Ценоразпис
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МБАЛ "Хигия - Север" ООД
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU89030 Първичен преглед бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZU89012 Вторичен преглед бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZF00001 Потребителска такса по чл. 37 от ЗЗО бр. 2.90 лв. 0.00 0.00
ZF00002 Потребителска такса Прегледи (пенсионер) бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFL0001 Потребителска такса Лаборатория бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89070 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU89047 Гастроентерологичен преглед с ехография бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZU89067 Нефрологичен преглед с ехография бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZU89048 АГ медицински преглед с ехография бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZU89065 Неврологичен преглед бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89064 Неврологичен преглед Д-р Златарева бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZU89520 ЕКГ изследване бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU93080 ЕМГ изследване бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZU89140 ЕЕГ изследване бр. 34.00 лв. 0.00 0.00
ZU89016 Преданестезиологична консултация бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZZ02Z73 Медицинско свидетелство бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU60182 Вземане на секрет за антигенен тест бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU89046 Кардиологичен преглед с ехоКГ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZF00003 Очен Преглед доц. Дъбов бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZF00004 Контролен преглед Доц. Дъбов бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZM00183 Предоперативен преглед с изработване на план за лечение - проф. Пламен Кинов бр. 100.00 лв. 0.00 0.00
ZM00181 Разширена постоперативна консултация - проф. Пламен Кинов бр. 900.00 лв. 0.00 0.00
ZU79710 Наместване на луксация на рамо бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU89056 Урологичен преглед (консултация) бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU94120 Първичен психиатричен преглед бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU94190 Вторичен психиатричен преглед бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU89066 Хирургичен преглед Др. Плачков бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89044 Преглед освободен от такси бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZM00093 Следоперативна консултация проф. Пандев бр. 2 700.00 лв. 0.00 0.00
ZU0047 Консултация от психолог Г. Стоенчева бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
ZU94113 Оценка на психологична експертиза Г. Стоенчева бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89143 Профилактичен преглед по договор с РЗИ бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZU89075 Профилактичен преглед от ИНТЕРНИСТ с RR и ЕКГ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
GMS003 Профилактичен преглед АГ с цитонамазка бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
ZU89073 Профилактичен преглед от специалист бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU00042 Профилактичен преглед - ултразвукова диагностика бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
ZU89074 Профилактичен преглед от ОЧЕН ЛЕКАР-очни дъна и визус бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z82 ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z83 Домашно посещение с хирургична манипулация бр. 65.00 лв. 0.00 0.00
ZU88725 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU88772 ЕХО доплер на вена артерия и притоците бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU98201 Отстраняване на кърлеж бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZM00092 Медикаментозен аборт бр. 182.00 лв. 0.00 0.00
ZZ008Z0 Преглед за санаториум бр. 58.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0209 СПА Първичен преглед бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0208 СПА Вторичен преглед бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
LAB0117 Бърз тест COVID-19 IgG / IgM бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU45230 Фиброколоноскопия бр. 150.00 лв. 0.00 0.00
ZU45135 ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU48290 Ректоскопия бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU45130 Езофагодуоденоскопия.Гастроскопия с/без хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU45240 Фибросигмоидоскопия с/без хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU89020 Експертиза на временна неработоспособност ЛКК бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ZU88386 Компютърна аксиална томография КАТ бр. 98.00 лв. 0.00 0.00
ZU87730 ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ бр. 60.00 лв. 0.00 0.00
ZU87641 ИРИГОГРАФИЯ бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
IR0008A ДЕХА/ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ/ бр. 50.00 лв. 0.00 0.00
ZU88888 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД И СТОМАХ бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU89455 ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU87352 МАМОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU87290 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87440 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87630 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪНКИ ЧЕРВА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU88190 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88260 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88270 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88271 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87150 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87160 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87161 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87170 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87430 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87431 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87432 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87433 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87490 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88171 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88210 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88211 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88212 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88220 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88221 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88230 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88231 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАНИ И ПРЪСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88261 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88272 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88280 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88281 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88330 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87492 РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87444 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87820 Хистеросалпингография (съвместно с рентгенолог) бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
ZFA0009 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZZ027Z1 Медицински документ – дубликат рентг. филм (диск) бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
МИКРОБИОЛОГИЯ
LAB0065 Chlamydia psittaci IgA бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0066 Chlamydia psittaci IgG бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0067 Chlamydia psittaci IgM бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0079 Лаймска болест Western Blot (IgG) бр. 52.00 лв. 0.00 0.00
LAB0080 Лаймска болест Western Blot (IgM) бр. 52.00 лв. 0.00 0.00
LAB0074 Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0077 Лаймска болест IgG+IgM бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
LAB0064 Хламидия трахоматис IgG, IgM, IgA бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU91415 Комплексна диагностика на гениталната система бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
DM4600D Хеликобактер пилори IgG бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DM4C0WR Хелокобактер пилори ангинен - в изпражнения бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0075 Tуберкулоза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0076 Лаймска болест IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0061 Хламидия трахоматис IgA, IgМ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0062 Хламидия трахоматис IgG, IgA бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0078 Лаймска болест IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DMB100N Трихинелоза бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
LAB0073 Mycoplasma pneumoniae IgM бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0068 Chlamidia pneumonia IgA бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0069 Chlamidia pneumonia IgM бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0070 Chlamidia pneumonia IgG бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0071 Mycoplasma pneumoniae IgA бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
DM2500D Хламидия трахоматис вагинален секрет бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
LAB0063 Хламидия трахоматис IgM бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM26000 Хламидия трахоматис IgG бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM27000 Хламидия трахоматис IgA бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM4A00D Хеликобактер пилори IgG - серум бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0082 Helicobacter pylori (количествен тест) бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1RW Секрет - носен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DP210C0 Еякулат бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W19W Ранев секрет бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1R4 Секрет - гърлен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1MW Секрет - ушен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1BW Секрет - очен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z0KT Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Helicobacter pylori, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z03T Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z0WT Секрет - влагалищен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1UW Секрет - устна кухина бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
LAB0081 Helicobacter pylori (качествен тест) бр. 12.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0015 Наем оборудване и инвентар бр. 170.00 лв. 0.00 0.00
ZFA0005 Допълнителни манипулации и процедури бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZFL0012 Потребителска такса Лаборатория - възраст бр. 1.50 лв. 0.00 0.00
ZFA0004 Специализирани консултации бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ZU89086 Немедицински услуги бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
DH55000 Алкални химоглобини бр. 38.00 лв. 0.00 0.00
DB07052 СЕА бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
ZU93272 Вендузи бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DH41050 Пълна кръвна картина бр. 8.00 лв. 0.00 0.00
DH81050 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DH8B050 Морфология на еритроцитите - микроскопски бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DH7X050 Броене Ретикулоцити (Rt) - микроскопски бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH49058 СУЕ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU89079 Кръвна захар бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89099 Общ холестерол бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DH4F020 D-димер бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DH7V020 Протромбиново време бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH0C050 APТТ- ККВ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH02550 Време на кървене бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH0B05Q Време съсирване бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH4L020 Фибриноген бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH00020 Антитромбин ІІІ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7G020 Протеин С /PrC/ - Protein C бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7R020 Протеин S /PrS/ - Free Protein S бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH10020 Фактор VIII /Antihemophilic factor A F-VIII / бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB008 Anti-CCP бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB007 Лупусен антикоагулант бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
LAB006 TSAT (трансфериново насищане) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCDT05G ОГТТ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DCJE000 Липаза бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC83000 Холинестераза (XE) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCNP000 Неорганичен фосфат бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC6P000 Калций бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT000 Глюкоза - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97000 Креатинин - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV5000 Урея бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV3000 Пикочна киселина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCQ9000 Общ белтък бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22000 Албумин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW4000 Билирубин-общ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW3000 Билирубин-директен бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC81000 Холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCTG000 Триглицериди бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWG000 LDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC58000 АСАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1A000 АЛАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCD5000 ГГТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC2P050 АФ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJN000 LDH бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC94000 КК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC8C000 Креатинкиназа КК-МВ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC31000 Алфа-амилаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1D000 Кисела фосфатаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97060 Креатининов клирънс бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
DE01050 NT pro-BNP бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
DCLJ000 Миоглобин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCXJ000 Тропонин бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKQ000 Магнезий (Mg) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q000 Хлориди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DCRH000 Натрий (Na) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCPH000 Калий бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW8000 Йонизиран калций (iCa++) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCNP001 Фосфор (P) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ6000 Желязо (Fe) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ1000 т.ЖСК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC3P000 алфа1-антитрипсин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DCGE000 IgE - серум бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCFK000 Хаптоглобин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCW7000 CRP количество бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCGX000 IgА - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH3000 IgG - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH6000 IgM - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DM686QF RF бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DM9D000 AST бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0046 CA 50 бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0048 Тимидинкиназа (thymidine kinase) бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0044 BTAstat бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0043 S 100 бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0045 M2-PK (фецес) бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0041 бета-2 - микроглобулин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0042 бета-2 - микроглобулин в урина бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0040 AFP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8V020 ACTH бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8W000 Кортизол бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0039 HOMA, Инсулин, Глюкоза бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
LAB0051 Витамин В1 (тиамин) /Vitamin B1/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0052 Витамин В2 (Рибофлавин) /Vitamin B2/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0053 Витамин В6 (пиридоксин) /Vitamin B6/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0049 Витамин E /Vitamin E/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
LAB0050 Витамин A /Vitamin A/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
DCG9020 Хомоцистеин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0055 C – пептид /C-peptide/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0056 C – пептид (Урина) бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0072 Mycoplasma pneumoniae IgG бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0054 Beta - CrossLaps бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8M000 Витамин В12 /Vitamin B12/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCT3000 Трансферин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCC9000 Феритин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DD7G000 Инсулин (IRI) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0038 Паратхормон бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DCDT050 Кр.захар -3 кратен - КЗП бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
GGP8929X Изследване на урина с тест-ленти бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCGX020 Имуноглобулин А - плазма бр. 9.00 лв. 0.00 0.00
DCWH000 VLDL -холестерол бр. 3.50 лв. 0.00 0.00
DC94000@ КК бр. 3.50 лв. 0.00 0.00
DCXA005 Протеинограма бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
DC9I020 Цистатин С бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DC6L000 Калцитонин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCBF000 NSE бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
DCBI000 SCC бр. 29.00 лв. 0.00 0.00
DC6R000 CA 125 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC77000 Карциноембрионалният антиген (CEA) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC6A000 CA 72-4 бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
DCPU000 PSA бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC6S000 CA 15-3 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC6V000 CA 19-9 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC3Q000 Алфа-фетопротеин-серум бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DP240C0 Морфология - Спер. Течност бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCS4000 Свободен тестостерон бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DC20060@ Микpоалбумин - урина бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC20060 Микроалбуминурия бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC31030 Амилаза - урина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT6A0 Захар-урина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22030 Албумин в урина (количествено) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DDGT033 Седимент на урина—ориентировъчно изследване бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
DDFC000 Химично изследване със сухи тестове,комплексно 10 изсл. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
DC58080 АСАТ-ликвор бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q080 хлориди - Гр. Мозъч. Теч. бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
LAB0115 Човешки Т- лимфотропен вирус/HTLV бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0108 Марсилска треска IgG бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0109 Марсилска треска IgM бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0089 anti-HEV IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0097 Херпес зостер IgM / IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0098 Морбили IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
Морбили IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0100 Вирусен паротит IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0110 Коксаки вируси IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0111 Q-треска IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0112 Q-треска IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM9Y01D Токсоплазмоза IgМ / Токсоплазмоза IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM8R01D Рубеола IgG, Рубеола IgM / Rubeolla IgG, Rubeolla IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0084 HBe/antiHBe бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0116 INFLUENZA A+B бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0105 Цитомегаловирус IgG+IgM бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0085 anti HBc - total бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0088 anti-HAV IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0090 anti HDV - total бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0094 EBV EBNA IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0095 Херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0096 Херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0101 Херпес симплекс тип I IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0102 Херпес симплекс тип I / IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0103 Херпес симплекс тип II IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0104 Херпес симплекс тип II / IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0106 Цитомегаловирус IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0107 Цитомегаловирус IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0113 Парвовирус IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0114 Парвовирус IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DM8Q00D Рубеола IgG /Rubeolla IgG/ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DM8R00D Рубеола IgM /Rubeolla IgM/ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0093 EBV-IgG+IgM бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
LAB0087 anti-HAV-M бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM9X00D Токсоплазмоза IgG (серумна проба) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM4P00D Anti-HBs бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM9Y00D Токсоплазмоза IgM (серумна проба) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0086 HBc-IgM бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0091 EBV-IgG бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0092 EBV IgM бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4R00E HCV бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4Q00D HbsAg Хепатит Б бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4R00D Anti-HCV Хепатит С бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM5D00D HIV бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0083 antiHBe бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZZ01Z84 Кръвна група бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM4N00D HBeAg бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
4110250 Wassermann бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCMB000 Остеокалцин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DCXP050 25-OH-витамин Д3 /25-OH-Vitamin D3/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0222 Промоция 4бр. Филър коса + 4бр. Мезотерапия бр. 1 412.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0131 ОБЕМИ РАДИ ЕС 1,5 бр. 963.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50246 2БР.КРИСТАЛИС бр. 963.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0014 БОТОКС СКУЛИ бр. 749.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0195 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО МЪЖЕ бр. 749.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0218 Кристалис бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0224 Нов колагенов стимулиращ филър бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0245 Рестилейн Събкю бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0254 Ботокс против изпотяване на мишници бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0191 ФИЛЪРИ ВОЛБЕЛА бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0194 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО ЖЕНИ бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50245 1БР. КРИСТАЛИС+2БР. К-БИО бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0214 Филър бр. 631.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0130 ОБЕМИ РАДИ ЕС 0,8 бр. 621.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0165 ТЕОСИАЛ КИС бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0166 ТЕОСИАЛ УЛТРАДИИП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0179 ФИЛЪР ВОЛЛИФТ бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0182 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА 4 бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0186 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0187 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ ДИЙП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0188 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ КИС бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0190 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ УЛТРА ДИЙП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0244 Рестилейн перлейн бр. 556.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0249 Плуриал Волуме бр. 556.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0012 БОТОКС бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0013 БОТОКС НА ОТДЕЛНА ЗОНА /ЧЕЛО,НАЗОЛAБИАЛНИ ГЪНКИ/ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0136 ПЛАЗМА бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0140 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪР УСТНИ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0142 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ НАЗОБИАЛНИ TEOSIAL бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0180 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ ВОЛЮМ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0183 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА З бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0199 ХИАЛУРОН УСТА бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0200 ХИАЛУРОН ФИЛЪР ОЧИ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0073 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + СЛИП - МЪЖЕ бр. 524.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0226 филър Кристалис + 3 броя пилинг за очи бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0246 Рестилейн Лип бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0248 Плуриал Класик бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0243 Рестилейн бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0251 Сафа волюм плюс бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0141 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ PRINCESS бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0177 ФИЛЪР PRINCESS бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0178 ФИЛЪР PRINСЕSS VOLUМ бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0185 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 465.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0220 Етермис 4 бр. 449.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0219 Етермис 3 бр. 449.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0164 ТЕОСИАЛ ДИИП ПРОМОЦИЯ бр. 439.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0184 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ бр. 439.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0216 ФИЛЪР РАДЕНСИТИ RHA1 бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0252 Сафа класик бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0070 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - МЪЖЕ бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0163 ТЕОСИАЛ RHA 1 бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0181 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ СМАЙЛ бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50243 ФИЛЪР ХИДРАЛИКС-УЛТРА ДИЙП бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0072 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БРАЗИЛСКИ БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0212 Филър Перфекта бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50248 ХИДРАЛИКС ДИЙП бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0227 филъри хиалурон + 2 броя пилинг за очи бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0247 Рестилейн Витал бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0250 Плуриал Бустер бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0192 ФИЛЪРИ ЖУВИДЕРМ ВОЛБЕЛА бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0071 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 364.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0223 Мезотерапия за коса бр. 342.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0032 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - МЪЖЕ бр. 321.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0069 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - ЖЕНИ бр. 321.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0083 ЖУВИДЕРМ МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 300.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0221 Филър за КОСА бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0031 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - ЖЕНИ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0076 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0127 МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦЕ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0189 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ РАДЕНСИТИ 1 МЕЗО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS5242 МЕЗОТЕРАПИЯ-К-БИО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50244 ХИДРАЛ2%+1БР.-К-БИО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50247 МЕЗОФИЛЪР бр. 257.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0253 Ботокс на зона бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0021 ДЕРМАРОЛЕР бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0042 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ И КОРЕМ МЪЖЕ бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0077 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0027 ЕПИЛАЦИЯ - 1/2 ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 171.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0075 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 171.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0124 МЕЗО ЛИЦЕ ЛИФТИНГ бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0126 МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0197 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0055 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - ЖЕНИ бр. 139.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0056 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - МЪЖЕ бр. 139.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0225 мезотерапия за лице + пилинг за очи бр. 128.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0041 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ - МЪЖЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0049 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ - МЪЖЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0074 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0088 КАРТА - СПА ПАКЕ Т /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0198 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0068 ЕПИЛАЦИЯ - СЛИП бр. 96.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0066 ЕПИЛАЦИЯ - СЕДАЛИЩЕ - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 91.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0036 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ, ШИЯ И СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0064 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0065 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0100 КОЛАГЕН бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0122 МЕ3О КОСА бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0125 МЕЗО ОЧИ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0255 Карбоситерапия бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0078 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛО ЛИЦЕ-ЖЕНИ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0053 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - МЪЖЕ бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0148 РАЙСКИ МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0052 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - ЖЕНИ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0082 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0089 КАРТА -АКВАСПИНИНГ /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0128 МИКРОДЕРМОАБРАЗИ0 ГРЪБ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0147 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0217 Антицелулитна терапия с бинтове Ароша бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0001 ТЕРАПИЯ C КИСЛ. К-ЛА & КОЗМЕТИЧНИ БИНТОВЕ AROSHA бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0008 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0201 ХИДРАТИРАЩА И ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ С МЕД С КИСЛ.К-ЛА & КОЗМЕТ. БИНТОВЕ AROSHA бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0240 скулптурираща терапия със златен био пилинг и фитохормони бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0242 Ваучър бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
LAB0119 Човешки левкоцитен антиген бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0011 АЮРВЕДА бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0028 ЕПИЛАЦИЯ - АНУС - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0034 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА И 1/2 ШИЯ - ЖЕНИ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0048 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - МЪЖЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0084 ЗЛАТЕН МАСАЖ МЕД И МЛЯКО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0104 ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0129 МИКРОДЕРМОАБРАЗИО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0151 РЕЛАКСИРАЩА ТЕРАПИЯ НАТУРАЛЕН КОКОС бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0153 СПА РИТУАЛ РОЗОВ ЦВЯТ И БУКЕТ ОТ ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0156 СПА РИТУАЛ ОГНЕНО ДОКОСВАНЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0159 СПА ТЕРАПИЯ ТОПЪЛ ШОКОЛАД - ТЯЛО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0241 Озонова терапия бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0004 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА +ВАКУУМ МАСАЖ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0006 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0009 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ - КОРЕМ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0015 ВАКУУМ МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0035 ЕПИЛАЦИЯ - В РАТ - МЪЖЕ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0040 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА И БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0101 КОЛАГЕНОВА МАСКА С НAHО ЗЛАТО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0114 ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С КОЕНЗИМ Q10 И ЗЛАТО ЗА СТЕГНАТА И ЕЛАСТИЧНА КОЖА бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0137 ПОДМЛАДЯВАЩА И ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С ФИТОСТВОЛОВИ КЛЕТКИ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0149 РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0172 ТЕРАПИЯ СБОТОКС ЕФЕКТ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0205 Кислородна избелваща терапия бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0228 процедура за двойна брадичка бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0215 Диамантена терапия с течно сребро бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0003 АНТИОКСИДАНТНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. Е бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0037 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ-ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0038 ЕПИЛАЦИЯ - ВЪНШНИ БИКИНИ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0044 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0047 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0051 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0081 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0085 ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. С бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0091 КАРТА ФИТНЕС 3 МЕСЕЦА бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0097 КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ + ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0102 КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0144 ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК+ДАРСОНВАЛ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0157 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - ТЯЛО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0158 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО СИЯНИЕ СЕКО МЕД-ТЯЛО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0167 ТЕРАПИЯ ANTI-AGE И ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0170 ТЕРАПИЯ ЗА РОЗАЦЕЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0171 ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ ПРОТИВ СТРИИ И БЕЛЕЗИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0173 ТЕРАПИЯ ЧЕРНО ЗЛАТО С ХАЙВЕР, КОКТЕЙЛ ОТ АМИНОКИСЕЛИНИ С 24К ЗЛАТО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0203 ХИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0204 ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0206 Кралска диамантена терапия бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0207 Терапия с диаманти и арганово масло бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50249 златна гибла с хайвер бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50250 снежно нежно силвър почистване бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
SE00003 Фекален калпротектин бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0079 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ - МЪЖЕ бр. 39.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0005 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА-SUM ШЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0046 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - МЪЖЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0063 ЕПИЛАЦИЯ - РАМЕНЕ - МЪЖЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0095 КИСЛОРОДНА ANTI- AGE ТЕРАПИЯ C 30% ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0098 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0113 ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0138 ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ СВАКУУМ И РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0145 ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С УЛТРА38УК бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0168 ТЕРАПИЯ АЗУЛЕН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0213 Почистване с ултразвук бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZF00005 Диабетна ретинопатия диагностика доц. Дъбов бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0007 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЧАСТИЧНА бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0018 ВАКУУМЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0043 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0050 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0058 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ-МЪЖЕ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0117 МАСАЖ АРОМАТНО КАФЕ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0123 МЕДЕНО - МЛЕЧ НА ВАНА С РОЗИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0160 СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО / ПОДДЪРЖАЩА / -1 ПЪТ МЕСЕЧНО бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0169 ТЕРАПИЯ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0196 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЗОНА бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU8907A Консултация бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0118 Пренатест бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU9929D Поставяне на система бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZZ02Z71 Експертиза на работоспособността бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0010 АРОМОМАСАЖ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0019 ВАКУУМЕН МАСАЖ ЗА ЛИЦЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0029 ЕПИЛАЦИЯ - АРЕОЛИ-ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0033 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0045 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0054 ЕПИЛАЦИЯ - МЕЖДУ ВЕЖДИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0057 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ -ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0060 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - МЪЖЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0062 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0080 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ-ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0155 СПА ПАКЕТ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0210 Терапия за крака - Годжи Бери бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0211 Терапия за ръце - Годжи Бери бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0231 СПА ПАКЕТ 3 КЛИЕНТА бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
SE00002 Центрофугиране на кръв за вътрешно-ставна манипулация бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU222Z1 ИНЦИЗИЯ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU93579 Превръзка асептична голяма бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0230 СПА ПАКЕТ 2 КЛИЕНТА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0020 ДАРСОНВАЛ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0030 ЕПИЛАЦИЯ - БАКЕМБАРДИ - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0039 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0059 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0061 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0067 ЕПИЛАЦИЯ - СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0092 КАРТА-ФИТНЕС/ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0096 КИСЛОРОДНА КАПСУЛА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0099 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0116 МАСАЖ ИЗМОРЕНИ КРАКА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0150 РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ ТОПЪЛ ШОКОЛАД ЧАСТИЧЕН - ТЯЛО бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0202 ХИДРАТИРАЩА МАСКА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU04801 БЛОКАДА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU89076 Ехография бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU89077 Ехокардиография бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0229 спа пакет 1 клиент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0086 ИНДИЙСКИ МАСАЖ НА ГЛАВА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0090 КАРТА ФИТНЕС 1/2 МЕСЕЦ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0121 МАСАЖИ НА ЯКА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0152 РЕФЛЕКТОРЕН МАСАЖ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0162 ТАНГЕНТОР + ПЕРЛЕНА ВАНА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0175 ТОЧКОВ МАСАЖ НА СТЪПАЛАИЛА И ДЛАНИ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0017 Вода и канал бр. 12.00 лв. 0.00 0.00
ZU93578 Превръзка асептична средна бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0002 АКВАСПИНИНГ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0016 ВАКУУМ С ЧАШКА бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0022 ДЕТОКСИКАТОР бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0025 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0112 ЛИМФОДРЕНАЖ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0118 МАСАЖ НА ЛИЦЕ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0119 МАСАЖ ОБЩИ ТЕХНИКИ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0133 ПАРНА БАНЯ + СТУДЕН ДУШ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0154 САУНА + СТУДЕН ДУШ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0161 ТАНГЕНТОР бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0016 Почистване бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU38992 Поставяне на периферен венозен път бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0023 ДИХАТЕЛНА ЛФК бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0026 ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0143 ПОСТ И ЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93577 Превръзка асептична малка бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
LAB0120 Взимане на проба за PCR тест бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ANGD146 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 40 mg. - 1 amp. бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0017 ВАКУУМ С ЧАШКИ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0024 ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0087 ИНХАЛАЦИОН НА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0093 КИНЕЗИОЛЕНТИ - ГОЛЕМИ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0107 ЛЕЧЕНИЕ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0111 ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЧТ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0146 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - НА ЗОНА бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ANGD165 PROFENID FL. Профенид Венозно бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0115 ЛФКС УРЕДИ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD144 MANITOL /МАНИТОЛ/ 15 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD166 НОЛПАЗА /NOLPAZA/ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD145 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 20 mg. - 1 amp. бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU89078 Пълна кръвна картина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD128 DICYNONE /ДИЦИНОН/- 1 бр. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD156 PROFENID FL. Профенид Мусколно бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD159 RINGER /РИНГЕР/ - 1000 ml. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD164 SOPHAFYLLIN /СОФАФИЛИН/ - 1 amp. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0094 КИНЕЗИОЛЕНТИ МАЛКИ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0105 ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0106 ЛЕЧЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ И ВИДИМИ ЛЪЧИ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0193 ФИТНЕС бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89098 урина: албумин, захар, уробилиноген, билирубин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD126 DEXOFEN /ДЕКСОФЕН/ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD143 MANITOL /МАНИТОЛ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD129 DOPAMIN /ДОПАМИН/ - 1 amp. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD157 QUAMATEL /КВАМАТЕЛ/ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89045 Извинителна бележка бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD116 BUSCOLISIN /БУСКОЛИЗИН/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD118 BROMHEXIN /БРОМХЕКСИН/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD132 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 10 % - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD135 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD136 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD137 SER.GLUCOSE /СЕР.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD158 RINGER /РИНГЕР/ 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD161 ТАП /ТЕТАТОКС/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD162 TRAMADOL Трамадол бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD131 FUROSEMID /ФУРАНТРИЛ/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD155 PIRACETAM (NOOTROPIL) Ноотропил - 3gr. - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD150 NATRIUM BROMATUM /НАТРИИ БРОМ/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD112 ALERG0SAN /АЛЕРГОЗАН/- 1 amp бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD123 CORDARONE /КОРДАРОН/ - 1 amp. - 3ml./150mg./ бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD134 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/40 % - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD139 KALIUM CHLORATUM /КАЛИЕВ ХЛОРАД/ - lamp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD148 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD163 VITAMIN ВИТАМИН “ C “ 5 mg. - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD111 ADRENALIN /АДРЕНАЛИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD127 DIASEPAM /ДИАЗЕПАМ/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD122 CHLORPROMAZINE /ХЛОРПРОМАЗИН/ бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD147 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 100 ml. - 16p. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD121 CHLOPHASOLIN /ХЛОФАЗОЛИН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD124 DEGAN /ДЕГАН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD160 SPASMALGON /СПАЗМАЛГОН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00038 Абокат бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00039 Инфузионна система бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0019 Отопление бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD113 ANALGIN /АНАЛГИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD114 ATROPIN /АТРОПИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD117 NO-SPA /НО-ШПА/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD119 CAVINTON /КАВИНТОН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD153 PAPAVERIN /ПАПАВЕРИН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD133 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 20 % - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD125 DEXAMETASON /ДЕКСАМЕТАЗОН/- 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD149 NA CHLORATUM /НАТРИЕВ ХЛОРАД/ 10 mg . - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0018 Ел. енергия на kWh бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00041 Спринцовка бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00040 Инжекционна игла бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU03911 Анестезия за КАТ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU89501 Холтер ЕКГ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU89430 Стрес тест (Велоергометрия) бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU88775 Периферен артериален доплер – (долни, горни крайници) бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU89612 Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZU86251 Химичен пилинг бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZU862Z1 Електрокаутеризация накожни лезии бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU38921 Склерозиране на вени бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU88794 Ехография на щитовидна жлеза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU88730 Ехография на млечна жлеза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
P655068 УНГ манипулации бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU99291 Венозна инжекция бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU89611 Измерване на артериално налягане бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ZU93084 ЕМГ - 4 крайника / иглено бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZU67320 Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матка, перинеум, вулва бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU97740 Екстракция на вагинален песар бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU96180 Апликация на вагинален песар бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU90210 Взимане на намазка за микробиологично изследване бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU95261 Очно изследване бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0121 Тестуване с антигенен тест за Ковид бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0122 Abbott Ig G бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0123 Abbott Ig M бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU90432 Храчка бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z81 Посещение от сестра/ акушерка бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
GSR8965X Измерване на артериални кръвни газове (КАС) бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU00012 Медицинска услуга бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZZ024Z12 Транспорт със санитарна линейка за изминати км. в двете посоки на км бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00113 Първична извънболнична медицинска помощ бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00111 Неотложна медицинска помощ бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU99924 Иглотерапия бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU93179 Масаж със специализирани техники бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU93174 Масаж общи техники бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU93352 Лазер бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU93181 ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93130 Постизометрична релаксация бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU00090 Лечение с ултразвук бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93384 Електростимулация бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93120 Аналитична гимнастика бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93394 Лечение със СЧТ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93111 Пасивни упражнения бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93216 Екстензионна терапия бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93240 Обучение за ползване на протези бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93396 Лечение с нискочестотно магнитно поле бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93190 Механотерапия бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93940 ИНХАЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU99811 Криотерапия бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU93140 ЛФК с уреди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU93231 Позиционна терапия бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93395 Лечение с ВЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93393 Лeчение с НЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99820 Лечение с ултравиолетови лъчи бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU042Z0 КРИОТЕРАПИЯ СХЕМА бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93511 ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА НА РЪКА бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM1Z00L Директен тест на Coombs /с полиспецифичен АГС/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU41320 Пункционна биопсия и ексцизия, с вземане на материал за хистологично изследване:далак бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
SE00001 Артроцентеза бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DP09091 Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ07.09 Цитонамазка от женски полови органи-изсл бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DP0Z0C0@ Спермограма бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DT0M000 Мед (Cu) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DT1J050 Селен (Se) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DT1Z000 Цинк (Zn) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB001 Прокалцитонин (PCT) /Procalcitonin/ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB003 Ревматоиден фактор(RF) IgG бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB004 Ревматоиден фактор(RF) IgA бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB005 Ревматоиден фактор(RF) IgM бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB002 hs CRP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0015 С 3 Комплемент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZR_8838 Друга КАТ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.38 Лимфен възел - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.39 Млечна жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.40 Простата - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.41 Щитовидна жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.42 Слюнчена жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.43 Храносмилателна с-ма - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.44 Бял дроб, Ларингс, Трахея - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.45 Медиастинум - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.46 Туморни формации в коремната кухина - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.47 Полов орган - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.48 Устна кухина, Фаринкс, Хранопровод - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.49 Кожа и кожни лезии - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.50 Мускул - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.51 Подкожен тумор - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.52 Органи на пикочната система - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.53 Око и очни лезии - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.54 Става - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.55 Външно ухо - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.56 Нос - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.57 Костен мозък - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0060 Фелиноза бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0059 Лайшмания бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0058 Токсокароза / Larva migrans (серумна проба) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0057 Ехинококоза (IgG) (серумна проба) бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
ZU9991P Хистологично изследване бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC7L000 Церулоплазмин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCWY000 Lp (a) - Липопротеин (а) бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCWU000 АПО-В100 /Apo B/ бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCW2000 АПО-А I /Apo A I/ бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCTN000 TT3 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSS000 TSH Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSM000 Тиреоглобулин (Tg)+ анти-Тг Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q01V TRAb Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSX000 FT4 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCTL000 FT3 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q00N Anti TPO /MAT/ Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9R000 Anti-Tg /TAT/ Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0028 Inhibin B, антимюлеров хормон бр. 118.00 лв. 0.00 0.00
LAB0034 dihidrotestosteron бр. 96.00 лв. 0.00 0.00
LAB0026 Антимюлеров хормон бр. 83.00 лв. 0.00 0.00
LAB0027 Inhibin B (Инхибин В) бр. 83.00 лв. 0.00 0.00
LAB0035 Estrone\E1 бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
LAB0030 DHEA-S Хормон, 4-андростендион, 17-алфа-ОН-прогестерон Хормон бр. 65.00 лв. 0.00 0.00
LAB0036 Скрининг първи триместър на бременността бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
LAB0037 Скрининг втори триместър на бременността бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
LAB0032 Free HCG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0033 Свободен Естриол ( UE3 ) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0029 4-андростендион бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC0H000 17-алфа-ОН-прогестерон Хормон бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCRC000 SHBG Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC40030 Андростендион Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC89000 b-hCG - серум, плазма Хормон /Total B-HCG/ бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCPQ000 Prolactin Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKH000 LH (лутеинизиращ хормон) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DD6S000 FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCPN000 Прогестерон Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCBS000 Естрадиол Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCS7000 Testosteron - серум Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC42000 DHEA-S Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0031 SHBG (Секс Хормон Свързващ Протеин) бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCCH000 Фолиева киселина бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0025 аквапорин 4 антитела бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0013 Anti ds DNA + Anti-CCP + ANA скрининг бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
LAB0010 Anti MCV бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q00V TSH-R-Ab (TSH рецептор антитела) бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0022 Anti-Slc-70 бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0011 Anti-CCP + Anti-MCV бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0019 ANA + dsDNA бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0012 Anti-CCP + ANA бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB0023 Anti-nRNP/Sm бр. 29.00 лв. 0.00 0.00
LAB009 IgA , IgM , IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0017 ANA-скрининг / ANA-screening бр. 19.00 лв. 0.00 0.00
LAB0016 С 4 Комплемент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0024 Криоглобулини бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0014 ECP / Еозинофилен катионен протеин бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0018 Anti ds DNA бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
LAB0020 Anti-SS-A бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
LAB0021 Anti-SS-B бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZU93538 Гипсова имобилизация на крайници (обхващащи 1 става) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
ZU98204 Екстракция на чуждо тяло бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC000Q0 АКР - Капилярна кръв бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DC000P0 АКР - Артериална кръв бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
P655033 Хирургично отстраняване на ксантелазми бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZU38994 Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване в лаборатория бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
DH4F020 D-димер бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DH7V020 Протромбиново време бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH0C050 APТТ- ККВ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH02550 Време на кървене бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH0B05Q Време съсирване бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH4L020 Фибриноген бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH00020 Антитромбин ІІІ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7G020 Протеин С /PrC/ - Protein C бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7R020 Протеин S /PrS/ - Free Protein S бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH10020 Фактор VIII /Antihemophilic factor A F-VIII / бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB008 Anti-CCP бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB007 Лупусен антикоагулант бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
LAB006 TSAT (трансфериново насищане) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCDT05G ОГТТ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DCJE000 Липаза бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC83000 Холинестераза (XE) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCNP000 Неорганичен фосфат бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC6P000 Калций бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT000 Глюкоза - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97000 Креатинин - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV5000 Урея бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV3000 Пикочна киселина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCQ9000 Общ белтък бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22000 Албумин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW4000 Билирубин-общ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW3000 Билирубин-директен бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC81000 Холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCTG000 Триглицериди бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWG000 LDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC58000 АСАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1A000 АЛАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCD5000 ГГТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC2P050 АФ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJN000 LDH бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC94000 КК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC8C000 Креатинкиназа КК-МВ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC31000 Алфа-амилаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1D000 Кисела фосфатаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97060 Креатининов клирънс бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
DE01050 NT pro-BNP бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
DCLJ000 Миоглобин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCXJ000 Тропонин бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKQ000 Магнезий (Mg) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q000 Хлориди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DCRH000 Натрий (Na) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCPH000 Калий бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW8000 Йонизиран калций (iCa++) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCNP001 Фосфор (P) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ6000 Желязо (Fe) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ1000 т.ЖСК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC3P000 алфа1-антитрипсин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DCGE000 IgE - серум бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCFK000 Хаптоглобин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCW7000 CRP количество бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCGX000 IgА - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH3000 IgG - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH6000 IgM - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DM686QF RF бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DM9D000 AST бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0046 CA 50 бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0048 Тимидинкиназа (thymidine kinase) бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0044 BTAstat бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0043 S 100 бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0045 M2-PK (фецес) бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0041 бета-2 - микроглобулин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0042 бета-2 - микроглобулин в урина бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0040 AFP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8V020 ACTH бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8W000 Кортизол бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0039 HOMA, Инсулин, Глюкоза бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
LAB0051 Витамин В1 (тиамин) /Vitamin B1/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0052 Витамин В2 (Рибофлавин) /Vitamin B2/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0053 Витамин В6 (пиридоксин) /Vitamin B6/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0049 Витамин E /Vitamin E/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
LAB0050 Витамин A /Vitamin A/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
DCG9020 Хомоцистеин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0055 C – пептид /C-peptide/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0056 C – пептид (Урина) бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0072 Mycoplasma pneumoniae IgG бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0054 Beta - CrossLaps бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8M000 Витамин В12 /Vitamin B12/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCT3000 Трансферин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCC9000 Феритин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DD7G000 Инсулин (IRI) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0038 Паратхормон бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DCDT050 Кр.захар -3 кратен - КЗП бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
GGP8929X Изследване на урина с тест-ленти бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89030 Първичен преглед бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
ZU89012 Вторичен преглед бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
ZF00001 Потребителска такса по чл. 37 от ЗЗО бр. 2.90 лв. 0.00 0.00
ZF00002 Потребителска такса Прегледи (пенсионер) бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFL0001 Потребителска такса Лаборатория бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89070 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU89047 Гастроентерологичен преглед с ехография бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU89067 Нефрологичен преглед с ехография бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU89048 АГ медицински преглед с ехография бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU89065 Неврологичен преглед бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89064 Неврологичен преглед Д-р Златарева бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZU89520 ЕКГ изследване бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU93080 ЕМГ изследване бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZU89140 ЕЕГ изследване бр. 34.00 лв. 0.00 0.00
ZU89016 Преданестезиологична консултация бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZZ02Z73 Медицинско свидетелство бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU60182 Вземане на секрет за антигенен тест бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU89046 Кардиологичен преглед с ехоКГ бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZF00003 Очен Преглед доц. Дъбов бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZF00004 Контролен преглед Доц. Дъбов бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZM00183 Предоперативен преглед с изработване на план за лечение - проф. Пламен Кинов бр. 100.00 лв. 0.00 0.00
ZM00181 Разширена постоперативна консултация - проф. Пламен Кинов бр. 900.00 лв. 0.00 0.00
ZU79710 Наместване на луксация на рамо бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU89056 Урологичен преглед (консултация) бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZU94120 Първичен психиатричен преглед бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU94190 Вторичен психиатричен преглед бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU89066 Хирургичен преглед Др. Плачков бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89044 Преглед освободен от такси бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZM00093 Следоперативна консултация проф. Пандев бр. 2 700.00 лв. 0.00 0.00
ZU0047 Консултация от психолог Г. Стоенчева бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
ZU94113 Оценка на психологична експертиза Г. Стоенчева бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU89143 Профилактичен преглед по договор с РЗИ бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZU89075 Профилактичен преглед от ИНТЕРНИСТ с RR и ЕКГ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
GMS003 Профилактичен преглед АГ с цитонамазка бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
ZU89073 Профилактичен преглед от специалист бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU00042 Профилактичен преглед - ултразвукова диагностика бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
ZU89074 Профилактичен преглед от ОЧЕН ЛЕКАР-очни дъна и визус бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z82 ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z83 Домашно посещение с хирургична манипулация бр. 65.00 лв. 0.00 0.00
ZU88725 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU88772 ЕХО доплер на вена артерия и притоците бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU98201 Отстраняване на кърлеж бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZM00092 Медикаментозен аборт бр. 182.00 лв. 0.00 0.00
ZZ008Z0 Преглед за санаториум бр. 58.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0209 СПА Първичен преглед бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0208 СПА Вторичен преглед бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
LAB0117 Бърз тест COVID-19 IgG / IgM бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU45230 Фиброколоноскопия бр. 150.00 лв. 0.00 0.00
ZU45135 ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU48290 Ректоскопия бр. 55.00 лв. 0.00 0.00
ZU45130 Езофагодуоденоскопия.Гастроскопия с/без хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU45240 Фибросигмоидоскопия с/без хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU89020 Експертиза на временна неработоспособност ЛКК бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ZU88386 Компютърна аксиална томография КАТ бр. 98.00 лв. 0.00 0.00
ZU87730 ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ бр. 60.00 лв. 0.00 0.00
ZU87641 ИРИГОГРАФИЯ бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
IR0008A ДЕХА/ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ/ бр. 50.00 лв. 0.00 0.00
ZU88888 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД И СТОМАХ бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU89455 ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU87352 МАМОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
ZU87290 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87440 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87630 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪНКИ ЧЕРВА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU88190 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОРЕМ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88260 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88270 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88271 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87150 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87160 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87161 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИТЕ В СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКЦИИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87170 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87430 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87431 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87432 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87433 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87490 ОБЗОРНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU88171 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕПА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88210 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АКРОМИОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88211 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88212 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ХУМЕРУС бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88220 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88221 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88230 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88231 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАНИ И ПРЪСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88240 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КРАЙНИЦИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88261 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88272 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88280 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88281 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU88330 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СКАПУЛА бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU87492 РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87444 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ И БЯЛ ДРОБ бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
ZU87820 Хистеросалпингография (съвместно с рентгенолог) бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
ZFA0009 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZZ027Z1 Медицински документ – дубликат рентг. филм (диск) бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
МИКРОБИОЛОГИЯ
LAB0065 Chlamydia psittaci IgA бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0066 Chlamydia psittaci IgG бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0067 Chlamydia psittaci IgM бр. 62.00 лв. 0.00 0.00
LAB0079 Лаймска болест Western Blot (IgG) бр. 52.00 лв. 0.00 0.00
LAB0080 Лаймска болест Western Blot (IgM) бр. 52.00 лв. 0.00 0.00
LAB0074 Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0077 Лаймска болест IgG+IgM бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
LAB0064 Хламидия трахоматис IgG, IgM, IgA бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU91415 Комплексна диагностика на гениталната система бр. 35.00 лв. 0.00 0.00
DM4600D Хеликобактер пилори IgG бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DM4C0WR Хелокобактер пилори ангинен - в изпражнения бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0075 Tуберкулоза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0076 Лаймска болест IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0061 Хламидия трахоматис IgA, IgМ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0062 Хламидия трахоматис IgG, IgA бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0078 Лаймска болест IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DMB100N Трихинелоза бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
LAB0073 Mycoplasma pneumoniae IgM бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0068 Chlamidia pneumonia IgA бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0069 Chlamidia pneumonia IgM бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0070 Chlamidia pneumonia IgG бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
LAB0071 Mycoplasma pneumoniae IgA бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
DM2500D Хламидия трахоматис вагинален секрет бр. 18.00 лв. 0.00 0.00
LAB0063 Хламидия трахоматис IgM бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM26000 Хламидия трахоматис IgG бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM27000 Хламидия трахоматис IgA бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM4A00D Хеликобактер пилори IgG - серум бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0082 Helicobacter pylori (количествен тест) бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1RW Секрет - носен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DP210C0 Еякулат бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W19W Ранев секрет бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1R4 Секрет - гърлен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1MW Секрет - ушен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1BW Секрет - очен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z0KT Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Helicobacter pylori, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z03T Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0Z0WT Секрет - влагалищен бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DM0W1UW Секрет - устна кухина бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
LAB0081 Helicobacter pylori (качествен тест) бр. 12.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0015 Наем оборудване и инвентар бр. 170.00 лв. 0.00 0.00
ZFA0005 Допълнителни манипулации и процедури бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZFL0012 Потребителска такса Лаборатория - възраст бр. 1.50 лв. 0.00 0.00
ZFA0004 Специализирани консултации бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ZU89086 Немедицински услуги бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
DH55000 Алкални химоглобини бр. 38.00 лв. 0.00 0.00
DB07052 СЕА бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
ZU93272 Вендузи бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DH41050 Пълна кръвна картина бр. 8.00 лв. 0.00 0.00
DH81050 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DH8B050 Морфология на еритроцитите - микроскопски бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DH7X050 Броене Ретикулоцити (Rt) - микроскопски бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH49058 СУЕ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU89079 Кръвна захар бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89099 Общ холестерол бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DH4F020 D-димер бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DH7V020 Протромбиново време бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH0C050 APТТ- ККВ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH02550 Време на кървене бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH0B05Q Време съсирване бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH4L020 Фибриноген бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH00020 Антитромбин ІІІ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7G020 Протеин С /PrC/ - Protein C бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7R020 Протеин S /PrS/ - Free Protein S бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH10020 Фактор VIII /Antihemophilic factor A F-VIII / бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB008 Anti-CCP бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB007 Лупусен антикоагулант бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
LAB006 TSAT (трансфериново насищане) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCDT05G ОГТТ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DCJE000 Липаза бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC83000 Холинестераза (XE) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCNP000 Неорганичен фосфат бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC6P000 Калций бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT000 Глюкоза - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97000 Креатинин - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV5000 Урея бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV3000 Пикочна киселина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCQ9000 Общ белтък бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22000 Албумин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW4000 Билирубин-общ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW3000 Билирубин-директен бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC81000 Холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCTG000 Триглицериди бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWG000 LDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC58000 АСАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1A000 АЛАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCD5000 ГГТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC2P050 АФ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJN000 LDH бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC94000 КК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC8C000 Креатинкиназа КК-МВ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC31000 Алфа-амилаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1D000 Кисела фосфатаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97060 Креатининов клирънс бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
DE01050 NT pro-BNP бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
DCLJ000 Миоглобин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCXJ000 Тропонин бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKQ000 Магнезий (Mg) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q000 Хлориди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DCRH000 Натрий (Na) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCPH000 Калий бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW8000 Йонизиран калций (iCa++) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCNP001 Фосфор (P) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ6000 Желязо (Fe) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ1000 т.ЖСК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC3P000 алфа1-антитрипсин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DCGE000 IgE - серум бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCFK000 Хаптоглобин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCW7000 CRP количество бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCGX000 IgА - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH3000 IgG - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH6000 IgM - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DM686QF RF бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DM9D000 AST бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0046 CA 50 бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0048 Тимидинкиназа (thymidine kinase) бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0044 BTAstat бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0043 S 100 бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0045 M2-PK (фецес) бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0041 бета-2 - микроглобулин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0042 бета-2 - микроглобулин в урина бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0040 AFP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8V020 ACTH бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8W000 Кортизол бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0039 HOMA, Инсулин, Глюкоза бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
LAB0051 Витамин В1 (тиамин) /Vitamin B1/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0052 Витамин В2 (Рибофлавин) /Vitamin B2/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0053 Витамин В6 (пиридоксин) /Vitamin B6/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0049 Витамин E /Vitamin E/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
LAB0050 Витамин A /Vitamin A/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
DCG9020 Хомоцистеин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0055 C – пептид /C-peptide/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0056 C – пептид (Урина) бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0072 Mycoplasma pneumoniae IgG бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0054 Beta - CrossLaps бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8M000 Витамин В12 /Vitamin B12/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCT3000 Трансферин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCC9000 Феритин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DD7G000 Инсулин (IRI) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0038 Паратхормон бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DCDT050 Кр.захар -3 кратен - КЗП бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
GGP8929X Изследване на урина с тест-ленти бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCGX020 Имуноглобулин А - плазма бр. 9.00 лв. 0.00 0.00
DCWH000 VLDL -холестерол бр. 3.50 лв. 0.00 0.00
DC94000@ КК бр. 3.50 лв. 0.00 0.00
DCXA005 Протеинограма бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
DC9I020 Цистатин С бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DC6L000 Калцитонин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCBF000 NSE бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
DCBI000 SCC бр. 29.00 лв. 0.00 0.00
DC6R000 CA 125 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC77000 Карциноембрионалният антиген (CEA) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC6A000 CA 72-4 бр. 25.00 лв. 0.00 0.00
DCPU000 PSA бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC6S000 CA 15-3 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC6V000 CA 19-9 бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC3Q000 Алфа-фетопротеин-серум бр. 14.00 лв. 0.00 0.00
DP240C0 Морфология - Спер. Течност бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCS4000 Свободен тестостерон бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DC20060@ Микpоалбумин - урина бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC20060 Микроалбуминурия бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC31030 Амилаза - урина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT6A0 Захар-урина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22030 Албумин в урина (количествено) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DDGT033 Седимент на урина—ориентировъчно изследване бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
DDFC000 Химично изследване със сухи тестове,комплексно 10 изсл. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
DC58080 АСАТ-ликвор бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q080 хлориди - Гр. Мозъч. Теч. бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
LAB0115 Човешки Т- лимфотропен вирус/HTLV бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0108 Марсилска треска IgG бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0109 Марсилска треска IgM бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0089 anti-HEV IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0097 Херпес зостер IgM / IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0098 Морбили IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
Морбили IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0100 Вирусен паротит IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0110 Коксаки вируси IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0111 Q-треска IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0112 Q-треска IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM9Y01D Токсоплазмоза IgМ / Токсоплазмоза IgG бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM8R01D Рубеола IgG, Рубеола IgM / Rubeolla IgG, Rubeolla IgM бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0084 HBe/antiHBe бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0116 INFLUENZA A+B бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0105 Цитомегаловирус IgG+IgM бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0085 anti HBc - total бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0088 anti-HAV IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0090 anti HDV - total бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0094 EBV EBNA IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0095 Херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0096 Херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0101 Херпес симплекс тип I IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0102 Херпес симплекс тип I / IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0103 Херпес симплекс тип II IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0104 Херпес симплекс тип II / IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0106 Цитомегаловирус IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0107 Цитомегаловирус IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0113 Парвовирус IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0114 Парвовирус IgM бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DM8Q00D Рубеола IgG /Rubeolla IgG/ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DM8R00D Рубеола IgM /Rubeolla IgM/ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0093 EBV-IgG+IgM бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
LAB0087 anti-HAV-M бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM9X00D Токсоплазмоза IgG (серумна проба) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM4P00D Anti-HBs бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DM9Y00D Токсоплазмоза IgM (серумна проба) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0086 HBc-IgM бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0091 EBV-IgG бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0092 EBV IgM бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4R00E HCV бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4Q00D HbsAg Хепатит Б бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM4R00D Anti-HCV Хепатит С бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM5D00D HIV бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0083 antiHBe бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZZ01Z84 Кръвна група бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DM4N00D HBeAg бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
4110250 Wassermann бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCMB000 Остеокалцин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DCXP050 25-OH-витамин Д3 /25-OH-Vitamin D3/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0222 Промоция 4бр. Филър коса + 4бр. Мезотерапия бр. 1 412.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0131 ОБЕМИ РАДИ ЕС 1,5 бр. 963.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50246 2БР.КРИСТАЛИС бр. 963.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0014 БОТОКС СКУЛИ бр. 749.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0195 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО МЪЖЕ бр. 749.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0218 Кристалис бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0224 Нов колагенов стимулиращ филър бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0245 Рестилейн Събкю бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0254 Ботокс против изпотяване на мишници бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0191 ФИЛЪРИ ВОЛБЕЛА бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0194 ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЦЯЛО ТЯЛО ЖЕНИ бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50245 1БР. КРИСТАЛИС+2БР. К-БИО бр. 642.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0214 Филър бр. 631.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0130 ОБЕМИ РАДИ ЕС 0,8 бр. 621.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0165 ТЕОСИАЛ КИС бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0166 ТЕОСИАЛ УЛТРАДИИП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0179 ФИЛЪР ВОЛЛИФТ бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0182 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА 4 бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0186 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0187 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ ДИЙП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0188 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ КИС бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0190 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ УЛТРА ДИЙП бр. 589.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0244 Рестилейн перлейн бр. 556.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0249 Плуриал Волуме бр. 556.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0012 БОТОКС бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0013 БОТОКС НА ОТДЕЛНА ЗОНА /ЧЕЛО,НАЗОЛAБИАЛНИ ГЪНКИ/ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0136 ПЛАЗМА бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0140 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪР УСТНИ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0142 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ НАЗОБИАЛНИ TEOSIAL бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0180 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ ВОЛЮМ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0183 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ УЛТРА З бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0199 ХИАЛУРОН УСТА бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0200 ХИАЛУРОН ФИЛЪР ОЧИ бр. 535.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0073 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + СЛИП - МЪЖЕ бр. 524.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0226 филър Кристалис + 3 броя пилинг за очи бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0246 Рестилейн Лип бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0248 Плуриал Класик бр. 514.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0243 Рестилейн бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0251 Сафа волюм плюс бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0141 ПОПЪЛВАНЕ С ФИЛЪРИ PRINCESS бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0177 ФИЛЪР PRINCESS бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0178 ФИЛЪР PRINСЕSS VOLUМ бр. 482.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0185 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ 30 бр. 465.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0220 Етермис 4 бр. 449.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0219 Етермис 3 бр. 449.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0164 ТЕОСИАЛ ДИИП ПРОМОЦИЯ бр. 439.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0184 ФИЛЪР СЪРДЖИДЕРМ бр. 439.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0216 ФИЛЪР РАДЕНСИТИ RHA1 бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0252 Сафа класик бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0070 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - МЪЖЕ бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0163 ТЕОСИАЛ RHA 1 бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0181 ФИЛЪР ЖУВИДЕРМ СМАЙЛ бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50243 ФИЛЪР ХИДРАЛИКС-УЛТРА ДИЙП бр. 428.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0072 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БРАЗИЛСКИ БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0212 Филър Перфекта бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50248 ХИДРАЛИКС ДИЙП бр. 407.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0227 филъри хиалурон + 2 броя пилинг за очи бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0247 Рестилейн Витал бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0250 Плуриал Бустер бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0192 ФИЛЪРИ ЖУВИДЕРМ ВОЛБЕЛА бр. 375.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0071 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА + БИКИНИ-ЖЕНИ бр. 364.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0223 Мезотерапия за коса бр. 342.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0032 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - МЪЖЕ бр. 321.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0069 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ КРАКА - ЖЕНИ бр. 321.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0083 ЖУВИДЕРМ МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 300.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0221 Филър за КОСА бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0031 ЕПИЛАЦИЯ - БЕДРА - ЖЕНИ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0076 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0127 МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦЕ бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0189 ФИЛЪР ТЕОСИАЛ РАДЕНСИТИ 1 МЕЗО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS5242 МЕЗОТЕРАПИЯ-К-БИО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50244 ХИДРАЛ2%+1БР.-К-БИО бр. 268.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50247 МЕЗОФИЛЪР бр. 257.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0253 Ботокс на зона бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0021 ДЕРМАРОЛЕР бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0042 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ И КОРЕМ МЪЖЕ бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0077 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛ ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 214.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0027 ЕПИЛАЦИЯ - 1/2 ГРЪБ - МЪЖЕ бр. 171.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0075 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 171.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0124 МЕЗО ЛИЦЕ ЛИФТИНГ бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0126 МЕЗОТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0197 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 161.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0055 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - ЖЕНИ бр. 139.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0056 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДБЕДРИЦА - МЪЖЕ бр. 139.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0225 мезотерапия за лице + пилинг за очи бр. 128.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0041 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ - МЪЖЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0049 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ - МЪЖЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0074 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЕЛИ РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0088 КАРТА - СПА ПАКЕ Т /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0198 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0068 ЕПИЛАЦИЯ - СЛИП бр. 96.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0066 ЕПИЛАЦИЯ - СЕДАЛИЩЕ - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 91.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0036 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ, ШИЯ И СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0064 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0065 ЕПИЛАЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - МЪЖЕ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0100 КОЛАГЕН бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0122 МЕ3О КОСА бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0125 МЕЗО ОЧИ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0255 Карбоситерапия бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0078 ЕПИЛАЦИЯ - ЦЯЛО ЛИЦЕ-ЖЕНИ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0053 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - МЪЖЕ бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0148 РАЙСКИ МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0052 ЕПИЛАЦИЯ - КРЪСТ - ЖЕНИ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0082 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ДОЛНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0089 КАРТА -АКВАСПИНИНГ /ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0128 МИКРОДЕРМОАБРАЗИ0 ГРЪБ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0147 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - ЦЯЛО ЛИЦЕ бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0217 Антицелулитна терапия с бинтове Ароша бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0001 ТЕРАПИЯ C КИСЛ. К-ЛА & КОЗМЕТИЧНИ БИНТОВЕ AROSHA бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0008 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0201 ХИДРАТИРАЩА И ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ С МЕД С КИСЛ.К-ЛА & КОЗМЕТ. БИНТОВЕ AROSHA бр. 59.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0240 скулптурираща терапия със златен био пилинг и фитохормони бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0242 Ваучър бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
LAB0119 Човешки левкоцитен антиген бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0011 АЮРВЕДА бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0028 ЕПИЛАЦИЯ - АНУС - ЖЕНИ И МЪЖЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0034 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА И 1/2 ШИЯ - ЖЕНИ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0048 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - МЪЖЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0084 ЗЛАТЕН МАСАЖ МЕД И МЛЯКО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0104 ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0129 МИКРОДЕРМОАБРАЗИО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0151 РЕЛАКСИРАЩА ТЕРАПИЯ НАТУРАЛЕН КОКОС бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0153 СПА РИТУАЛ РОЗОВ ЦВЯТ И БУКЕТ ОТ ЕСЕНЦИАЛНИ МАСЛА бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0156 СПА РИТУАЛ ОГНЕНО ДОКОСВАНЕ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0159 СПА ТЕРАПИЯ ТОПЪЛ ШОКОЛАД - ТЯЛО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0174 ТОПЪЛ ШОКОЛАД ТЯЛО бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0241 Озонова терапия бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0004 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА +ВАКУУМ МАСАЖ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0006 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0009 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИЧЕСТОТЕН АПАРАТ И ВАКУУМ МАСАЖ - КОРЕМ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0015 ВАКУУМ МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0035 ЕПИЛАЦИЯ - В РАТ - МЪЖЕ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0040 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА И БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0101 КОЛАГЕНОВА МАСКА С НAHО ЗЛАТО бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0114 ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С КОЕНЗИМ Q10 И ЗЛАТО ЗА СТЕГНАТА И ЕЛАСТИЧНА КОЖА бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0137 ПОДМЛАДЯВАЩА И ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С ФИТОСТВОЛОВИ КЛЕТКИ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0149 РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0172 ТЕРАПИЯ СБОТОКС ЕФЕКТ бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0205 Кислородна избелваща терапия бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0228 процедура за двойна брадичка бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0215 Диамантена терапия с течно сребро бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0003 АНТИОКСИДАНТНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. Е бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0037 ЕПИЛАЦИЯ - ВРАТ-ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0038 ЕПИЛАЦИЯ - ВЪНШНИ БИКИНИ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0044 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0047 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ И ПРЪСТИ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0051 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - МЪЖЕ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0081 ЕПИЛДЦИЯ - РЪЦЕ ГОРНА ЧАСТ - ЖЕНИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0085 ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С ВИТ. С бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0091 КАРТА ФИТНЕС 3 МЕСЕЦА бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0097 КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ + ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0102 КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0144 ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК+ДАРСОНВАЛ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0157 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - ТЯЛО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0158 СПА ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКО СИЯНИЕ СЕКО МЕД-ТЯЛО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0167 ТЕРАПИЯ ANTI-AGE И ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0170 ТЕРАПИЯ ЗА РОЗАЦЕЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0171 ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ ПРОТИВ СТРИИ И БЕЛЕЗИ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0173 ТЕРАПИЯ ЧЕРНО ЗЛАТО С ХАЙВЕР, КОКТЕЙЛ ОТ АМИНОКИСЕЛИНИ С 24К ЗЛАТО бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0203 ХИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0204 ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0206 Кралска диамантена терапия бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0207 Терапия с диаманти и арганово масло бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50249 златна гибла с хайвер бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZUS50250 снежно нежно силвър почистване бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
SE00003 Фекален калпротектин бр. 40.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0079 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ - МЪЖЕ бр. 39.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0005 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ МАНУАЛНА-SUM ШЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0046 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - МЪЖЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0063 ЕПИЛАЦИЯ - РАМЕНЕ - МЪЖЕ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0095 КИСЛОРОДНА ANTI- AGE ТЕРАПИЯ C 30% ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0098 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0113 ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ С РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0138 ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ СВАКУУМ И РАДИОЧЕСТОТЕН АПАРАТ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0145 ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ С УЛТРА38УК бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0168 ТЕРАПИЯ АЗУЛЕН ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0213 Почистване с ултразвук бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZF00005 Диабетна ретинопатия диагностика доц. Дъбов бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0007 АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ С РАДИОЧЕСТОТА ЧАСТИЧНА бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0018 ВАКУУМЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0043 ЕПИЛАЦИЯ - ГЪРДИ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0050 ЕПИЛАЦИЯ - КОРЕМ ЛЕНТА - ЖЕНИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0058 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ-МЪЖЕ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0117 МАСАЖ АРОМАТНО КАФЕ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0123 МЕДЕНО - МЛЕЧ НА ВАНА С РОЗИ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0160 СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО / ПОДДЪРЖАЩА / -1 ПЪТ МЕСЕЧНО бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0169 ТЕРАПИЯ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0196 ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ НА ЗОНА бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU8907A Консултация бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0118 Пренатест бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU9929D Поставяне на система бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZZ02Z71 Експертиза на работоспособността бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0010 АРОМОМАСАЖ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА - ЦЯЛО ТЯЛО бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0019 ВАКУУМЕН МАСАЖ ЗА ЛИЦЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0029 ЕПИЛАЦИЯ - АРЕОЛИ-ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0033 ЕПИЛАЦИЯ - БРАДИЧКА - ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0045 ЕПИЛАЦИЯ - ДЛАНИ - ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0054 ЕПИЛАЦИЯ - МЕЖДУ ВЕЖДИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0057 ЕПИЛАЦИЯ - ПОДМИШНИЦИ -ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0060 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - МЪЖЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0062 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - МЪЖЕ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0080 ЕПИЛАЦИЯ - ШИЯ-ЖЕНИ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0155 СПА ПАКЕТ бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0210 Терапия за крака - Годжи Бери бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0211 Терапия за ръце - Годжи Бери бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0231 СПА ПАКЕТ 3 КЛИЕНТА бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
SE00002 Центрофугиране на кръв за вътрешно-ставна манипулация бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU222Z1 ИНЦИЗИЯ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU93579 Превръзка асептична голяма бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0230 СПА ПАКЕТ 2 КЛИЕНТА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0020 ДАРСОНВАЛ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0030 ЕПИЛАЦИЯ - БАКЕМБАРДИ - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0039 ЕПИЛАЦИЯ - ГОРНА УСТНА - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0059 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА КРАКА - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0061 ЕПИЛАЦИЯ - ПРЪСТИ НА РЪЦЕ - ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0067 ЕПИЛАЦИЯ - СКУЛИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0092 КАРТА-ФИТНЕС/ЕДНОМЕСЕЧНА/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0096 КИСЛОРОДНА КАПСУЛА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0099 КЛАСИЧЕСКИ ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - ЧАСТИЧЕН бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0116 МАСАЖ ИЗМОРЕНИ КРАКА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0150 РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ ТОПЪЛ ШОКОЛАД ЧАСТИЧЕН - ТЯЛО бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0202 ХИДРАТИРАЩА МАСКА бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU04801 БЛОКАДА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU89076 Ехография бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU89077 Ехокардиография бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0229 спа пакет 1 клиент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0086 ИНДИЙСКИ МАСАЖ НА ГЛАВА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0090 КАРТА ФИТНЕС 1/2 МЕСЕЦ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0121 МАСАЖИ НА ЯКА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0152 РЕФЛЕКТОРЕН МАСАЖ бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0162 ТАНГЕНТОР + ПЕРЛЕНА ВАНА бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0017 Вода и канал бр. 12.00 лв. 0.00 0.00
ZU93578 Превръзка асептична средна бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0002 АКВАСПИНИНГ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0016 ВАКУУМ С ЧАШКА бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0022 ДЕТОКСИКАТОР бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0025 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0112 ЛИМФОДРЕНАЖ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0118 МАСАЖ НА ЛИЦЕ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0119 МАСАЖ ОБЩИ ТЕХНИКИ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0133 ПАРНА БАНЯ + СТУДЕН ДУШ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0154 САУНА + СТУДЕН ДУШ бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0161 ТАНГЕНТОР бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0016 Почистване бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU38992 Поставяне на периферен венозен път бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0023 ДИХАТЕЛНА ЛФК бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0026 ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0143 ПОСТ И ЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93577 Превръзка асептична малка бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
LAB0120 Взимане на проба за PCR тест бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ANGD146 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 40 mg. - 1 amp. бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0017 ВАКУУМ С ЧАШКИ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0024 ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0087 ИНХАЛАЦИОН НА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0093 КИНЕЗИОЛЕНТИ - ГОЛЕМИ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0107 ЛЕЧЕНИЕ С НИСКОЧЕСТОТНО МАГНИТНО ПОЛЕ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0111 ЛЕЧЕНИЕ СЪС СЧТ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0146 ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪМНИ ПЕТНА И ЛУНИЧКИ - НА ЗОНА бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0176 ТРУДОТЕРАПИЯ ОБУЧЕНИЕ В ДЕЖ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ANGD165 PROFENID FL. Профенид Венозно бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0115 ЛФКС УРЕДИ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD144 MANITOL /МАНИТОЛ/ 15 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD166 НОЛПАЗА /NOLPAZA/ бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ANGD145 METHYLPREDNISOLONE /МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН/ 20 mg. - 1 amp. бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU89078 Пълна кръвна картина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD128 DICYNONE /ДИЦИНОН/- 1 бр. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD156 PROFENID FL. Профенид Мусколно бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD159 RINGER /РИНГЕР/ - 1000 ml. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD164 SOPHAFYLLIN /СОФАФИЛИН/ - 1 amp. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0094 КИНЕЗИОЛЕНТИ МАЛКИ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0105 ЛЕЧЕНИЕ С ВЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0106 ЛЕЧЕНИЕ С ИНФРАЧЕРВЕНИ И ВИДИМИ ЛЪЧИ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZUS0193 ФИТНЕС бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89098 урина: албумин, захар, уробилиноген, билирубин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD126 DEXOFEN /ДЕКСОФЕН/ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD143 MANITOL /МАНИТОЛ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD129 DOPAMIN /ДОПАМИН/ - 1 amp. бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ANGD157 QUAMATEL /КВАМАТЕЛ/ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU89045 Извинителна бележка бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD116 BUSCOLISIN /БУСКОЛИЗИН/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD118 BROMHEXIN /БРОМХЕКСИН/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD132 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 10 % - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD135 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD136 SOL.GLUCOSE /СОЛ.ГЛЮКОЗЕ/ 10 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD137 SER.GLUCOSE /СЕР.ГЛЮКОЗЕ/ 5 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD158 RINGER /РИНГЕР/ 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD161 ТАП /ТЕТАТОКС/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD162 TRAMADOL Трамадол бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD131 FUROSEMID /ФУРАНТРИЛ/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD155 PIRACETAM (NOOTROPIL) Ноотропил - 3gr. - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD150 NATRIUM BROMATUM /НАТРИИ БРОМ/ - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD112 ALERG0SAN /АЛЕРГОЗАН/- 1 amp бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD123 CORDARONE /КОРДАРОН/ - 1 amp. - 3ml./150mg./ бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD134 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/40 % - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD139 KALIUM CHLORATUM /КАЛИЕВ ХЛОРАД/ - lamp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD148 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 500 ml. - 1 6p. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD163 VITAMIN ВИТАМИН “ C “ 5 mg. - 1 amp. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ANGD111 ADRENALIN /АДРЕНАЛИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD127 DIASEPAM /ДИАЗЕПАМ/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD122 CHLORPROMAZINE /ХЛОРПРОМАЗИН/ бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD147 NA CHLORID /НАТРИЕВ ХЛОРИД/ 0.9 % - 100 ml. - 16p. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD121 CHLOPHASOLIN /ХЛОФАЗОЛИН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD124 DEGAN /ДЕГАН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD160 SPASMALGON /СПАЗМАЛГОН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00038 Абокат бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00039 Инфузионна система бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0019 Отопление бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD113 ANALGIN /АНАЛГИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD114 ATROPIN /АТРОПИН/ -1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD117 NO-SPA /НО-ШПА/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD119 CAVINTON /КАВИНТОН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD153 PAPAVERIN /ПАПАВЕРИН/ - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD133 GLUCOSE /ГЛЮКОЗА/ 20 % - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD125 DEXAMETASON /ДЕКСАМЕТАЗОН/- 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ANGD149 NA CHLORATUM /НАТРИЕВ ХЛОРАД/ 10 mg . - 1 amp. бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZFR0018 Ел. енергия на kWh бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00041 Спринцовка бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00040 Инжекционна игла бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU03911 Анестезия за КАТ бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU89501 Холтер ЕКГ бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU89430 Стрес тест (Велоергометрия) бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU88775 Периферен артериален доплер – (долни, горни крайници) бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
ZU89612 Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
ZU86251 Химичен пилинг бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZU862Z1 Електрокаутеризация накожни лезии бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU38921 Склерозиране на вени бр. 54.00 лв. 0.00 0.00
ZU88794 Ехография на щитовидна жлеза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU88730 Ехография на млечна жлеза бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
P655068 УНГ манипулации бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
ZU99291 Венозна инжекция бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU89611 Измерване на артериално налягане бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция. бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
ZU93084 ЕМГ - 4 крайника / иглено бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
ZU67320 Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матка, перинеум, вулва бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
ZU97740 Екстракция на вагинален песар бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU96180 Апликация на вагинален песар бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
ZU90210 Взимане на намазка за микробиологично изследване бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU95261 Очно изследване бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0121 Тестуване с антигенен тест за Ковид бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0122 Abbott Ig G бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0123 Abbott Ig M бр. 22.00 лв. 0.00 0.00
ZU90432 Храчка бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZZ74Z81 Посещение от сестра/ акушерка бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
GSR8965X Измерване на артериални кръвни газове (КАС) бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU00012 Медицинска услуга бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZZ024Z12 Транспорт със санитарна линейка за изминати км. в двете посоки на км бр. 1.00 лв. 0.00 0.00
ZU00113 Първична извънболнична медицинска помощ бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU00111 Неотложна медицинска помощ бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
ZU99924 Иглотерапия бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZU93179 Масаж със специализирани техники бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
ZU93174 Масаж общи техники бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU93352 Лазер бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
ZU93181 ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93130 Постизометрична релаксация бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU00090 Лечение с ултразвук бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93384 Електростимулация бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93120 Аналитична гимнастика бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
ZU93394 Лечение със СЧТ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93111 Пасивни упражнения бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93216 Екстензионна терапия бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93240 Обучение за ползване на протези бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93396 Лечение с нискочестотно магнитно поле бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93190 Механотерапия бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU93940 ИНХАЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
ZU99811 Криотерапия бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU93140 ЛФК с уреди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
ZU93231 Позиционна терапия бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93395 Лечение с ВЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93393 Лeчение с НЧТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU99820 Лечение с ултравиолетови лъчи бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU042Z0 КРИОТЕРАПИЯ СХЕМА бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
ZU93511 ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА НА РЪКА бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM1Z00L Директен тест на Coombs /с полиспецифичен АГС/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
ZU41320 Пункционна биопсия и ексцизия, с вземане на материал за хистологично изследване:далак бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
SE00001 Артроцентеза бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DP09091 Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ07.09 Цитонамазка от женски полови органи-изсл бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DP0Z0C0@ Спермограма бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DT0M000 Мед (Cu) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DT1J050 Селен (Se) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
DT1Z000 Цинк (Zn) бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB001 Прокалцитонин (PCT) /Procalcitonin/ бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB003 Ревматоиден фактор(RF) IgG бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB004 Ревматоиден фактор(RF) IgA бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB005 Ревматоиден фактор(RF) IgM бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB002 hs CRP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0015 С 3 Комплемент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
ZR_8838 Друга КАТ бр. 86.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.38 Лимфен възел - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.39 Млечна жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.40 Простата - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.41 Щитовидна жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.42 Слюнчена жлеза - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.43 Храносмилателна с-ма - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.44 Бял дроб, Ларингс, Трахея - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.45 Медиастинум - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.46 Туморни формации в коремната кухина - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.47 Полов орган - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.48 Устна кухина, Фаринкс, Хранопровод - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.49 Кожа и кожни лезии - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.50 Мускул - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.51 Подкожен тумор - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.52 Органи на пикочната система - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.53 Око и очни лезии - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.54 Става - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.55 Външно ухо - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.56 Нос - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DZ10.57 Костен мозък - хистология бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0060 Фелиноза бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0059 Лайшмания бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0058 Токсокароза / Larva migrans (серумна проба) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0057 Ехинококоза (IgG) (серумна проба) бр. 26.00 лв. 0.00 0.00
ZU9991P Хистологично изследване бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC7L000 Церулоплазмин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCWY000 Lp (a) - Липопротеин (а) бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCWU000 АПО-В100 /Apo B/ бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCW2000 АПО-А I /Apo A I/ бр. 7.00 лв. 0.00 0.00
DCTN000 TT3 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSS000 TSH Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSM000 Тиреоглобулин (Tg)+ анти-Тг Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q01V TRAb Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCSX000 FT4 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCTL000 FT3 Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q00N Anti TPO /MAT/ Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DM9R000 Anti-Tg /TAT/ Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0028 Inhibin B, антимюлеров хормон бр. 118.00 лв. 0.00 0.00
LAB0034 dihidrotestosteron бр. 96.00 лв. 0.00 0.00
LAB0026 Антимюлеров хормон бр. 83.00 лв. 0.00 0.00
LAB0027 Inhibin B (Инхибин В) бр. 83.00 лв. 0.00 0.00
LAB0035 Estrone\E1 бр. 75.00 лв. 0.00 0.00
LAB0030 DHEA-S Хормон, 4-андростендион, 17-алфа-ОН-прогестерон Хормон бр. 65.00 лв. 0.00 0.00
LAB0036 Скрининг първи триместър на бременността бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
LAB0037 Скрининг втори триместър на бременността бр. 45.00 лв. 0.00 0.00
LAB0032 Free HCG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0033 Свободен Естриол ( UE3 ) бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0029 4-андростендион бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC0H000 17-алфа-ОН-прогестерон Хормон бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCRC000 SHBG Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC40030 Андростендион Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC89000 b-hCG - серум, плазма Хормон /Total B-HCG/ бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCPQ000 Prolactin Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKH000 LH (лутеинизиращ хормон) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DD6S000 FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCPN000 Прогестерон Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCBS000 Естрадиол Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCS7000 Testosteron - серум Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DC42000 DHEA-S Хормон бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0031 SHBG (Секс Хормон Свързващ Протеин) бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCCH000 Фолиева киселина бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0025 аквапорин 4 антитела бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0013 Anti ds DNA + Anti-CCP + ANA скрининг бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
LAB0010 Anti MCV бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DM9Q00V TSH-R-Ab (TSH рецептор антитела) бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0022 Anti-Slc-70 бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0011 Anti-CCP + Anti-MCV бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0019 ANA + dsDNA бр. 31.00 лв. 0.00 0.00
LAB0012 Anti-CCP + ANA бр. 30.00 лв. 0.00 0.00
LAB0023 Anti-nRNP/Sm бр. 29.00 лв. 0.00 0.00
LAB009 IgA , IgM , IgG бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0017 ANA-скрининг / ANA-screening бр. 19.00 лв. 0.00 0.00
LAB0016 С 4 Комплемент бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0024 Криоглобулини бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0014 ECP / Еозинофилен катионен протеин бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
LAB0018 Anti ds DNA бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
LAB0020 Anti-SS-A бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
LAB0021 Anti-SS-B бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
ZU93538 Гипсова имобилизация на крайници (обхващащи 1 става) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
ZU98204 Екстракция на чуждо тяло бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC000Q0 АКР - Капилярна кръв бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DC000P0 АКР - Артериална кръв бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
P655033 Хирургично отстраняване на ксантелазми бр. 107.00 лв. 0.00 0.00
ZU38994 Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване в лаборатория бр. 0.00 лв. 0.00 0.00
DH4F020 D-димер бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DH7V020 Протромбиново време бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH0C050 APТТ- ККВ бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DH02550 Време на кървене бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH0B05Q Време съсирване бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH4L020 Фибриноген бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DH00020 Антитромбин ІІІ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7G020 Протеин С /PrC/ - Protein C бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH7R020 Протеин S /PrS/ - Free Protein S бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DH10020 Фактор VIII /Antihemophilic factor A F-VIII / бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB008 Anti-CCP бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB007 Лупусен антикоагулант бр. 16.00 лв. 0.00 0.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
LAB006 TSAT (трансфериново насищане) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCDT05G ОГТТ бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
DCJE000 Липаза бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC83000 Холинестераза (XE) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DCNP000 Неорганичен фосфат бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC6P000 Калций бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCDT000 Глюкоза - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97000 Креатинин - серум бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV5000 Урея бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCV3000 Пикочна киселина бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCQ9000 Общ белтък бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC22000 Албумин бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW4000 Билирубин-общ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW3000 Билирубин-директен бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC81000 Холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCTG000 Триглицериди бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCWG000 LDL-холестерол бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC58000 АСАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1A000 АЛАТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCD5000 ГГТ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC2P050 АФ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJN000 LDH бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC94000 КК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC8C000 Креатинкиназа КК-МВ бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC31000 Алфа-амилаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC1D000 Кисела фосфатаза бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC97060 Креатининов клирънс бр. 10.00 лв. 0.00 0.00
DE01050 NT pro-BNP бр. 43.00 лв. 0.00 0.00
DCLJ000 Миоглобин бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
DCXJ000 Тропонин бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCKQ000 Магнезий (Mg) бр. 5.00 лв. 0.00 0.00
DC7Q000 Хлориди бр. 4.00 лв. 0.00 0.00
DCRH000 Натрий (Na) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCPH000 Калий бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCW8000 Йонизиран калций (iCa++) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCNP001 Фосфор (P) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ6000 Желязо (Fe) бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DCJ1000 т.ЖСК бр. 3.00 лв. 0.00 0.00
DC3P000 алфа1-антитрипсин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
DCGE000 IgE - серум бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCFK000 Хаптоглобин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCW7000 CRP количество бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
DCGX000 IgА - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH3000 IgG - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DCH6000 IgM - серум бр. 13.00 лв. 0.00 0.00
DM686QF RF бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DM9D000 AST бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
DCR00W0 Ревматоиден фактор (ВАЛЕРРОУЗ) бр. 11.00 лв. 0.00 0.00
LAB0046 CA 50 бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0048 Тимидинкиназа (thymidine kinase) бр. 81.00 лв. 0.00 0.00
LAB0044 BTAstat бр. 64.00 лв. 0.00 0.00
LAB0043 S 100 бр. 51.00 лв. 0.00 0.00
LAB0045 M2-PK (фецес) бр. 48.00 лв. 0.00 0.00
LAB0041 бета-2 - микроглобулин бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0042 бета-2 - микроглобулин в урина бр. 27.00 лв. 0.00 0.00
LAB0040 AFP бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8V020 ACTH бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8W000 Кортизол бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0039 HOMA, Инсулин, Глюкоза бр. 2.00 лв. 0.00 0.00
LAB0051 Витамин В1 (тиамин) /Vitamin B1/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0052 Витамин В2 (Рибофлавин) /Vitamin B2/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0053 Витамин В6 (пиридоксин) /Vitamin B6/ бр. 80.00 лв. 0.00 0.00
LAB0049 Витамин E /Vitamin E/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
LAB0050 Витамин A /Vitamin A/ бр. 70.00 лв. 0.00 0.00
DCG9020 Хомоцистеин бр. 37.00 лв. 0.00 0.00
LAB0055 C – пептид /C-peptide/ бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0056 C – пептид (Урина) бр. 32.00 лв. 0.00 0.00
LAB0072 Mycoplasma pneumoniae IgG бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
LAB0054 Beta - CrossLaps бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DC8M000 Витамин В12 /Vitamin B12/ бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCT3000 Трансферин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DCC9000 Феритин бр. 21.00 лв. 0.00 0.00
DD7G000 Инсулин (IRI) бр. 17.00 лв. 0.00 0.00
LAB0038 Паратхормон бр. 15.00 лв. 0.00 0.00
DCDT050 Кр.захар -3 кратен - КЗП бр. 6.00 лв. 0.00 0.00
GGP8929X Изследване на урина с тест-ленти бр. 3.00 лв. 0.00 0.00