 0лв. 0лв.