Ценоразпис
Отделение по акушерство и гинекология
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0.00 лв. 554.40 лв. 0.00
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури 75.1, 75.33 и 75.35) 1 0.00 лв. 902.00 лв. 0.00
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 0.00 лв. 253.00 лв. 0.00
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 0.00 лв. 281.60 лв. 0.00
K15142.2Z Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 гест. с. 1 0.00 лв. 396.00 лв. 0.00
K17005Z Раждане 1 0.00 лв. 1 100.00 лв. 0.00
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение 1 0.00 лв. 960.00 лв. 0.00
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 1 0.00 лв. 340.00 лв. 0.00
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 0.00 лв. 1 078.00 лв. 0.00
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 0.00 лв. 1 317.80 лв. 0.00
ZU0022 Нерадикално отстраняване на матката 1 0.00 лв. 1 232.00 лв. 0.00
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 0.00 лв. 935.00 лв. 0.00
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без процедура *71.71 за деца под 9 годишна възраст) 1 0.00 лв. 411.40 лв. 0.00
K17164Z Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (с изключение на основна процедура с код по МКБ-9КМ *70.79 за деца под 9 годишна възраст) 1 0.00 лв. 970.20 лв. 0.00
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 0.00 лв. 565.40 лв. 0.00
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 0.00 лв. 902.00 лв. 0.00
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 0.00 лв. 2 098.80 лв. 0.00
K17170Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 0.00 лв. 9 435.80 лв. 0.00
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.(виж ценоразписа за избор на лекар/екип)
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ -(чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZU0019 Пакет - подобрени битови условия, плюс избор на меню за хранене (родилки) - (чл.24а, ал.1, т.1 и т.2) 1 620.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 430.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 430.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K15142.2Z Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 26 гест. седмица на плода 1 535.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17005Z Раждане 1 2103.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 1 535.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 1 070.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 1 500.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0022 Нерадикално отстраняване на матката 1 1 500.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 1 285.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 1 535.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17164Z Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 1 1 285.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 645.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 1 180.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 2 355.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17170Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 9 630.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00038 Аборт по желание до 12 г.с. 1 260.00 лв. 0.00 лв. 0.00
P701014 Терапевтичен кюретаж - абразио 1 260.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ76Z41 Дневен стационар за пациенти приети за диагностика и лечение извън клинична пътека 1 95.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ76Z42 Денонощен стационар за пациенти извън клинична пътека (леглоден) 1 130.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU89048 АГ медицински преглед 1 50.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU89093 Акушерска визита в дома на пациента 1 45.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0.00 лв. 554.40 лв. 0.00
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури 75.1, 75.33 и 75.35) 1 0.00 лв. 902.00 лв. 0.00
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 175.00 лв. 253.00 лв. 0.00
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 175.00 лв. 281.60 лв. 0.00
K15142.2Z Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 26 гест. седмица на плода 1 175.00 лв. 396.00 лв. 0.00
K17005Z Раждане 1 653.00 лв. 1 100.00 лв. 0.00
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение 1 653.00 лв. 960.00 лв. 0.00
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 1 0.00 лв. 340.00 лв. 0.00
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 0.00 лв. 1 078.00 лв. 0.00
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 0.00 лв. 1 317.80 лв. 0.00
ZU0022 Нерадикално отстраняване на матката 1 290.00 лв. 1 232.00 лв. 0.00
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 290.00 лв. 935.00 лв. 0.00
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без процедура *71.71 за деца под 9 годишна възраст) 1 170.00 лв. 411.40 лв. 0.00
K17164Z Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (с изключение на основна процедура с код по МКБ-9КМ *70.79 за деца под 9 годишна възраст) 1 235.00 лв. 970.20 лв. 0.00
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 0.00 лв. 565.40 лв. 0.00
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 235.00 лв. 902.00 лв. 0.00
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 0.00 лв. 2 098.80 лв. 0.00
K17170Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 0.00 лв. 9 435.80 лв. 0.00
Административни услуги
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZZ024Z3 Заверка на медицинско удостоверение за отпуск по бащинство 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z4 Издаване на дубликат на епикриза 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z6 Копие на диск от проведено рентгеново изследване 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z7 Издаване на медицинско удостоверие 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K07025Z Копие на документ /едностранно/ 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K07025Z Копие на документ /двустранно/ 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z8 Ползване под наем на мултимедия /на ден/ 1 110.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z9 Ползване под наем на конферентна зала "Цвета" /на час/ 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K06023Z Паркинг - месечен абонамент 1 35.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0004 Паркинг престой лек автомобил - за всеки започнат час 1 1.50 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0005 Паркинг престой микпобус - за всеки започнат час 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0006 Паркинг дневен престой /24 часа/ за пациенти хоспитализирани в болницата 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Детско отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17040.2Z Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 0.00 лв. 880.00 лв. 0.00
K17041.2Z Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 1 0.00 лв. 682.00 лв. 0.00
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (след 28 ден) 1 0.00 лв. 1 050.50 лв. 0.00
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (след 28 ден) 1 0.00 лв. 838.20 лв. 0.00
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1 0.00 лв. 550.00 лв. 0.00
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 1 0.00 лв. 589.60 лв. 0.00
K17084Z Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит 1 0.00 лв. 693.00 лв. 0.00
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица 1 0.00 лв. 778.80 лв. 0.00
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 1 0.00 лв. 437.80 лв. 0.00
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0001 Настаняване в стая с подобрени битови условия - самостоятелна стая на ден 40.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFB0003 Придружител на дете над 7 години с осигуряване на легло на ден 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0002 Избор на меню за хранене на ден 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17040.2Z Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 963.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17041.2Z Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 1 770.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (след 28 ден) 1 1 124.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (след 28 ден) 1 920.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт (лица до 18 г.) 1 642.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво (лица до 18 г.) 1 685.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17084Z Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит (лица до 18 г.) 1 877.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години 1 867.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 1 535.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ДОПЪНИТЕЛНИ УСЛУГИ
ZFB0003 Придружител на дете над 7 години с осигуряване на легло на ден 27.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Стерилизация на контейнери и пакети
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
1.Контейнер
ZZ024Z13 Малък 1 7.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z14 Среден 1 13.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z15 Голям 1 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z16 2. Пакети с фолио 0.00
от 10/15 до 10/30 1 4.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 15/15 до 15/30 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 20/15 до 20/50 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 25/15 до 25/60 1 8.00 лв. 0.00 лв. 0.00
30/50 1 9.00 лв. 0.00 лв. 0.00
над 30/50 1 12.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Хирургично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 0.00 лв. 182.00 лв. 0.00
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0.00 лв. 91.00 лв. 0.00
АПр №22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0.00 лв. 193.00 лв. 0.00
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00 лв. 90.00 лв. 0.00
АПр №34 Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 0.00 лв. 120.00 лв. 0.00
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 годишна възраст 1 0.00 лв. 807.40 лв. 0.00
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 годишна възраст 1 0.00 лв. 961.40 лв. 0.00
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 0.00 лв. 1 034.00 лв. 0.00
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 0.00 лв. 1 236.40 лв.
K17127Z Консервативно лечение на съдова недостатъчност (за лица над 18 г. - само за І80.2 и I82.1) 1 0.00 лв. 620.40 лв. 0.00
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0.00 лв. 640.20 лв. 0.00
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0.00 лв. 3 564.00 лв. 0.00
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0.00 лв. 5 584.70 лв. 0.00
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0.00 лв. 2 290.20 лв. 0.00
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0.00 лв. 3 311.00 лв. 0.00
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0.00 лв. 3 251.60 лв. 0.00
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0.00 лв. 4 543.00 лв. 0.00
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0.00 лв. 1 340.90 лв. 0.00
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0.00 лв. 2 101.00 лв. 0.00
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 0.00 лв. 822.80 лв. 0.00
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 0.00 лв. 803.00 лв. 0.00
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 0.00 лв. 605.00 лв. 0.00
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 0.00 лв. 803.00 лв. 0.00
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 0.00 лв. 891.00 лв. 0.00
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 0.00 лв. 1 386.00 лв. 0.00
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 0.00 лв. 1 133.00 лв. 0.00
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 0.00 лв. 2 750.00 лв. 0.00
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб (само по спешност - код *50.61 "Затваряне на разкъсвания на черен дроб") 1 0.00 лв. 3 938.00 лв. 0.00
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 0.00 лв. 1 846.90 лв. 0.00
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност (само по спешност - код 52.22 „Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен поток”) 1 0.00 лв. 5 467.00 лв. 0.00
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 2 024.00 лв. 0.00
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 0.00 лв. 1 320.00 лв. 0.00
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години „оперативната дейност с кодове 41.43, 41.5 (30596-00, 30597-00) се изпълнява само в условия на спешност при травми за извършване на тотална или частична”. 1 0.00 лв. 1 738.00 лв. 0.00
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 0.00 лв. 1 375.00 лв. 0.00
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 0.00 лв. 1 782.00 лв. 0.00
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 0.00 лв. 391.60 лв. 0.00
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 1 0.00 лв. 2 659.80 лв. 0.00
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 0.00 лв. 1 889.80 лв. 0.00
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания (без диагноза К65.0) 1 0.00 лв. 847.00 лв. 0.00
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания. 1 0.00 лв. 701.80 лв. 0.00
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания. 1 0.00 лв. 357.50 лв. 0.00
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 0.00 лв. 1 034.00 лв. 0.00
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 988.90 лв. 0.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 0.00 лв. 478.50 лв. 0.00
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 0.00 лв. 1 244.10 лв. 0.00
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 720.50 лв. 0.00
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 0.00 лв. 638.00 лв. 0.00
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.(виж ценоразписа за избор на лекар/екип)
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00 лв. 0.00 0.00
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00 лв. 0.00 0.00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00 лв. 0.00 0.00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00 лв. 0.00 0.00
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА
ZU00121 THD консуматив за лечение на хемороиди 1 636.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K05060Z Лапароскопски сет (апендектомия) 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00017 Еднократен кръгов съшивател 1 650.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00018 Ендоджия (ректум) 1 650.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00016 Двукомпонентно платно 1 980.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00002 Полипропиленово платно 1 200.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00019 Глава за линеен съшивател 1 250.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00039 Гладки Тъканни Експандери / Round, Elliptical, Crescent, Rectangle 1 1 410.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00040 Анатомичен Тъканен Експандер CPX4 с вградена клапа / Style 9100, 9200, 9300 1 1 644.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00041 Експандер/Имплант Бекер 1 2 328.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00042 Анатомични импланти, текстурирани 1 1 750.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00043 Кръгли импланти, Микротекстурирани, I coh. 1 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00044 Кръгли импланти, Гладки, I coh. 1 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00045 Кръгли импланти, Микротекстурирани, II coh. 1 1 560.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00046 Кръгли импланти, Гладки, II coh. 1 1 560.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00047 Кръгли импланти, Микротекстурирани Xtra 1 1 620.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00048 Кръгли импланти, Гладки Xtra 1 1 620.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА - фирма МЕДИТРОНИК, РСР ЕООД
Макропорози платна Париетен
ZM00343 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 11X6CM X1- № PPM1106 1 220.80 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00344 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X7.5CM X1 - № PPM1508 1 225.60 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00345 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1 - № PPM1510 1 234.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00346 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1 - № PPM1515 1 237.60 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00347 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 20X20CM X1 - № PPM2020 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00348 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 30X30CM X1 - № PPM3030 1 408.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00349 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 45X30CM X1 - № PPM4530 1 420.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Макропорози платна Париетен с отвор ключалка
ZM00350 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KEYHOLE 11X6CMX1 - № PPMК1106 1 228.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00351 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KHOLE 15X7.5CMX1 - № PPMК1508 1 234.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Макропорози платна Париетен - леки
ZM00352 Платно PARIETENE LIGHT PP 6X11CM- 1бр. - № PPL0611X3 1 300.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00353 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X10CM- 1бр. - № PPL1510X3 1 306.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00354 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X15CM X1 - № PPL1515 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00355 Платно PARIETENE LIGHT PP 20X20CM X1 - № PPL2020 1 384.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00356 Платно PARIETENE LIGHT PP 30X30CM X1 - № PPL3030 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Poliester Versatex
ZM00357 Макропорозно триизмерно монофилам. 11x6 - № VTX1106 1 324.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00358 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x10 - № VTX1510 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00359 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515 1 372.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00360 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515M 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00361 Макропорозно триизмерно монофилам. 20x20 - № VTX2020M 1 396.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00362 Макропорозно триизмерно монофилам. 30x30 - № VTX3030M 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Progrip - самофиксиращи се полипропилен
ZM00363 ЛЯВО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DL 1 390.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00364 ДЯСНО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DR 1 390.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00365 PARIETENE PROGRIP PPL/PLA 15X9CM X1-№PP1509G 1 444.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Progrip - самофиксиращи се, полиестер
ZM00366 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GL 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00367 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GR 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00368 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GL 1 492.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00369 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GR 1 492.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00370 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X9CM-№ TEM1509G 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00371 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM-№ TEM1515G 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - окръжност
ZM00372 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM - № SYM9 1 972.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00373 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM-№ SYM12 1 972.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00374 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM-№ SYM15 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - окръжност, с конец
ZM00375 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM, с конец - № SYM9F 1 960.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00376 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM, с конец - № SYM12F 1 1 008.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00377 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM, с конец - № SYM15F 1 1 188.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - правоъгални
ZM00378 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510 - № SYM1510 1 1 152.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00379 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015 - № SYM2015 1 1 356.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00380 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520 - № SYM2520 1 1 452.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00381 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020 - № SYM3020 1 1 554.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00382 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728 - № SYM3728 1 1 920.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00383 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM4232 - № SYM4232 1 2 316.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - правоъгални, с конец
ZM00384 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510F, конец - № SYM1510F 1 1 320.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00385 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015F, конец - № SYM2015F 1 1 440.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00386 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520F, конец - № SYM2520F 1 1 506.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00387 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020F, конец - № SYM3020F 1 1 572.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00388 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728F, конец - № SYM3728F 1 2 010.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00389 SYMBOTEX™, 1 брой, 42х32F, конец - № SYM4232F 1 2 460.00 лв. 0.00 лв.
Платна Symbotex - с яка
ZM00390 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка - № SYM8OS 1 1 044.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00391 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 15х10 - № SYM1510OS 1 1 368.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00392 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 20х15 - № SYM2015OS 1 1 452.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00393 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 25х20 - № SYM2520OS 1 1 524.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00394 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 30х20 - № SYM3020OS 1 1 758.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - елипсовидни
ZM00395 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710E 1 1 260.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00396 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012E 1 1 296.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00397 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515E 1 1 380.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00398 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420E 1 1 680.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Symbotex - други, с конец
ZM00399 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710EF 1 1 296.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00400 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012EF 1 1 332.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00401 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515EF 1 1 440.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00402 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420EF 1 1 716.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна за вентрални хернии
ZM00403 PCO VENTRAL PATCH 4CM X1 - № PCO4VP 1 792.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00404 PCO VENTRAL PATCH 6CM X1 - № PCO6VP 1 876.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00405 PCO VENTRAL PATCH 8CM X1 - № PCO8VP 1 936.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Платна Други
ZM00406 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP LT X1 - № LPG1309AL 1 876.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00407 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP RT X1 - № LPG1309AR 1 900.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00408 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH LTX1 - № LPG1510AL 1 996.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00409 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH RTX1 - № LPG1510AR 1 996.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00410 10X15CM LP PROGRIP FLATSHEET MESHX1 - № LPG1510 1 912.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00411 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1612 1 1 008.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00412 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP LTX1 - № LPG1612AL 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00413 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP RTX1 - № LPG1612AR 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00414 14X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1614 1 1 164.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Такери за херниални платна ABSTACK
ZM00415 Такер с резорбируеми такери 15бр - № ABSTACK15 1 654.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00416 Такер с резорбируеми такери 20бр - № ABSTACK20S 1 744.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00417 Такер с резорбируеми такери 30бр - № ABSTACK30 1 744.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Релиатак
ZM00418 RELIATACK дръжка с 3 бр. пълнители с 10 бр. резорб. Такери - № RELTACK3X10 1 1 020.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00419 RELIATACK пълнител с 10 бр. резорб. такери - № RELTACK10R 1 456.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Други такери за херниални платна и консумативи
ZM00420 PROTACK 5MM DISP IN - № 174006 1 642.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00421 ENDO CLOSE - № 173072 1 77.40 лв. 0.00 лв. 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 310.00 лв. 0.00 лв. 0
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 205.00 лв. 0.00 лв. 0
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 365.00 лв. 0.00 лв. 0
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури 1 195.00 лв. 0.00 лв. 0
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 235.00 лв. 0.00 лв. 0
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 годишна възраст 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 годишна възраст 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 1 265.00 лв. 0.00 лв. 0
K17127Z Консервативно лечение на съдова недостатъчност 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 965.00 лв. 0.00 лв. 0
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 4 260.00 лв. 0.00 лв. 0
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 6 295.00 лв. 0.00 лв. 0
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 2 635.00 лв. 0.00 лв. 0
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 3 725.00 лв. 0.00 лв. 0
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 3 895.00 лв. 0.00 лв. 0
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 5 165.00 лв. 0.00 лв. 0
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 1 665.00 лв. 0.00 лв. 0
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 2 465.00 лв. 0.00 лв. 0
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 955.00 лв. 0.00 лв. 0
K05060Z Оперативни процедури върху апендикс - лапароскопски метод 1 1 145.00 лв. 0.00 лв. 0
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 1 100.00 лв. 0.00 лв. 0
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 750.00 лв. 0.00 лв. 0
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 1 020.00 лв. 0.00 лв. 0
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 1 500.00 лв. 0.00 лв. 0
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 1 720.00 лв. 0.00 лв. 0
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 1 615.00 лв. 0.00 лв. 0
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 3 050.00 лв. 0.00 лв. 0
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб 1 4 465.00 лв. 0.00 лв. 0
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 2 120.00 лв. 0.00 лв. 0
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност 1 6 300.00 лв. 0.00 лв. 0
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 3 115.00 лв. 0.00 лв. 0
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 1 605.00 лв. 0.00 лв. 0
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 2 005.00 лв. 0.00 лв. 0
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 1 615.00 лв. 0.00 лв. 0
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 2 865.00 лв. 0.00 лв. 0
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 550.00 лв. 0.00 лв. 0
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 1 2 865.00 лв. 0.00 лв. 0
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 1 950.00 лв. 0.00 лв. 0
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1 1 065.00 лв. 0.00 лв. 0
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания. 1 860.00 лв. 0.00 лв. 0
HO171.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания. 1 460.00 лв. 0.00 лв. 0
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 2 180.00 лв. 0.00 лв. 0
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 1 395.00 лв. 0.00 лв. 0
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 575.00 лв. 0.00 лв. 0
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 1 375.00 лв. 0.00 лв. 0
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 750.00 лв. 0.00 лв. 0
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 690.00 лв. 0.00 лв. 0
P755092 За кратък престой на болните в Хирургично отделение извън КП до 12 ч. 35.00 лв. 0.00 лв. 0
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00091 Хонорар проф. Пандев 1 2 200.00 лв. 0.00 лв. 0
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ УСЛУГИ
P755007 Корекция на уши 1 1 910.00 лв. 0.00 лв. 0
P755004 Корекция на нос 1 3 435.00 лв. 0.00 лв. 0
ZU00034 Частична корекция на нос 1 2 120.00 лв. 0.00 лв. 0
ZU00035 Корекция на корем (оперативна) 1 3 370.00 лв. 0.00 лв. 0
P755084 Корекция на бедра /оперативно/ 1 3 370.00 лв. 0.00 лв. 0
P755025 Липосукция една зона 1 1 125.00 лв. 0.00 лв. 0
P755085 Уголемяване на бюст 1 3 550.00 лв. 0.00 лв. 0
P755086 Повдигане на бюст 1 3 665.00 лв. 0.00 лв. 0
P755089 Намаляване на бюст 1 4 490.00 лв. 0.00 лв. 0
P655001 Лифтинг на лице 1 3 370.00 лв. 0.00 лв. 0
P755027 Корекция на клепачи 1 2 120.00 лв. 0.00 лв. 0
P755097 Блефаропластика 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755098 Нидлинг 1 1 000.00 лв. 0.00 лв. 0
P755099 Медицински снимки 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0
P755029 Липофилинг 1 700.00 лв. 0.00 лв. 0
P655029 Липофилинг – етап 1 290.00 лв. 0.00 лв. 0
ZU00021 Малки еднодневни оперативни процедури 1 95.00 лв. 0.00 лв. 0
ZU00022 Еднодневни оперативни процедури с включено хистологично изследване 1 225.00 лв. 0.00 лв. 0
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0
ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ХИРУРГИЧНИ УСЛУГИ ПРИ ГОСТ-ХИРУРГ
P755268 Корекция на уши - гост хирург 1 805.00 лв. 0.00 лв. 0
P755269 Корекция на нос - гост хирург 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755270 Частична корекция на нос - гост хирург 1 805.00 лв. 0.00 лв. 0
P755271 Корекция на корем (оперативна) - гост хирург 1 1 720.00 лв. 0.00 лв. 0
P755272 Корекция на бедра (оперативно) - гост хирург 1 1 720.00 лв. 0.00 лв. 0
P755273 Липосукция една зона - гост хирург 1 575.00 лв. 0.00 лв. 0
P755274 Уголемяване на бюст - гост хирург 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755275 Повдигане на бюст - гост хирург 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755276 Намаляване на бюст - гост хирург 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755277 Лифтинг на лице - гост хирург 1 1 150.00 лв. 0.00 лв. 0
P755278 Корекция на клепачи - гост хирург 1 920.00 лв. 0.00 лв. 0
P755279 Блефаропластика - гост хирург 1 920.00 лв. 0.00 лв. 0
P755280 Нидлинг - гост хирург 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0
P755281 Медицински снимки - гост хирург 1 630.00 лв. 0.00 лв. 0
P755282 Липофилинг - гост хирург 1 630.00 лв. 0.00 лв. 0
P755283 Липофилинг – етап - гост хирург 1 195.00 лв. 0.00 лв. 0
P755284 Малки еднодневни оперативни процедури - гост хирург 1 95.00 лв. 0.00 лв. 0
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
ZU00121 THD консуматив за лечение на хемороиди 1 636.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00017 Еднократен кръгов съшивател 1 650.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00018 Ендоджия (ректум) 1 650.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00016 Двукомпонентно платно 1 980.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00002 Полипропиленово платно 1 200.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00019 Глава за линеен съшивател 1 250.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00039 Гладки Тъканни Експандери / Round, Elliptical, Crescent, Rectangle 1 1 410.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00040 Анатомичен Тъканен Експандер CPX4 с вградена клапа / Style 9100, 9200, 9300 1 1 644.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00041 Експандер/Имплант Бекер 1 2 328.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00042 Анатомични импланти, текстурирани 1 1 750.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00043 Кръгли импланти, Микротекстурирани, I coh. 1 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00044 Кръгли импланти, Гладки, I coh. 1 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00045 Кръгли импланти, Микротекстурирани, II coh. 1 1 560.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00046 Кръгли импланти, Гладки, II coh. 1 1 560.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00047 Кръгли импланти, Микротекстурирани Xtra 1 1 620.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00048 Кръгли импланти, Гладки Xtra 1 1 620.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00124 Консуматив RFI 1 1 500.00 лв. 0.00 лв. 0
ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА - фирма МЕДИТРОНИК, РСР ЕООД
Макропорози платна Париетен
ZM00343 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 11X6CM X1- № PPM1106 1 220.80 лв. 0.00 лв. 0
ZM00344 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X7.5CM X1 - № PPM1508 1 225.60 лв. 0.00 лв. 0
ZM00345 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1 - № PPM1510 1 234.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00346 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1 - № PPM1515 1 237.60 лв. 0.00 лв. 0
ZM00347 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 20X20CM X1 - № PPM2020 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00348 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 30X30CM X1 - № PPM3030 1 408.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00349 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 45X30CM X1 - № PPM4530 1 420.00 лв. 0.00 лв. 0
Макропорози платна Париетен с отвор ключалка
ZM00350 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KEYHOLE 11X6CMX1 - № PPMК1106 1 228.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00351 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KHOLE 15X7.5CMX1 - № PPMК1508 1 234.00 лв. 0.00 лв. 0
Макропорози платна Париетен - леки
ZM00352 Платно PARIETENE LIGHT PP 6X11CM- 1бр. - № PPL0611X3 1 300.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00353 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X10CM- 1бр. - № PPL1510X3 1 306.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00354 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X15CM X1 - № PPL1515 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00355 Платно PARIETENE LIGHT PP 20X20CM X1 - № PPL2020 1 384.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00356 Платно PARIETENE LIGHT PP 30X30CM X1 - № PPL3030 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Poliester Versatex
ZM00357 Макропорозно триизмерно монофилам. 11x6 - № VTX1106 1 324.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00358 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x10 - № VTX1510 1 348.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00359 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515 1 372.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00360 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515M 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00361 Макропорозно триизмерно монофилам. 20x20 - № VTX2020M 1 396.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00362 Макропорозно триизмерно монофилам. 30x30 - № VTX3030M 1 414.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Progrip - самофиксиращи се полипропилен
ZM00363 ЛЯВО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DL 1 390.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00364 ДЯСНО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DR 1 390.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00365 PARIETENE PROGRIP PPL/PLA 15X9CM X1-№PP1509G 1 444.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Progrip - самофиксиращи се, полиестер
ZM00366 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GL 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00367 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GR 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00368 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GL 1 492.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00369 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GR 1 492.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00370 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X9CM-№ TEM1509G 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00371 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM-№ TEM1515G 1 474.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - окръжност
ZM00372 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM - № SYM9 1 972.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00373 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM-№ SYM12 1 972.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00374 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM-№ SYM15 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - окръжност, с конец
ZM00375 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM, с конец - № SYM9F 1 960.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00376 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM, с конец - № SYM12F 1 1 008.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00377 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM, с конец - № SYM15F 1 1 188.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - правоъгални
ZM00378 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510 - № SYM1510 1 1 152.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00379 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015 - № SYM2015 1 1 356.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00380 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520 - № SYM2520 1 1 452.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00381 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020 - № SYM3020 1 1 554.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00382 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728 - № SYM3728 1 1 920.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00383 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM4232 - № SYM4232 1 2 316.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - правоъгални, с конец
ZM00384 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510F, конец - № SYM1510F 1 1 320.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00385 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015F, конец - № SYM2015F 1 1 440.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00386 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520F, конец - № SYM2520F 1 1 506.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00387 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020F, конец - № SYM3020F 1 1 572.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00388 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728F, конец - № SYM3728F 1 2 010.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00389 SYMBOTEX™, 1 брой, 42х32F, конец - № SYM4232F 1 2 460.00 лв. 0.00 лв.
Платна Symbotex - с яка
ZM00390 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка - № SYM8OS 1 1 044.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00391 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 15х10 - № SYM1510OS 1 1 368.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00392 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 20х15 - № SYM2015OS 1 1 452.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00393 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 25х20 - № SYM2520OS 1 1 524.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00394 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 30х20 - № SYM3020OS 1 1 758.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - елипсовидни
ZM00395 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710E 1 1 260.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00396 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012E 1 1 296.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00397 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515E 1 1 380.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00398 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420E 1 1 680.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Symbotex - други, с конец
ZM00399 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710EF 1 1 296.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00400 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012EF 1 1 332.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00401 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515EF 1 1 440.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00402 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420EF 1 1 716.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна за вентрални хернии
ZM00403 PCO VENTRAL PATCH 4CM X1 - № PCO4VP 1 792.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00404 PCO VENTRAL PATCH 6CM X1 - № PCO6VP 1 876.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00405 PCO VENTRAL PATCH 8CM X1 - № PCO8VP 1 936.00 лв. 0.00 лв. 0
Платна Други
ZM00406 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP LT X1 - № LPG1309AL 1 876.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00407 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP RT X1 - № LPG1309AR 1 900.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00408 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH LTX1 - № LPG1510AL 1 996.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00409 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH RTX1 - № LPG1510AR 1 996.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00410 10X15CM LP PROGRIP FLATSHEET MESHX1 - № LPG1510 1 912.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00411 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1612 1 1 008.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00412 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP LTX1 - № LPG1612AL 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00413 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP RTX1 - № LPG1612AR 1 1 092.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00414 14X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1614 1 1 164.00 лв. 0.00 лв. 0
Такери за херниални платна ABSTACK
ZM00415 Такер с резорбируеми такери 15бр - № ABSTACK15 1 654.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00416 Такер с резорбируеми такери 20бр - № ABSTACK20S 1 744.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00417 Такер с резорбируеми такери 30бр - № ABSTACK30 1 744.00 лв. 0.00 лв. 0
Релиатак
ZM00418 RELIATACK дръжка с 3 бр. пълнители с 10 бр. резорб. Такери - № RELTACK3X10 1 1 020.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00419 RELIATACK пълнител с 10 бр. резорб. такери - № RELTACK10R 1 456.00 лв. 0.00 лв. 0
Други такери за херниални платна и консумативи
ZM00420 PROTACK 5MM DISP IN - № 174006 1 642.00 лв. 0.00 лв. 0
ZM00421 ENDO CLOSE - № 173072 1 77.40 лв. 0.00 лв. 0
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ГРУПА 24 които НЗОК заплаща до 1200.00 лв.
ФИРМА „Р С Р”
ZM00212 Еднократeн стаплер Premium Plus CEEA с Tilt-Top™ Anvil - 111983 - V24001000100056 1 1 224.00 лв.
ZM00207 Еднократeн стаплер PREM PLUS CEEA25 STAPLER - Код 111985 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224.00 лв.
ZM00208 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA28 STAPLER - Код 111987 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224.00 лв.
ZM00209 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA31 STAPLER - Код 111989 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224.00 лв.
ZM00210 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA34 STAPLER - Код 111981 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224.00 лв.
ZM00211 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ -EEA2135 - V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00213 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - EEA2535 - V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00214 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА2835 - V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00215 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА21 - V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00216 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА25 - V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00205 Стаплер EEA 28ММ - 4.8SGL USE STAPLER - Код EEA28 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00206 Стаплер EEA 31ММ - 4.8 USE STAPLER - Код EEA31 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00217 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА33 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530.00 лв.
ZM00218 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL21 - V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00219 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL25 - V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00220 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - TRIEEA28XT - V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00221 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL31 - V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00222 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2135 - V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00223 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2535- V24001000100058 1 1 656.00 лв.
ZM00224 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2835- V24001000100058 1 1 700.00 лв.
ZM00225 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28MT - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00226 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28ХT - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00227 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31MT - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00228 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31XT - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00229 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33MТ - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00230 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33XT - V24001000100059 1 1 700.00 лв.
ZM00231 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3335 - V2400100010006 1 1 530.00 лв.
ZM00232 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3348 - V2400100010006 1 1 530.00 лв.
ZM00233 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025S - V24001000100061 1 1 212.00 лв.
ZM00234 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038S - V24001000100061 1 1 212.00 лв.
ZM00235 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048S - V24001000100061 1 1 212.00 лв.
ZM00236 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038S - V24001000100061 1 1 248.00 лв.
ZM00237 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048S - V24001000100061 1 1 248.00 лв.
ZM00238 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038S - V24001000100061 1 1 252.00 лв.
ZM00239 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048S - V24001000100061 1 1 252.00 лв.
ZM00240 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA30V3S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00241 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3035S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00242 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3048S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00243 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4535S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00244 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4548S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00245 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6035S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00246 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6048S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00247 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9035S - V24001000100062 1 1 212.00 лв.
ZM00248 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9048S - V24001000100062 1 1 344.00 лв.
ZM00249 Устройство OrVil™ - EEAORVIL21 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260.00 лв.
ZM00250 Устройство OrVil™ - EEAORVIL25 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260.00 лв.
ZM00251 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025L - V24002000000049 1 480.00 лв.
ZM00252 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038L - V24002000000049 1 180.00 лв.
ZM00253 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048L - V24002000000049 1 480.00 лв.
ZM00254 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038L - V24002000000049 1 480.00 лв.
ZM00255 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048L - V24002000000049 1 480.00 лв.
ZM00256 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038L - V24002000000049 1 540.00 лв.
ZM00257 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048L - V24002000000049 1 540.00 лв.
ZM00258 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA30V3L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00259 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3035L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00260 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3048L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00261 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4535L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00262 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4548L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00263 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6035L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00264 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6048L - V24002000000049 1 450.00 лв.
ZM00265 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9035L - V24002000000049 1 474.00 лв.
ZM00266 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9048L - V24002000000049 1 474.00 лв.
ZM00267 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSHORT -V24003000000026 1 1 530.00 лв.
ZM00268 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSTND - V24003000000026 1 1 530.00 лв.
ZM00269 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUXL - V24003000000026 1 1 530.00 лв.
ZM00270 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030416, V24004000000047 1 630.00 лв.
ZM00271 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030418, V24004000000047 1 630.00 лв.
ZM00272 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030419, V24004000000047 1 630.00 лв.
ZM00273 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030426, V24004000000047 1 654.00 лв.
ZM00274 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030425, V24004000000047 1 654.00 лв.
ZM00275 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030422, V24004000000047 1 654.00 лв.
ZM00276 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030423, V24004000000047 1 690.00 лв.
ZM00277 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030412, V24004000000047 1 654.00 лв.
ZM00278 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030414, V24004000000047 1 690.00 лв.
ZM00279 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030415, V24004000000047 1 816.00 лв.
ZM00280 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30450, V24004000000048 1 816.00 лв.
ZM00281 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30451, V24004000000048 1 840.00 лв.
ZM00282 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация,, 30452 V24004000000048 1 840.00 лв.
ZM00283 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30453 V24004000000048 1 852.00 лв.
ZM00284 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30454 V24004000000048 1 852.00 лв.
ZM00285 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30455 V24004000000048 1 852.00 лв.
ZM00286 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30456 V24004000000048 1 936.00 лв.
ZM00287 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30457 V24004000000048 1 930.00 лв.
ZM00288 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30458 V24004000000048 1 930.00 лв.
ZM00289 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30459 V24004000000048 1 942.00 лв.
ZM00290 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AV - V24004000000048 1 882.00 лв.
ZM00291 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AVM - V24004000000048 1 900.00 лв.
ZM00292 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AMT - V24004000000048 1 990.00 лв.
ZM00293 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AV - V24004000000048 1 888.00 лв.
ZM00294 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AVM - V24004000000048 1 888.00 лв.
ZM00295 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AMT - V24004000000048 1 888.00 лв.
ZM00296 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AXT - V24004000000048 1 1 002.00 лв.
ZM00297 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AVM - V24004000000048 1 1 002.00 лв.
ZM00298 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AMT - V24004000000048 1 894.00 лв.
ZM00299 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AXT - V24004000000048 1 1 050.00 лв.
ZM00300 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAV- V24004000000050 1 1 056.00 лв.
ZM00301 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAVM - V24004000000050 1 966.00 лв.
ZM00302 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTA -V24004000000050 1 1 008.00 лв.
ZM00303 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAVM -V24004000000050 1 930.00 лв.
ZM00304 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAMT -V24004000000050 1 1 002.00 лв.
ZM00305 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAVM -V24004000000050 1 990.00 лв.
ZM00306 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAMT -V24004000000050 1 1 002.00 лв.
ZM00307 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADVM - V24004000000051 1 1 200.00 лв.
ZM00308 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADMT -V24004000000052 1 1 200.00 лв.
ZM00309 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADXT - V24004000000053 1 1 200.00 лв.
ФИРМА „Ка-М Медикъл”
ZM00310 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 24 мм, Каталожен №: PS9CSA24S, Код по НЗОК - V24001000100036; 1 1 440.00 лв.
ZM00311 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 26 мм, PS9CSA26S, V2400100010003; 1 1 440.00 лв.
ZM00312 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29 мм, PS9CSA29S, V24001000100038; 1 1 440.00 лв.
ZM00313 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32 мм, PS9CSA32S, V24001000100039; 1 1 440.00 лв.
ZM00314 Еднократен Прав Съшивател 30 мм H, PS9LSI30G, V24001000100049; 1 1 296.00 лв.
ZM00315 Пълнител за прав съшивател 30 мм H, PS9LSR30G, V24002000000040; 1 576.00 лв.
ZM00316 Еднократен Прав Съшивател 45 мм H, PS9LSI45G, V24001000100051; 1 1 296.00 лв.
ZM00317 Пълнител за прав съшивател 45 мм H, PS9LSR45G, V24002000000042; 1 576.00 лв.
ZM00318 Еднократен Прав Съшивател 60 мм H, PS9LSI60G, V24001000100053; 1 1 296.00 лв.
ZM00319 Пълнител за прав съшивател 60 мм H, PS9LSR60G, V24002000000044; 1 576.00 лв.
ZM00320 Еднократен Прав Съшивател 90 мм H, PS9LSI90G, V24001000100055; 1 1 296.00 лв.
ZM00321 Пълнител за прав съшивател 90 мм H, PS9LSR90G, V24002000000046; 1 576.00 лв.
ZM00322 Еднократен Линеен Резач 60мм H, PS9LC60G, V24001000100043; 1 1 296.00 лв.
ZM00323 Пълнител за линеен резач 60 H, PS9LCR60G, V24002000000034; 1 576.00 лв.
ZM00324 Еднократен Линеен Резач 80мм M, PS9LC80B, V24001000100044; 1 1 296.00 лв.
ZM00325 Пълнител за линеен резач 80 M, PS9LCR80B, V24002000000035; 1 576.00 лв.
ZM00326 Еднократен Линеен Резач 80мм H, PS9LC80G, V24001000100045; 1 1 296.00 лв.
ZM00327 Пълнител за линеен резач 80 H, PS9LCR80G, V24002000000036; 1 576.00 лв.
ZM00328 Хемороидален кръгов ушивател 32/33, PS9HCS32/33, V24001000100040; 1 1 440.00 лв.
ZM00329 Хемороидален кръгов ушивател 33/34, PS9HCS33/34, V24001000100041; 1 1 440.00 лв.
ZM00330 Ендоскопски линеарен резач с универсална дръжка, PS9ECHU16, V24003000000025; 1 1 500.00 лв.
ZM00331 Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/3.5мм, PS9ECAR45B, V24004000000038; 1 888.00 лв.
ZM00332 Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/4.8мм, PS9ECAR45G, V24004000000040; 1 888.00 лв.
ZM00333 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/3.5мм, PS9ECAR60B, V24004000000043 1 888.00 лв.
ZM00334 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.2мм, PS9ECAR60D, V24004000000044; 1 888.00 лв.
ZM00335 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.8мм, PS9ECAR60G, V24004000000045 1 888.00 лв.
ФИРМА „ВЕЛЕВИ ФАРМА”
ZM00479 Циркулярен извит ушивател за отворени процедури - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100113 1 1 600.00 лв.
ZM00480 Циркулярен извит ушивател с вакум - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100114 1 1 600.00 лв.
ZM00481 Циркулярен ушивател, херметично запечатан, трансформиращ се - 21MM (ORANGE); 25MM (WHITE); 29MM (BLUE); 33MM (GREEN) - V24001000100115 1 1 600.00 лв.
ZM00482 Ендоскопски циркулярен ушивател извит - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100116 - V24001000100116 1 1 600.00 лв.
ZM00483 Комплект за линеарен резач ушивател В комплект с конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен, 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100117 1 1 600.00 лв.
ZM00484 Комплект с линеарен ушивател с в комплект с включени конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен- 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100118 1 1 500.00 лв.
ZM00485 Линеарен резач, пълнител - 100,ALT3.8(AZUL); 100,ALT4.5(VERDE) ;60,ALT2.5(BLANCA); 60,ALT3.8(AZUL); 60,ALT4.5(VERDE); 60,ALT4.5(VERDE); 80,ALT3.8(AZUL); 80,ALT4.2(DORADA) ; L80,ALT4.5(VERDE) - V24002000000070 1 980.00 лв.
ZM00486 Линеарен ушивател, пълнител - 30MM-3.5; 30MM-4.8; 30MM-VASCULAR3; 60MM-3.5 ; 60MM-4.8 ; 90MM-3.5 ; 90MM-4.8; 45MM - 3.5 BLUE; 45M - 4.8 GREEN - V24002000000071 1 800.00 лв.
ZM00487 Хемороидален стаплер с размер 33/180 - V24001000100119 1 1 900.00 лв.
ZM00488 Хемороидален стаплер с размер 36/180 - V24001000100119 1 1 900.00 лв.
ПАТОЛОГОХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ZU9991P Хистологично изследване 1 22.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 175.00 лв. 182.00 лв. 0.00
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0.00 лв. 91.00 лв. 0.00
АПр №22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 175.00 лв. 193.00 лв. 0.00
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00 лв. 90.00 лв. 0.00
АПр №34 Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 140.00 лв. 120.00 лв. 0.00
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 годишна възраст 1 0.00 лв. 807.40 лв. 0.00
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 годишна възраст 1 0.00 лв. 961.40 лв. 0.00
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 260.00 лв. 1 034.00 лв. 0.00
K17127Z Консервативно лечение на съдова недостатъчност (за лица над 18 г. - само за І80.2 и I82.1) 1 0.00 лв. 620.40 лв. 0.00
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 160.00 лв. 640.20 лв. 0.00
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 625.00 лв. 3 564.00 лв. 0.00
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 525.00 лв. 5 584.70 лв. 0.00
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 335.00 лв. 2 290.20 лв. 0.00
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 335.00 лв. 3 311.00 лв. 0.00
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 515.00 лв. 3 251.60 лв. 0.00
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 515.00 лв. 4 543.00 лв. 0.00
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 345.00 лв. 1 340.90 лв. 0.00
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 345.00 лв. 2 101.00 лв. 0.00
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 0.00 лв. 822.80 лв. 0.00
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 345.00 лв. 803.00 лв. 0.00
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 260.00 лв. 605.00 лв. 0.00
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 260.00 лв. 803.00 лв. 0.00
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 0.00 лв. 891.00 лв. 0.00
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 335.00 лв. 1 386.00 лв. 0.00
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 515.00 лв. 1 133.00 лв. 0.00
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 260.00 лв. 2 750.00 лв. 0.00
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб (само по спешност - код *50.61 "Затваряне на разкъсвания на черен дроб") 1 0.00 лв. 3 938.00 лв. 0.00
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 290.00 лв. 1 846.90 лв. 0.00
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност (само по спешност - код 52.22 „Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен поток”) 1 0.00 лв. 5 467.00 лв. 0.00
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 900.00 лв. 2 024.00 лв. 0.00
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 270.00 лв. 1 320.00 лв. 0.00
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години „оперативната дейност с кодове 41.43, 41.5 (30596-00, 30597-00) се изпълнява само в условия на спешност при травми за извършване на тотална или частична”. 1 270.00 лв. 1 738.00 лв. 0.00
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 270.00 лв. 1 375.00 лв. 0.00
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 900.00 лв. 1 782.00 лв. 0.00
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 225.00 лв. 391.60 лв. 0.00
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 1 0.00 лв. 2 659.80 лв. 0.00
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 0.00 лв. 1 889.80 лв. 0.00
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания (без диагноза К65.0) 1 0.00 лв. 847.00 лв. 0.00
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания. 1 260.00 лв. 701.80 лв. 0.00
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания. 1 145.00 лв. 357.50 лв. 0.00
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 900.00 лв. 1 034.00 лв. 0.00
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 310.00 лв. 988.90 лв. 0.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 0.00 лв. 478.50 лв. 0.00
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 0.00 лв. 1 244.10 лв. 0.00
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 720.50 лв. 0.00
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 0.00 лв. 638.00 лв. 0.00
Медицински услуги в "Дежурен кабинет" на МБАЛ "Хигия" АД
(§4 от Наредба № 9 на МЗ и т. римско VІ и ІХ от Приложение № 1 на същата Наредба)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZF00001 Потребителска такса по чл. 37 от ЗЗО - при посещение в Дежурния кабинет от здравноосигурен пациентот от практиката на ОПЛ с договор за медицинско обслужване 1 2.90 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU8903D Първичен преглед (анамнеза, статус, терапия, насочване за хоспитализация) 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38993 Венозна пупкция и вземане на кръв 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99292 Подкожна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99291 Венозна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU9929A Венозна инфузия 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99297 Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38931 Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00114 Изследване на урина с тест ленти - протеин 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00115 Изследване на урина с тест ленти - глюкоза 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00116 Изследване на урина с тест ленти - робилиноген/билирубин 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00117 Изследване на урина с тест ленти - кетонни тела 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00118 Изследване на урина с тест ленти - pH 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GGP9059X Количествено определяне глюкоза в кръвта с глюкомер 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GSR8952X Електрокардиограма 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
(§4 от Наредба № 9 на МЗ и т. римско VІ и ІХ от Приложение № 1 на същата Наредба)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU8903D Първичен преглед (анамнеза, статус, терапия, насочване за хоспитализация) 1 31.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38993 Венозна пупкция и вземане на кръв 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99292 Подкожна инжекция 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99291 Венозна инжекция 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99293 Венозна инфузия (система) - без стойността на системата и лекарството 1 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99297 Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38931 Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп - абокат 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00119 Измерване на кръвно налягане 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GSR8952X Електрокардиограма 1 7.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU93577 Превръзка - малка 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU93579 Превръзка - голяма 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Кардиологично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 1 0.00 лв. 519.20 лв. 0.00
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 847.00 лв. 0.00
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.) 1 0.00 лв. 3 671.80 лв. 0.00
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 0.00 лв. 1 036.20 лв. 0.00
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 1 0.00 лв. 3 795.00 лв. 0.00
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 1 0.00 лв. 3 047.00 лв. 0.00
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 1 0.00 лв. 5 016.00 лв. 0.00
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (при лица над 18 години) 1 0.00 лв. 702.90 лв. 0.00
K17030.1Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 1 0.00 лв. 1 634.60 лв. 0.00
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 г. 1 0.00 лв. 5 764.00 лв. 0.00
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18 г. 1 0.00 лв. 669.90 лв. 0.00
K17033Z Диагностика и лечение ритъмни и проводни нарушения (за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 548.90 лв. 0.00
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 877.80 лв. 0.00
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 3 260.40 лв. 0.00
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00 лв. 0.00 0.00
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00 лв. 0.00 0.00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00 лв. 0.00 0.00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00 лв. 0.00 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 1 1 285.00 лв. 0.00 лв. 0
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.) 1 1 450.00 лв. 0.00 лв. 0
K19022.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.; без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.) 1 4 580.00 лв. 0.00 лв. 0
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 1 235.00 лв. 0.00 лв. 0
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 1 4 695.00 лв. 0.00 лв. 0
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 1 3 265.00 лв. 0.00 лв. 0
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 1 5 325.00 лв. 0.00 лв. 0
KP029KO Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 825.00 лв. 0.00 лв. 0
K17030Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 1 800.00 лв. 0.00 лв. 0
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит (за лица над 18 г.) 1 6 100.00 лв. 0.00 лв. 0
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда (за лица над 18 г.) 1 780.00 лв. 0.00 лв. 0
KP033KO Диагностика и лечение ритъмни и проводни нарушения (за лица над 18 г.) 1 665.00 лв. 0.00 лв. 0
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 1 010.00 лв. 0.00 лв. 0
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 3 450.00 лв. 0.00 лв. 0
ZU01196 Изследване за сънна апнея 1 120.00 лв. 0.00 лв. 0
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0
Отделение по лицево-челюстна хирургия
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1618Z Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 0.00 лв. 250.00 лв. 0.00
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 971.30 лв. 0.00
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 0.00 лв. 621.50 лв. 0.00
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 0.00 лв. 391.60 лв. 0.00
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 0.00 лв. 905.30 лв. 0.00
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.(виж ценоразписа за избор на лекар/екип)
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00 лв. 0.00 0.00
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00 лв. 0.00 0.00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00 лв. 0.00 0.00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00 лв. 0.00 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1618Z Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 345.00 0.00 лв. 0.00
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 990.00 0.00 лв. 0.00
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 745.00 0.00 лв. 0.00
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 520.00 0.00 лв. 0.00
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 1 035.00 0.00 лв. 0.00
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1618Z Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 0.00 лв. 250.00 лв. 0.00
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 971.30 лв. 0.00
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 185.00 лв. 621.50 лв. 0.00
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 0.00 лв. 391.60 лв. 0.00
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 185.00 лв. 905.30 лв. 0.00
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 1 0.00 лв. 2 653.20 лв. 0.00
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 1 0.00 лв. 3 102.00 лв. 0.00
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 1 0.00 лв. 2 653.20 лв. 0.00
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 1 0.00 лв. 3 102.00 лв. 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU03913 Епидурална анестезия 1 200.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Отделение по ортопедия и травматология
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0.00лв 193.00лв 0,00
АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 0.00лв 256.00лв 0,00
АПр № 24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0.00лв 144.00лв 0,00
АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00лв 90.00лв 0,00
АПр № 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 0.00лв 24.00лв 0,00
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0.00лв 640.20лв 0,00
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0.00лв 1 342.00лв 0,00
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 0.00лв 1 375.00лв 0,00
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 0.00лв 2 442.00лв 0,00
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми (само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70.) 1 0.00лв 478.50лв 0,00
K17210Z Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (само кодове на диагнози 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29 /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00) 1 0.00лв 935.00лв 0,00
K17217.1Z Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 0.00лв 2 442.00лв 0,00
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 0.00лв 1 468.50лв 0,00
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 0.00лв 1 082.40лв 0,00
K17220.1Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 0.00лв 1 174.80лв 0,00
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 0.00лв 565.40лв 0,00
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ) 0,00
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00лв 0 0,00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00лв 0 0,00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00лв 0 0,00
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00лв 0 0,00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00лв 0 0,00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00лв 0 0,00
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЧАСТИЧНО ИЛИ НЕЗАПЛАЩА 0,00
ZM00020 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) циментно закрепване-двуполюстни протези 1 1 540.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00021 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) без циментно закрепване-двуполюстни протези 1 3 030.00лв 1 560.00лв 0,00
ZM00342 Двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза (ZIMMER BIOMET) фем.стъбло безциментно Alloclassic - Код НЗОК М05053030000005 1 3 820.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00022 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) без циментно закрепване -двуполюстна 1 3 540.00лв 1 560.00лв 0,00
ZM00023 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) циментно закрепване двуполюстна 1 2 840.00лв 1 560.00лв 0,00
ZM00024 Колянна протеза (ЮСС Медика ООД Симбиоз) 1 1 700.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00025 Колянна протеза (ВиЕндДи Сървис-Страйкор) 1 1 700.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00194 Синтетичен костен заместител 1 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00026 Динамичен пирон/плака 1 1 500.00лв 0.00лв 0,00
ZM00027 Плака за глезен и винтове 1 750.00лв 0.00лв 0,00
ZM00028 Плака за бедро 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00029 Кюнчер пирон 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00030 Заключващ пирон 1 2 000.00лв 0.00лв 0,00
ZM00031 Плака права подпорна/кобра и др./ 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00032 Винтове за бедрена шийка 1 400.00лв 0.00лв 0,00
ZM00033 Външен фиксатор 1 1 500.00лв 0.00лв 0,00
ZM00034 Заключваща плака 1 150.00лв 0.00лв 0,00
ZM00049 Пулс-валаж с накрайници за тазобедрено и колянно протезиране 1 108.00лв 0.00лв 0,00
ZM00050 Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" - каталожен № М 01 1 2 040.00лв 0.00лв 0,00
ZM00051 Тазобедрен спейсър тип "Чарли" - каталожен № М 02 1 2 040.00лв 0.00лв 0,00
ZM00052 Тазобедрен спейсър тип "Чарли"XL - каталожен № М 03 1 2 040.00лв 0.00лв 0,00
ZM00053 Колянен спейсър - каталожен № М 04 1 2 040.00лв 0.00лв 0,00
ZM00054 Раменна ендопротеза - каталожен № М 05 1 2 600.00лв 0.00лв 0,00
ZM00055 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) - каталожен № М 06 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00056 Заключваща плака за проксимален хумерус - каталожен № М 08 1 980.00лв 0.00лв 0,00
ZM00057 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част - каталожен № М 09 1 1 010.00лв 0.00лв 0,00
ZM00058 Заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 11 1 780.00лв 0.00лв 0,00
ZM00059 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 12 1 860.00лв 0.00лв 0,00
ZM00060 Стандартна реконструктивна плака материал - каталожен № М 13 1 770.00лв 0.00лв 0,00
ZM00061 Заключваща реконструктивна плака - каталожен № М 15 1 860.00лв 0.00лв 0,00
ZM00062 Тибиална L - образна плака - каталожен № М 17 1 880.00лв 0.00лв 0,00
ZM00063 Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна - каталожен № М 18 1 860.00лв 0.00лв 0,00
ZM00064 Заключваща плака за пета – лява и дясна - каталожен № М 19 1 940.00лв 0.00лв 0,00
ZM00065 Тибиална Т-плака - каталожен № М 20 1 880.00лв 0.00лв 0,00
ZM00066 Тибиална лъжицоподобна плака - каталожен № М 21 1 880.00лв 0.00лв 0,00
ZM00067 Тибиална Плака детелина - каталожен № М 22 1 880.00лв 0.00лв 0,00
ZM00068 Метакарпална ? тубуларна плака - каталожен № М 23 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00069 Дистална бедрена плака - каталожен № М 24 1 1 060.00лв 0.00лв 0,00
ZM00070 Проксимална тибиална плака - каталожен № М 25 1 1 030.00лв 0.00лв 0,00
ZM00071 Дистална тибиална плака - каталожен № ММ 26 1 1 030.00лв 0.00лв 0,00
ZM00072 Кондилна плака - каталожен № М 27 1 1 150.00лв 0.00лв 0,00
ZM00073 Широка права плака - каталожен № М 28 1 1 080.00лв 0.00лв 0,00
ZM00074 Тясна права плака - каталожен № М 29 1 1 060.00лв 0.00лв 0,00
ZM00075 Заключваща тибиална L – плака - каталожен № М 30 1 1 010.00лв 0.00лв 0,00
ZM00076 1/3 тубуларна плака за фибула - каталожен № М 31 1 680.00лв 0.00лв 0,00
ZM00077 Плака за фибула (подсилена) - каталожен № М 32 1 1 040.00лв 0.00лв 0,00
ZM00078 Канюлирани винтове Ф7 - каталожен № М 34 1 335.00лв 0.00лв 0,00
ZM00079 Външен фиксатор - каталожен № М 35 1 1 140.00лв 0.00лв 0,00
ZM00080 DHS плака - каталожен № М 36 1 1 050.00лв 0.00лв 0,00
ZM00081 DCS плака - каталожен № М 39 1 1 050.00лв 0.00лв 0,00
ZM00082 Прав хумерален титанив пирон къс - ляв и десен - каталожен № М 40 1 1 180.00лв 0.00лв 0,00
ZM00083 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран - каталожен № М 41 1 1 180.00лв 0.00лв 0,00
ZM00084 Еластични ендери титаниеви - каталожен № М 42 1 480.00лв 0.00лв 0,00
ZM00085 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон - каталожен № М 43 1 1 210.00лв 0.00лв 0,00
ZM00086 Бедрен реконструктивен къс пирон - каталожен № М 44 1 1 460.00лв 0.00лв 0,00
ZM00087 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен - каталожен № М 45 1 1 460.00лв 0.00лв 0,00
ZM00088 Тибиален титаниев пирон - каталожен № М 46 1 1 180.00лв 0.00лв 0,00
ZM00089 Киршнерови спици - каталожен № М 47 1 24.00лв 0.00лв 0,00
ZM00090 Комплект за Вебер - каталожен № М 48 1 360.00лв 0.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ФАРКОЛ" АД 0,00
ZM00096 Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно стебло DePuy Synthes 1 1 542.00лв 1 358.00лв 0,00
ZM00097 Тазобедрена циментна Triloc ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00098 Тазобедрена циментна Marathon ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00099 Тазобедрена циментна хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 820.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00100 Тазобедрена механична хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 465.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00101 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (Безциментно Стебло "Corail" 32мм, Метална глава. 1 3 420.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00102 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00103 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен DePuy Synthes 1 4 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00104 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/керамика DePuy Synthes 1 5 620.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00105 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (безциментно костно съхраняващо Стебло "Trilock BPS" - 32мм, Метална глава 1 3 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00106 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/Trilock метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00107 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/ Trilock метал/полиетилен 32/36мм DePuy Synthes 1 4 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00108 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc DePuy Synthes 1 2 920.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00109 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc/Protrusio cage DePuy Synthes 1 4 820.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00110 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef DePuy Synthes 1 4 320.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00111 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock DePuy Synthes 1 4 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00112 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock/Protrusio cage DePuy Synthes 1 6 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00113 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Pinnacle метал/полиетилен DePuy Synthes 1 5 420.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00114 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision DePuy Synthes 1 3 320.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00115 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc DePuy Synthes 1 3 520.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00116 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc/Protrusio cage 1 5 420.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00117 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Pinnacle DePuy Synthes 1 4 120.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00118 Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става PFC SIGMA DePuy Synthes 1 1 800.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00119 Система за уникондилно ендопротезиран на колянна става DePuy Synthes 1 2 700.00лв 1 500.00лв 0,00
ZM00120 Система за тотално, първичн ендопротезиране на колянна става ATTUNE 1 3 100.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00121 Първична колянна ендопротеза ревизионни тибиални компоненти DePuy Synthes 1 3 200.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00122 Системa за артропластика на раменна става обърната DePuy Synthes 1 4 060.00лв 1 440.00лв 0,00
ZM00123 Системa за артропластика на раменна става за посттравматично постдегенеративно ендопротезиране DePuy Synthes 1 2 560.00лв 1 440.00лв 0,00
ZM00189 Колянна ендопротеза с фиксирана подложка "P.F.C. SIGMA TC3" 1 5 000.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00190 Колянна ендопротеза с фиксирана подложка "SIGMA Revision TC3" 1 8 300.00лв 2 700.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ТИТАНИКА 2008" 0,00
ZM00125 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло-Кат.№Т256 1 1 172.00лв 1 358.00лв 0,00
ZM00126 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула-Кат.№А012 1 1 095.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00127 Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие-Кат.№А965 1 3 120.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00128 Уникондиларна колянна ендопротеза-Кат.№Z452 1 1 470.00лв 1 500.00лв 0,00
ZM00129 Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки-Кат. №Z963 1 1 800.00лв 2 700.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД 1 0,00
ZM00130 VARIO –CUP PROSTHESIS SYSTEM - М05051020000018 1 1 546.00лв 970.00лв 0,00
ZM00131 SP II LUBINUS SYSTEM - М05051030000015 1 1 505.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00132 LUBINUS Classic Plus - М05051030000075 1 1 510.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00133 Standart M - М05051030000076 1 1 505.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00134 SP II LUBINUS SYSTEM BIOLOX delta - М05051040000023 1 2 031.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00135 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ BIOLOX delta - М05051040000024 1 2 112.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00136 Standart M BIOLOX delta - М05051040000025 1 2 031.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00137 LCU HYBRID SYSTEM - М05052010000015 1 2 821.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00138 C.F.P. HYBRID SYSTEM - М05052010000040 1 2 627.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00139 SP - CL HYBRID SYSTEM -М05052010000041 1 3 106.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00140 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM - М05052020000009 1 2 243.00лв 970.00лв 0,00
ZM00141 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM Mobile -М05052020000061 1 2 668.00лв 970.00лв 0,00
ZM00142 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM - М05052020000043 1 2 217.50лв 970.00лв 0,00
ZM00143 Standart M HYBRID SYSTEM T.O.P - М05052020000044 1 2 413.00лв 970.00лв 0,00
ZM00144 SP - CL HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000122 1 3 153.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00145 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000124 1 3 153.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00146 C.F.P. HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000123 1 3 153.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00147 LCU HYBRID SYSTEM Biolox - М05052030000168 1 2 898.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00148 SP – CL - М05053010000044 1 3 461.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00149 SP - CL Mobile - М05053010000071 1 3 936.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00150 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS - М05053010000048 1 3 176.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00151 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile - М05053010000072 1 3 651.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00152 C.F.P. - М05053010000045 1 2 983.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00153 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS BIOLOX delta - М05053020000049 1 3 366.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00154 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile BIOLOX delta - М05053020000060 1 3 841.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00155 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System - М05053020000050 1 2 983.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00156 C.F.P. Stem, PoroLink - М05053020000051 1 3 153.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00157 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System Mobile - М05053030000132 1 3 408.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00158 МP Reconstruction Prosthesis - М05055010000043 1 6 406.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00159 LINK Spacer Hip PMMA - М05055010000045 1 2 435.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00160 XL Prosthesis Stem Lubinus SPII - М05055020000040 1 1 878.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00161 Megasystem-C Assemly 1-6 - М05056010000013 1 17 825.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00162 Megasystem-C Assemly 4,5,6 - М05056020000007 1 15 835.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00163 Endo-Model Saddle Prosthesis - М05056030000002 1 7 335.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00164 Unicondylar Sled Prosthesis - М06061010000017 1 596.50лв 2 700.00лв 0,00
ZM00165 GEMINI SL. FIXED - М06061020000005 1 1 465.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00166 GEMINI SL. FIXED + PS - М06061030000003 1 1 955.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00167 GEMINI SL. MOBILE - М06061040000008 1 1 955.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00168 ENDO-MODEL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06061040000009 1 4 525.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00169 GEMINI SL. HIBRID SYSTEM - М06062010000006 1 1 975.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00170 GEMINI SL CEMENTLESS system - М06062020000008 1 2 315.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00171 GEMINI SL. + Patella component - М06063010000003 1 1 975.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00172 GEMINI SL. MOBILE Revision - М06064010000015 1 1 465.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00173 Еndo-Model – M Modular Knee Prosthesis System with Segmental Bone Replacement Components - М06064010000013 1 4 780.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00174 LINK Spacer Knee - М06064010000016 1 815.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00175 Еndo-Model Standart Rotational and Hinge - М06064020000013 1 3 845.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00176 ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06064030000003 1 4 615.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00177 MEGASYSTEM-C ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06065010000004 1 16 205.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00178 MEGASYSTEM-C - М06065020000006 1 39 100.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00179 Elbow prostheses without flange - М21100010000001 1 260.00лв 1 440.00лв 0,00
ZM00180 Elbow prostheses with flange - М21200010000003 1 4 935.00лв 1 440.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ОртоМед ТРЕЙДИНГ" ООД 0,00
ZM00184 Механична протеза, включваща механично стебло, двойномобилна капсула и метална глава - М05053010000010 1 5 136.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00185 Хибридна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула за циментна фиксация и метална глава - М05052010000028 1 4 660.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00186 Хибридна протеза, включваща механично стебло, би-артикуларна глава за циментна фиксация и метална глава - М05052010000025 1 4 660.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00187 Циментна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, циментна двойномобилна капсула и метална глава - М05051030000047 1 4 200.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00188 Хибридна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, механична мобилна капсула и метална глава - М05052030000344 1 4 676.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00193 Тазобедрена ендопротеза - Targos Cem Quattro 1. Циментно стебло. 2. Метална глава Ф28 3.Полиетиленова вложка 4.Двойно-мобилна капсула с циментно закрепване - M05051030000048 1 3 540.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00195 Циментна еднополюсна протеза с двойно подвижна ацетабуларна капсула и метална глава КОД НЗОК : M05051030000046 - PAVI CEM QUATTRO 1 2 865.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00196 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип" Чарнли" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051010000015 - Institution TETE 1 2 172.00лв 1 358.00лв 0,00
ZM00197 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с ацетабуларна капсула и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип" Чарнли" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051030000045 - Institution Cem 1 2 095.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00198 Хибридна протеза, включваща механично стебло, полиетиленова капсула за циментна фиксация и метална глава КОД НЗОК : M05052010000024 - Pavi Hap Acet Cem 1 3 265.00лв 1 435.00лв 0,00
ZM00199 Безциментна протеза, включвaща механично стебло, механична капсула и метална глава КОД НЗОК : M05053010000009 - PAVI MBA 1 3 480.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00200 Ревизионна протеза с полирано стебло, би-артикуларна глава и метална глава КОД НЗОК : M05055010000033 - Targos Cem UHL Bipolar 1 2 700.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00201 Ревизионна протеза с полирано стебло, метална глава и полиетиленова капсула КОД НЗОК : M05055010000032 Targos Acet CEM 1 2 700.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00202 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) КОД НЗОК : M05055020000027 - Targos MBA HAP 1 4 320.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00203 Механична ревизионна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула, двойномобилна вложка и метална глава КОД НЗОК : M05055020000026 Targos Quattro HAP 1 4 896.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00452 Заключващ хумерален пирон - титаниев КорB3:B21тикални винтове, титаниеви o 3,5 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 20 2 100.00лв 0.00лв 0,00
ZM00453 Заключващ хумерален пирон - титаниев -къс Кортикални винтове, титаниеви o 3,5 Спонгиозни винтове, титаниеви o 4 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 86 2 100.00лв 0.00лв 0,00
ZM00454 Реконструктивен бедрен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF 841 2 100.00лв 0.00лв 0,00
ZM00455 Интрамедуларен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF № 129 80 62 2 280.00лв 0.00лв 0,00
ZM00456 Заключващ бедрен пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви o 5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 79 27 2 100.00лв 0.00лв 0,00
ZM00457 Заключващ тибиален пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви o 5 Кортикални винтове, титаниеви o 3,5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 77 62 2 100.00лв 0.00лв 0,00
ZM00451 Стандартна реконструктивна плака до 12 отвора Кортикални винтове o 3,5 - REF № 129 77 05 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00458 Заключваща плака за проксимален хумерус Заключващи винтове o 3,5 REF № 605 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00459 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове o 3,5 REF № 606 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00460 Заключваща плака - широка и тънка Заключващи винтове O 5 REF № 607/608 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00462 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове o 3,5 REF № 606 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00463 Заключваща реконструктивна плака до 12 отвора Заключващи винтове o 3,5 REF № 129 77 78 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00461 DHS система / DCS система Динамичен винт Компресионен винт Кортикални винтове o 4,5 REF № 102 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00464 Заключваща плака дистален фемур Заключващи винтове o 5 Кортикални винтове o 4,5 REF № 601 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00465 ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА Кортикални винтове o 4,5 1 600.00лв 0.00лв 0,00
ZM00466 Заключваща плака за проксимална тибия Заключващи винтове o 5 REF № 903 33 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00467 Заклюваща L-плака - лява и дясна Заключващи винтове o 5 REF № 061 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00468 Т-плака Кортикални винтове o 4,5 REF № 129 77 33 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00469 Заключваща плака за дистална тибия Заключващи винтове o 3,5 Заключващи винтове o 5 REF № 905 91 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00470 1/3 Плака за фибула Кортикални винтове o 3,5 REF № 038 1 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00471 Плака за пета заключваща Заключващи винтове o 3,5 REF № 129 78 26 1 800.00лв 0.00лв 0,00
ZM00472 Ацетабуларен кейдж , ляв и десен Спонгиозни винтове o 5 1 650.00лв 0.00лв 0,00
ZM00473 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф3,5 1 250.00лв 0.00лв 0,00
ZM00474 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф5 1 680.00лв 0.00лв 0,00
ZM00475 Голям костен набор 490.00лв 0.00лв 0,00
ZM00476 Закл.плака дист.радиус над два дист. отвора 1 750.00лв 0.00лв 0,00
ZM00477 канюлиран спонгиозен винт ф 4 350.00лв 0.00лв 0,00
ZM00478 канюлиран спонгиозен винт ф 7 380.00лв 0.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" 0,00
ZM00191 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава ?32 и 36 мм - М05053020000033 1 3 540.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00192 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ?32 и 36 мм - М05053030000067 1 4 050.00лв 1 080.00лв 0,00
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "СИКА ФАРМА" ЕООД - ZIMMER BIOMET 0,00
ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ 0,00
ZM00423 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051030000001 1 784.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00424 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000001 2 140.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00425 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК 05051030000002 1 540.40лв 1 435.60лв 0,00
ZM00426 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000002 1 896.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00427 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000011 3 206.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00428 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052020000004 2 906.00лв 970.00лв 0,00
ZM00429 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000003 2 254.00лв 1 435.60лв 0,00
ZM00430 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000001 2 254.00лв 1 435.60лв 0,00
ZM00431 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000013 2 610.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00432 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000014 2 810.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00433 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000003 2 810.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00434 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК-N105053010000005 или N105053010000002 3 510.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00435 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК-М05053030000024 или М05053030000006 3 920.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00436 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000020 4 620.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00437 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000002 4 620.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00438 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000023 4 020.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00439 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000010 4 020.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00440 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000019 4 720.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00441 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000009 4 720.00лв 10 801.00лв 0,00
ZM00442 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000021 5 220.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00443 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000008 5 220.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00444 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000005 3 504.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00445 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000006 3 704.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00446 РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05055030000008 4 400.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00447 РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05055030000006 5 300.00лв 1 080.00лв 0,00
ZM00448 NEXGEN LPS - КОД НА НЗОК М06061030000001 2 000.00лв 2 700.00лв 0,00
ZM00449 ВТУЛКА ЗА NEXGEN 190.00лв 0.00лв 0,00
ZM00450 ПАТЕЛА ЗА NEXGEN 300.00лв 0.00лв 0,00
ZM00422 Тазобедрена ендопротеза 3 180.00лв 0.00лв 0,00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 365.00лв
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 405.00лв
GAPR1624Z Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 265.00лв
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури 1 195.00лв
GAPR1630Z Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 115.00лв
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 965.00лв
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 1 470.00лв
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 1 615.00лв
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 2 520.00лв
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 575.00лв
K17210Z Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) 1 1 045.00лв
K17217.1Z Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 2 865.00лв
K17217.2Z Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-бедрената и колянната става 1 6 300.00лв
K17217.3Z Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 1 6 870.00лв
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 1 720.00лв
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 1 260.00лв
K17220Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 1 375.00лв
K19220.2Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) 1 1 605.00лв
K17221Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1 1 835.00лв
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 690.00лв
GFS006 Леглоден 1 160.00лв
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50.00лв
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЧАСТИЧНО ИЛИ НЕЗАПЛАЩА
ZM00020 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) циментно закрепване-двуполюстни протези 1 1 540.40лв
ZM00021 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) без циментно закрепване-двуполюстни протези 1 3 030.00лв
ZM00022 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) без циментно закрепване -двуполюстна 1 3 540.00лв
ZM00023 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) циментно закрепване двуполюстна 1 2 840.00лв
ZM00024 Колянна протеза (ЮСС Медика ООД Симбиоз) 1 1 700.00лв
ZM00025 Колянна протеза (ВиЕндДи Сървис-Страйкор) 1 1 700.00лв
ZM00194 Синтетичен костен заместител 1 1 800.00лв
ZM00026 Динамичен пирон/плака 1 1 500.00лв
ZM00027 Плака за глезен и винтове 1 750.00лв
ZM00028 Плака за бедро 1 800.00лв
ZM00029 Кюнчер пирон 1 800.00лв
ZM00030 Заключващ пирон 1 2 000.00лв
ZM00031 Плака права подпорна/кобра и др./ 1 800.00лв
ZM00032 Винтове за бедрена шийка 1 400.00лв
ZM00033 Външен фиксатор 1 1 500.00лв
ZM00034 Заключваща плака 1 150.00лв
ZM00049 Пулс-валаж с накрайници за тазобедрено и колянно протезиране 1 90.00лв
ZM00050 Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" - каталожен № М 01 1 2 040.00лв
ZM00051 Тазобедрен спейсър тип "Чарли" - каталожен № М 02 1 2 040.00лв
ZM00052 Тазобедрен спейсър тип "Чарли"XL - каталожен № М 03 1 2 040.00лв
ZM00053 Колянен спейсър - каталожен № М 04 1 2 040.00лв
ZM00054 Раменна ендопротеза - каталожен № М 05 1 2 600.00лв
ZM00055 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) - каталожен № М 06 1 800.00лв
ZM00056 Заключваща плака за проксимален хумерус - каталожен № М 08 1 980.00лв
ZM00057 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част - каталожен № М 09 1 1 010.00лв
ZM00058 Заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 11 1 780.00лв
ZM00059 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 12 1 860.00лв
ZM00060 Стандартна реконструктивна плака материал - каталожен № М 13 1 770.00лв
ZM00061 Заключваща реконструктивна плака - каталожен № М 15 1 860.00лв
ZM00062 Тибиална L - образна плака - каталожен № М 17 1 880.00лв
ZM00063 Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна - каталожен № М 18 1 860.00лв
ZM00064 Заключваща плака за пета – лява и дясна - каталожен № М 19 1 940.00лв
ZM00065 Тибиална Т-плака - каталожен № М 20 1 880.00лв
ZM00066 Тибиална лъжицоподобна плака - каталожен № М 21 1 880.00лв
ZM00067 Тибиална Плака детелина - каталожен № М 22 1 880.00лв
ZM00068 Метакарпална ? тубуларна плака - каталожен № М 23 1 800.00лв
ZM00069 Дистална бедрена плака - каталожен № М 24 1 1 060.00лв
ZM00070 Проксимална тибиална плака - каталожен № М 25 1 1 030.00лв
ZM00071 Дистална тибиална плака - каталожен № ММ 26 1 1 030.00лв
ZM00072 Кондилна плака - каталожен № М 27 1 1 150.00лв
ZM00073 Широка права плака - каталожен № М 28 1 1 080.00лв
ZM00074 Тясна права плака - каталожен № М 29 1 1 060.00лв
ZM00075 Заключваща тибиална L – плака - каталожен № М 30 1 1 010.00лв
ZM00076 1/3 тубуларна плака за фибула - каталожен № М 31 1 680.00лв
ZM00077 Плака за фибула (подсилена) - каталожен № М 32 1 1 040.00лв
ZM00078 Канюлирани винтове Ф7 - каталожен № М 34 1 335.00лв
ZM00079 Външен фиксатор - каталожен № М 35 1 1 140.00лв
ZM00080 DHS плака - каталожен № М 36 1 1 050.00лв
ZM00081 DCS плака - каталожен № М 39 1 1 050.00лв
ZM00082 Прав хумерален титанив пирон къс - ляв и десен - каталожен № М 40 1 1 180.00лв
ZM00083 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран - каталожен № М 41 1 1 180.00лв
ZM00084 Еластични ендери титаниеви - каталожен № М 42 1 480.00лв
ZM00085 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон - каталожен № М 43 1 1 210.00лв
ZM00086 Бедрен реконструктивен къс пирон - каталожен № М 44 1 1 460.00лв
ZM00087 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен - каталожен № М 45 1 1 460.00лв
ZM00088 Тибиален титаниев пирон - каталожен № М 46 1 1 180.00лв
ZM00089 Киршнерови спици - каталожен № М 47 1 24.00лв
ZM00090 Комплект за Вебер - каталожен № М 48 1 360.00лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ФАРКОЛ" АД
ZM00096 Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно стебло DePuy Synthes 1 1 542.00лв
ZM00097 Тазобедрена циментна Triloc ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565.00лв
ZM00098 Тазобедрена циментна Marathon ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565.00лв
ZM00099 Тазобедрена циментна хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 820.00лв
ZM00100 Тазобедрена механична хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 465.00лв
ZM00101 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (Безциментно Стебло "Corail" 32мм, Метална глава. 1 3 420.00лв
ZM00102 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720.00лв
ZM00103 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен DePuy Synthes 1 4 520.00лв
ZM00104 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/керамика DePuy Synthes 1 5 620.00лв
ZM00105 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (безциментно костно съхраняващо Стебло "Trilock BPS" - 32мм, Метална глава 1 3 520.00лв
ZM00106 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/Trilock метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720.00лв
ZM00107 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/ Trilock метал/полиетилен 32/36мм DePuy Synthes 1 4 520.00лв
ZM00108 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc DePuy Synthes 1 2 920.00лв
ZM00109 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc/Protrusio cage DePuy Synthes 1 4 820.00лв
ZM00110 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef DePuy Synthes 1 4 320.00лв
ZM00111 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock DePuy Synthes 1 4 520.00лв
ZM00112 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock/Protrusio cage DePuy Synthes 1 6 520.00лв
ZM00113 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Pinnacle метал/полиетилен DePuy Synthes 1 5 420.00лв
ZM00114 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision DePuy Synthes 1 3 320.00лв
ZM00115 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc DePuy Synthes 1 3 520.00лв
ZM00116 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc/Protrusio cage 1 5 420.00лв
ZM00117 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Pinnacle DePuy Synthes 1 4 120.00лв
ZM00118 Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става PFC SIGMA DePuy Synthes 1 1 800.00лв
ZM00119 Система за уникондилно ендопротезиран на колянна става DePuy Synthes 1 2 700.00лв
ZM00120 Система за тотално, първичн ендопротезиране на колянна става ATTUNE 1 3 100.00лв
ZM00121 Първична колянна ендопротеза ревизионни тибиални компоненти DePuy Synthes 1 3 200.00лв
ZM00122 Системa за артропластика на раменна става обърната DePuy Synthes 1 4 060.00лв
ZM00123 Системa за артропластика на раменна става за посттравматично постдегенеративно ендопротезиране DePuy Synthes 1 2 560.00лв
ZM00189 Колянна ендопротеза с фиксирана подложка "P.F.C. SIGMA TC3" 1 5 000.00лв
ZM00190 Колянна ендопротеза с фиксирана подложка "SIGMA Revision TC3" 1 8 300.00лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ТИТАНИКА 2008"
ZM00125 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло-Кат.№Т256 1 1 172.00лв
ZM00126 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула-Кат.№А012 1 1 095.00лв
ZM00127 Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие-Кат.№А965 1 3 120.00лв
ZM00128 Уникондиларна колянна ендопротеза-Кат.№Z452 1 1 470.00лв
ZM00129 Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки-Кат. №Z963 1 1 800.00лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД 1
ZM00130 VARIO –CUP PROSTHESIS SYSTEM - М05051020000018 1 1 546.00лв
ZM00131 SP II LUBINUS SYSTEM - М05051030000015 1 1 505.40лв
ZM00132 LUBINUS Classic Plus - М05051030000075 1 1 510.00лв
ZM00133 Standart M - М05051030000076 1 1 505.40лв
ZM00134 SP II LUBINUS SYSTEM BIOLOX delta - М05051040000023 1 2 031.00лв
ZM00135 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ BIOLOX delta - М05051040000024 1 2 112.00лв
ZM00136 Standart M BIOLOX delta - М05051040000025 1 2 031.00лв
ZM00137 LCU HYBRID SYSTEM - М05052010000015 1 2 821.00лв
ZM00138 C.F.P. HYBRID SYSTEM - М05052010000040 1 2 627.40лв
ZM00139 SP - CL HYBRID SYSTEM -М05052010000041 1 3 106.00лв
ZM00140 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM - М05052020000009 1 2 243.00лв
ZM00141 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM Mobile -М05052020000061 1 2 668.00лв
ZM00142 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM - М05052020000043 1 2 217.50лв
ZM00143 Standart M HYBRID SYSTEM T.O.P - М05052020000044 1 2 413.00лв
ZM00144 SP - CL HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000122 1 3 153.00лв
ZM00145 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000124 1 3 153.00лв
ZM00146 C.F.P. HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000123 1 3 153.00лв
ZM00147 LCU HYBRID SYSTEM Biolox - М05052030000168 1 2 898.00лв
ZM00148 SP – CL - М05053010000044 1 3 461.00лв
ZM00149 SP - CL Mobile - М05053010000071 1 3 936.00лв
ZM00150 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS - М05053010000048 1 3 176.00лв
ZM00151 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile - М05053010000072 1 3 651.00лв
ZM00152 C.F.P. - М05053010000045 1 2 983.00лв
ZM00153 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS BIOLOX delta - М05053020000049 1 3 366.00лв
ZM00154 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile BIOLOX delta - М05053020000060 1 3 841.00лв
ZM00155 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System - М05053020000050 1 2 983.00лв
ZM00156 C.F.P. Stem, PoroLink - М05053020000051 1 3 153.00лв
ZM00157 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System Mobile - М05053030000132 1 3 408.00лв
ZM00158 МP Reconstruction Prosthesis - М05055010000043 1 6 406.00лв
ZM00159 LINK Spacer Hip PMMA - М05055010000045 1 2 435.00лв
ZM00160 XL Prosthesis Stem Lubinus SPII - М05055020000040 1 1 878.00лв
ZM00161 Megasystem-C Assemly 1-6 - М05056010000013 1 17 825.00лв
ZM00162 Megasystem-C Assemly 4,5,6 - М05056020000007 1 15 835.00лв
ZM00163 Endo-Model Saddle Prosthesis - М05056030000002 1 7 335.00лв
ZM00164 Unicondylar Sled Prosthesis - М06061010000017 1 596.50лв
ZM00165 GEMINI SL. FIXED - М06061020000005 1 1 465.00лв
ZM00166 GEMINI SL. FIXED + PS - М06061030000003 1 1 955.00лв
ZM00167 GEMINI SL. MOBILE - М06061040000008 1 1 955.00лв
ZM00168 ENDO-MODEL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06061040000009 1 4 525.00лв
ZM00169 GEMINI SL. HIBRID SYSTEM - М06062010000006 1 1 975.00лв
ZM00170 GEMINI SL CEMENTLESS system - М06062020000008 1 2 315.00лв
ZM00171 GEMINI SL. + Patella component - М06063010000003 1 1 975.00лв
ZM00172 GEMINI SL. MOBILE Revision - М06064010000015 1 1 465.00лв
ZM00173 Еndo-Model – M Modular Knee Prosthesis System with Segmental Bone Replacement Components - М06064010000013 1 4 780.00лв
ZM00174 LINK Spacer Knee - М06064010000016 1 815.00лв
ZM00175 Еndo-Model Standart Rotational and Hinge - М06064020000013 1 3 845.00лв
ZM00176 ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06064030000003 1 4 615.00лв
ZM00177 MEGASYSTEM-C ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06065010000004 1 16 205.00лв
ZM00178 MEGASYSTEM-C - М06065020000006 1 39 100.00лв
ZM00179 Elbow prostheses without flange - М21100010000001 1 260.00лв
ZM00180 Elbow prostheses with flange - М21200010000003 1 4 935.00лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "ОртоМед ТРЕЙДИНГ" ООД
ZM00184 Механична протеза, включваща механично стебло, двойномобилна капсула и метална глава - М05053010000010 1 5 136.00лв
ZM00185 Хибридна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула за циментна фиксация и метална глава - М05052010000028 1 4 660.00лв
ZM00186 Хибридна протеза, включваща механично стебло, би-артикуларна глава за циментна фиксация и метална глава - М05052010000025 1 4 660.00лв
ZM00187 Циментна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, циментна двойномобилна капсула и метална глава - М05051030000047 1 4 200.00лв
ZM00188 Хибридна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, механична мобилна капсула и метална глава - М05052030000344 1 4 676.00лв
ZM00193 Тазобедрена ендопротеза-Targos Cem Quattro 1.Циментно стебло. 2. Метална глава Ф28 3.Полиетиленова вложка 4.Двойно-мобилна капсула с циментно закрепване - M05051030000048 1 3540.00лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"
ZM00191 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава ?32 и 36 мм - М05053020000033 1 3540.00лв
ZM00192 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ?32 и 36 мм - М05053030000067 1 4050.00лв
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 140.00 лв. 193.00 лв. 0.00
АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 140.00 лв. 256.00 лв. 0.00
АПр № 24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 185.00 лв. 144.00 лв. 0.00
АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00 лв. 90.00 лв. 0.00
АПр № 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 140.00 лв. 24.00 лв. 0.00
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 185.00 лв. 640.20 лв. 0.00
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 185.00 лв. 1 342.00 лв. 0.00
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 235.00 лв. 1 375.00 лв. 0.00
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 0.00 лв. 2 442.00 лв. 0.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми (само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70.) 1 0.00 лв. 478.50 лв. 0.00
K17210Z Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (само кодове на диагнози 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29 /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00) 1 140.00 лв. 935.00 лв. 0.00
K17217.1Z Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 310.00 лв. 2 442.00 лв. 0.00
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 140.00 лв. 1 468.50 лв. 0.00
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 140.00 лв. 1 082.40 лв. 0.00
K17220.1Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 185.00 лв. 1 174.80 лв. 0.00
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 0.00 лв. 565.40 лв. 0.00
Медицински транспорт
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
На територията на град Пазарджик
ZZ024Z10 1.Санитарна линейка -
до 1 час 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 2 часа 1 50.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 3 часа 1 70.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 4 часа 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 5 до 8 часа 1 120.00 лв. 0.00 лв. 0.00
над 8 часа - за всеки започнат час 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z11 2.Екип лекар със санитарна линейка
до 1 час 1 60.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 2 часа 1 80.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 3 часа 1 110.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 4 часа 1 140.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 5 до 8 часа 1 200.00 лв. 0.00 лв. 0.00
над 8 часа - за всеки започнат час 1 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z12 Транспорт със санитарна линейка
за изминати км. в двете посоки по 1 1.00 лв. 0.00 лв. 0.00
престой - над 1 час, както и за свеки започнат следващ час по 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Урологично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0.00 лв. 91.00 лв. 0.00
GAPR1612Z Бъбречно каменна болест-ексракорпорална литотрипсия 1 0.00 лв. 310.00 лв. 0.00
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00 лв. 90.00 лв. 0.00
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 0.00 лв. 1 188.00 лв. 0.00
K17143Z Трансуретрална простатектомия 1 0.00 лв. 1 298.00 лв. 0.00
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения. 1 0.00 лв. 1 364.00 лв. 0.00
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 0.00 лв. 893.20 лв. 0.00
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1 0.00 лв. 2 970.00 лв. 0.00
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 0.00 лв. 721.60 лв. 0.00
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 0.00 лв. 3 014.00 лв. 0.00
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 1 372.80 лв. 0.00
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 0.00 лв. 786.50 лв. 0.00
K17151Z Реконструктивни операции в урологията.(под 18-годишна възраст) 1 0.00 лв. 1 293.60 лв. 0.00
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 0.00 лв. 620.40 лв. 0.00
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 0.00 лв. 1 221.00 лв. 0.00
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 1 0.00 лв. 2 789.60 лв. 0.00
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 0.00 лв. 1 166.00 лв. 0.00
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА
ZU0036 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK64) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0037 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK74) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0038 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ64) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0039 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ74) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0040 JJ стент сет от катетър VOR о/o връх 6СН-26 см фикс. бутало и водач (137/ACB164) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0041 JJ стент сет от катетър VOR о/o връх 6СН-26 см фикс. бутало и водач (137/ACB964) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0042 Сет PCN с J катетър 08CH за директна пункция (137/RJD108) 1 84.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0043 JJ стент сет от катетър PUR о/о връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBА64) 1 54.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0044 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBВ64) 1 54.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0045 Хидрофилен нитинолов жичен водач.Terumo 0.035".150 см.Ригидност standard, прав връх(137/AE0N35 1 126.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0046 Водач нитинол хидрофилен 150 см прав връх (137/AEAD35) 1 126.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00120 Електрод за резектоскоп - бримка 30 градуса (ST-100-200-SL) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210.00 лв. 0.00 0.00
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110.00 лв. 0.00 0.00
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20.00 лв. 0.00 0.00
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10.00 лв. 0.00 0.00
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31.00 лв. 0.00 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 205.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GAPR1612Z Бъбречно каменна болест-ексракорпорална литотрипсия 1 515.00 лв. 0.00 лв. 0.00
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 195.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 1 605.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17143Z Трансуретрална простатектомия 1 1 820.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения. 1 1 600.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 2007.43 лв. 0.00 лв. 0.00
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1 3 050.00 лв. 0.00 лв. 0.00
URO147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 825.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 3 320.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 1 605.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 1 180.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17151Z Реконструктивни операции в урологията. 1 1 605.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 750.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 1 500.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 1 3 085.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 1 285.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K17199Z Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер причинена от камъни 1 310.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU640Z1 Обреден циркумцизио (сюнет) 1 310.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00022 Еднодневни оперативни процедури с включено хистологично изследване 1 225.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GFS006 Леглоден 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0.00
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
ZU0036 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK64) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0037 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK74) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0038 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ64) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0039 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ74) 1 42.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0040 JJ стент сет от катетър VOR о/o връх 6СН-26 см фикс. бутало и водач (137/ACB164) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0041 JJ стент сет от катетър VOR о/o връх 6СН-26 см фикс. бутало и водач (137/ACB964) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0042 Сет PCN с J катетър 08CH за директна пункция (137/RJD108) 1 84.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0043 JJ стент сет от катетър PUR о/о връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBА64) 1 54.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0044 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBВ64) 1 54.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0045 Хидрофилен нитинолов жичен водач.Terumo 0.035".150 см.Ригидност standard, прав връх(137/AE0N35 1 126.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU0046 Водач нитинол хидрофилен 150 см прав връх (137/AEAD35) 1 126.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00120 Електрод за резектоскоп - бримка 30 градуса (ST-100-200-SL) 1 90.00 лв. 0.00 лв. 0.00
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0.00 лв. 91.00 лв. 0.00
GAPR1612Z Бъбречно каменна болест-ексракорпорална литотрипсия 1 195.00 лв. 310.00 лв. 0.00
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0.00 лв. 90.00 лв. 0.00
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 355.00 лв. 1 188.00 лв. 0.00
K17143Z Трансуретрална простатектомия 1 610.00 лв. 1 298.00 лв. 0.00
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения. 1 175.00 лв. 1 364.00 лв. 0.00
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 890.00 лв. 893.20 лв. 0.00
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1 225.00 лв. 2 970.00 лв. 0.00
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 205.00 лв. 721.60 лв. 0.00
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 175.00 лв. 3 014.00 лв. 0.00
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 175.00 лв. 1 372.80 лв. 0.00
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 335.00 лв. 786.50 лв. 0.00
K17151Z Реконструктивни операции в урологията.(под 18-годишна възраст) 1 335.00 лв. 1 293.60 лв. 0.00
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 175.00 лв. 620.40 лв. 0.00
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 225.00 лв. 1 221.00 лв. 0.00
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 1 225.00 лв. 2 789.60 лв. 0.00
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 195.00 лв. 1 166.00 лв. 0.00